Toplam kayıt 3921, listelenen: 139-158

 • A Case of Malignant Fibrous Histiocytoma Mimicking Pseudoaneurysm 

  Yücel, Aylin; Polat, Coskun; Aktepe, Fatma; Değirmenci, Bumin; Dilek, Osman Nuri (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004-09)
  Malign fibröz histiositoma, erişkinlerde görülen en sık yumuşak doku tümörüdür. Psödoanevrizma ise arter duvarı rüptürü sonucu gelişir. Her iki lezyon da ekstremitede bir kitle şeklinde kendini gösterir. Burada ...
 • A Case of Pulmonary Emphysema Presenting as Photopenia on Myocardial Perfusion Scintigraphy 

  Erdoğan, Zeynep; Silov, Güler; Özdal, Ayşegül (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014-09)
  Noncardiac findings are not common on routine myocard perfusion scintigraphy (MPS). In this case in which large photopenic area of left lung that corresponded to emphysema during the evaluation of unprocessed gated ...
 • A Case of Rubella Encephalitis 

  Yıldız, Bilal; Çıtak, Agop; Üçsel, Raif; Karaböcüoğlu, Metin; Uzel, Nedret (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-01)
  Rubella virusü nadiren postinfeksiyöz ensefalite yol açar ve bu hastaların da büyük bir kısmı sekelsiz iyile- şir. Bu yazıda, 14 yaşında, rubella postinfeksiyöz ensefaliti tanısı konulan bir çocuk sunulmaktadır. ...
 • A Child Who Presenting With a Round Pneumonia 

  Yarar, Coşkun; Koçak, Abdulkadir; Evim, Melike (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2006-01)
  Round pneumonia (RP) is characterized with spherical consolidation on chest radiograph and usually confused with pulmonary mass. RP is usually seen in children, and usually results from bacteria. The diagnosis of RP ...
 • A Classification On The Concept Of Governance (+) 

  Demirtaş, Gökhan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010-12)
  The governance concept has been come into use within the period started upon the narrowing of nation-state borders. And when it comes to the present day, it fronts us as a concept which “exists in everywhere at the same ...
 • A Cultural Unity for the Common European Project 

  Oğuz, Gönül (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-12)
  This article analyses the impact of the process of European integration on the cultural unity of the European Union (EU). The most powerful outcome underpinning the international significance of the EU has been the ...
 • A Faunistic Study and some Ecological Observations on Eumenidae (insecta: hymenoptera) Species of Provinces of Aksaray, Kırşehir and Nevşehir 

  Bağrı Açık, Nil; Tüzün, Ayla (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  In this study, the Eumenidae family (Insecta: Hymenoptera) has been investigated faunistically in the Middle Anatolia and within the family, adult individuals’ natural habitats and their food plants have been determined ...
 • A Feasibility Study For The Investment Project On Battery Production Industry 

  Armaneri, Özgür (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  The investment projects are one the most important tools of economic development. In general, the investment project is defined as the suggestions made for creating new opportunities expansion and development with the aim ...
 • A General Socio-Cultural Outlook of the European and the Turkish Migration to the United States 

  Köseman, Zennure (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  Bu makalede, farklı Avrupalı toplulukların ve Türklerin Amerika’daki etnik kimliği üzerinde durulmuştur. Çalışmada, farklı dönemlerde Amerika’ya göç eden göçmenlerin farklı davranışlar sergiledikleri görülmüştür. ...
 • A Large Kindred vith Variable Forms of Hand and Foot Synpolydactyly 

  Kuru, İlhami; Bozan, M. Eray; Yücel, Aylin; Maralcan, Gökhan; Samlı, Hale; Solak, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004-09)
  Of a large synpolydactyly kindred the distinctive phenotypes from each other, homozygous phenotypes produced by the marriages of two heterozygote people and a few minor modifications are presented in this study. The ...
 • A metastatic seminoma in a dog 

