Toplam kayıt 3921, listelenen: 780-799

 • C# ile Web Kameradan Optik Form Okuma 

  Şenol, Mustafa; Fidan, Uğur (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014)
  Öğrencilerin değerlendirilmesinde sık sık kullanılan test yönteminin en büyük zorluklarından birisi de optik formların hatasız olarak okunması ve gerekli istatiksel bilgilerin çıkarılmasıdır. Bu çalışmada her alanda ...
 • C# İle Web Kameradan Optik Form Okuma 

  Şenol, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
  Bu çalışmada, C#.Net platformu kullanılarak web kamera ile optik form okuyabilen bir program geliştirilmiştir. Öncelikle bir deney düzeneği tasarlanmıştır. Tasarlanan deney düzeneğine 1,3 Mega Piksel, Philips SPC 900NC ...
 • CaCl2 Fazda SnO2 Kristalinin Mekanik Özelliklerinin Araştırılması 

  Özer, Tahsin; Çabuk, Süleyman; Karataşlı, Muhammet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2017)
  Mekanik özellikler malzeme bilimi ve teknolojisinde kilit rol oynamaktadır. Mekanik özellikler, değişik basınç altında yoğunluk fonksiyonel teorisine dayanan ab-initio yöntemi ile genelleştirilmiş gradyent yaklaşımı (GGA) ...
 • Candida Türlerinde Subinhibitör Konsantrasyonda Antifungal İlaç Uygulamalarının Slime Faktör Oluşumuna Etkileri 

  Arslan, Alparslan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2007)
  Candida.lar insanların normal florasının bir üyesi olup, doğada yaygın olarak bulunurlar. Konağın hücresel immünitesinin bozulması, floralı bölgelerdeki fizyolojik koşulların veya floradaki mikroorganizma içeriğinin ...
 • Capparis Spinosa l. (Capparidaceae) : a Review 

  Polat, Merve (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  Capparis spinosa L., known as a native Mediterranean plant, is important source for food, chemical, pharmaceutical and cosmetic industries and commonly used by Mediterranean people in their cuisine and in the treatment of ...
 • Cari İşlemler Açığı-Bütçe Açığı İlişkisi: 1950-2012 Dönemi Türkiye Uygulaması 

  Tarhan, Fadime Çiğdem (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, 2014)
  Çalışmada cari işlemler açığı ile bütçe açığı arasındaki ilişki incelenmiştir. İlk bölümde cari işlemler hesabı ele alınmış, cari işlemler dengesini etkileyen faktörler ve cari işlemler dengesini açıklamaya yönelik yaklaşımlar ...
 • Carl Schröder’in Die Ersten Übungen Für Violoncello Opus 31 Etüt Kitabının İncelenmesi 

  Ocak, Derya (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
  Bu araştırma; Batı Müziği eğitimi veren kurumlarda, viyolonsel eğitiminde kullanılan Carl Schröder’in “Dıe Ersten Übungen Für Vıoloncello Opus 31” etüt kitabının incelenmesine yöneliktir. Araştırma ile; Carl Schröder Opus ...
 • CARL SCHRÖDER’İN DIE ERSTEN ÜBUNGEN FÜR VIOLONCELLO OPUS 31 ETÜT KİTABININ İNCELENMESİ 

  Ocak, Derya; Sökezoğlu ATILGAN, Duygu (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi “AMADER”, 2015)
  Bu araştırma; Batı Müziği eğitimi veren kurumlarda, viyolonsel eğitiminde kullanılan “Carl Schröder Dıe Ersten Übungen Für Vıoloncello Opus 31” metodunun incelenmesine yöneliktir. Araştırmada; Carl Schröder’in “Dıe Ersten ...
 • Case Study on Expropriation: Adapazarı-Karasu Railway Project, Turkey 

  Yalçın, Güler (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2017)
  Expropriation is the action of the governmental bodies to obtain immovable when the purpose of public interest is legally recognized. Engineering doesn’t include only technical operations and surveying, also legal and ...
 • Castanea Sativa’nın ( Kestane) Afyon’da Yayılışı 

  Yılmaz, Fatma Kafalı (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Kestane (Castanea sativa) kışın yaprağını döken geniş yapraklı ağaç türlerinden biridir. Türkiye’de yaygın olarak Karadeniz sahil kuşağı boyunca yayılış gösterir. Ancak dar alanlı olarak son derece seyrek ve dağınık bir ...
 • Cemal Reşit Rey: Türk Müzik Eğitimine ve Çağdaş Türk Müziğine Katkısı 