  Demirkan, İbrahim; Yüksel, Hayati; Korkmaz, Musa; Çevik Demirkan, Aysun (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008)
  A 12 year-old, male, mixed breed dog was referred to our clinic suffering from enlarged testicle. The testicle had became extensively larger within last 6 months. The dog was emaciated and showed a small ulcerated ...
 • A New Insight on Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 Nano Scale Powders for Thin Film Capacitor 

  Ebeoğlugil, Mehmet Faruk; Çelik, Erdal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014)
  The present paper extensively demonstrates synthesis, characterization and electrical properties of relaxor ferroelectric Pb(Mg1/3Nb2/3)O3 (PMN) nano scale powders and PMN thin films on n-type Si substrates using sol-gel ...
 • A Note on the Defininiton of an Orlicz Space 

  Osançlıol, Alen (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  The Orlicz spaces were introduced by Z.W. Birnbaum and W. Orlicz in 1931 as a natural generalization of the classical Lebesgue spaces. For this generalization the function ݔ ௣ entering in the definition of Lebesgue's ...
 • A Serological Investigation for Bovine Viral Diarrhea Virus Infection in and Around Afyonkarahisar Province, West Anatolia 

  Erol, Nural; Gür, Sibel; Acar, Abuzer (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014)
  Bovine Viral Diarrhea Virus (BVDV) is one of the most prevalent infections of domestic ruminants and has significant effect on the cattle industry. Afyonkarahisar province is the homeland of well-known some specific products ...
 • A Skin Form Case of Sporadic Bovine Leukosis in a Simmental Breed Cow 

  Gür, Sibel; Birdane, Mehmet Fatih; Yapıcı, Orhan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  A four year-old Simmental bred cow was referred to faculty hospital complaint with skin lesions, anorexia, rapid weight loss, sharply decreased milk yield in last 25 days and skin lesions were become more widespread in 10 ...
 • AB Uyum Sürecinde Türkiye İçin Yeni Bir Bölge Kavramı: İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması(İBBS) 

  Taş, Barış (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2006)
  Bölge kavramı, içinde coğrafyacıların da olduğu birçok disiplin tarafından kullanılmaktadır. Son yıllarda dünya genelinde bölge ile planlama kavramları bir bütün halinde anılmaya başlanmıştır. Bölgesel kalkınma, ulusal ...
 • AB Ve Türk Sosyal Güvenlik Sistemleri Karşılaştırması 

  Çalışkan, Abdülkerim (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
  Dünyada ve Türkiye'de sosyal güvenlik sistemlerinin önemli sorunları vardır. Bu sorunların temelinde farklı sosyal güvenlik sistemlerinin üzerine kurulduğu ekonomik ve sosyal yapıdaki değişimleri, sosyal güvenlik sistemlerinin ...
 • Abd Vergi Sistemi Ve Gelir İdaresi 

  Demir, İhsan Cemil (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-06)
  Amerika Birleşik Devletleri, 12,450 trilyon ABD Doları GSYİH’sı (2006 Yıl Sonu Tahmini) ile dünyanın en önde gelen ekonomisidir. Son yıllarda gelişen vergi politikalarının birçoğunun öncülüğünü yapan ABD, vergi sistemi ve ...
 • Abdominal Lipomatozis: Olgu Sunumu 

  Karadağ, Demet; Özdemir, Süleyman; Uçar, Funda; Yinanç, Mehmet Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-01)
  Lipomatozis nadir görülen, etyolojisi tam olarak bilinmeyen, normal yağ dokunun vücudun çeşitli bölgelerinde birikimi ile karakterize nadir bir bozukluktur. Olgular tamamen asemptomatik olabileceği gibi abdomende organlara ...
 • Abdominal Myomektomide Periservikal Turnikenin İntraoperatif Kanama Üzerine Etkisi 

  Fidan, Ulaş; Öztürk, Mustafa; Ulubay, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Giriş: Uterusun kanlanmasının temel kaynağı uterin arterlerdir. Uterin arterler, uterusun lateral isthmik seviyesinden uterusa girer ve ikiye ayrılır. Asendan dal, uterus korpusunu beslerken desendan dal, üst vajinal ...