  Yürük, Fakı Can (Afyon Kocatepe Üniversite, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Türkiye Cumhuriyet’inde ulusal müzik kültürünün yaratıcılarından, çağdaş Türk müziğinin kurucularından ve “Türk Beşleri “ diye adlandırılan grubun üyelerinden en yaşlısı olan Cemal Reşit Rey, bir piyanist, bir besteci ve ...
 • Cemal Şakar’ın Mevlit Öyküsü: Edebiyat Sosyoloji Açısından Bir Değerlendirme 

  Özkul, M. Murat (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Toplumların tarihi, kültürel kodlarını anlamada edebiyat metinlerinin ayrı bir yeri vardır. Adeta, toplumun arkeolojisi diyebileceğimiz birçok toplumsal olguyu metin içinde bir araya getirirler. Metinlerde kullanılan dil, ...
 • Cemil Meriç’in Osmanlı ve Cumhuriyet Üzerine Düşünceleri 

  Çağan, Kenan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011)
  Zihni ve düşünme biçimiyle Batılı; gönlü ve ruhuyla da yerli olan Cemil Meriç’in düşüncesinde iki Osmanlı vardır. Birincisi Tanzimat dönemine kadar olan Osmanlı’dır. Muhteşem mazisiyle, toplumsal bir mucizeye tekabül ...
 • Cephe Hattından Önde Düzenlenen Tesislerin İmar Mevzuatı Açısından İncelenmesi 

  Ergün, Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Ülkemizde, son günlerde zemin katları ticari amaçlı işyerleri şeklinde düzenlenen binaların cephe hattından önde, ön bahçe mesafesi içerisinde farklı biçimlerde tesislerin yapıldığı görülmektedir. Ayrıca, yan bahçelerde ...
 • Cerrahi Alan Enfeksiyonlarında Etiyoloji ve Maliyete Etkisi 

  Çiftçi, İhsan Hakkı; Şahin, Dursun Ali; Kır Şahin, Figen; Çetinkaya, Zafer; Şafak, Birol; Dilek, Osman Nuri (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2005-09)
  Amaç: Ameliyattan sonra 30 gün içerisinde yada implant kullanılan hastalarda 120 gün içerisinde cerrahi alanda görülen enfeksiyon cerrahi alan enfeksiyon (CAE) olarak adlandırılmaktadır. CAE gelişimi, cerrahi alt yapı ve ...
 • Cerrahi Alan İnfeksiyonları ve Risk Faktörleri: Türkiye’de Doğu Anadolu Bölgesinde bir Devlet Hastanesinin Sonuçları 

  Çağlayan, Kasım; Bal, Ahmet; Balcı, Mehmet; Arslan, Ergin; Yılmaz, Neziha (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Amaç: Cerrahi alan infeksiyonları (CAİ) cerrahiden sonra görülen major bir problemdir. Hasta konforunun bozulmasına, morbidite ve mortalite artışa, hastanede kalış süresinin uzamasına ve hastane maliyetlerinde artışa ...
 • Cerrahi Hastalarda Preoperatif Anksiyetenin Postoperatif Komplikasyonlarla İlişkisinin İncelenmesi 

  Kayhan, Cennet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2003)
  Bu araştırma Afyon Kocatepe Üniversitesi Ahmet Necdet Sezer Hastanesi cerrahi servisindeki hastalarda preoperatif anksiyetenin postoperatif dönemde olası komplikasyonlarla ilişkisini incelemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışma ...
 • Cerrahi Hastalarında Ameliyat Öncesi Anksiyetenin Ameliyat Sonrası Ağrı Üzerindeki Etkileri 

  Cesur, Seda (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Anksiyete, bilinmeyen, içten gelen, belirsiz ya da kökeni iç çatışmaya dayalı olan bir tehdide karşı gösterilen bir tepkidir. Anskiyete strese verilen tepkinin önemli bir parçasıdır ve kişiyi bir tehlike anında harekete ...
 • Cerrahi Hekimlerin Ameliyathanedeki Gergin Davranışlarının Hemşireler Üzerindeki Etkileri 

  Koraş, Kezban (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2012)
  Amaç: Cerrahi branştaki hekimlerle beraber çalışan hemşirelerin aralarında gerginliğe neden olan olayların tespiti ve bu durumun hemşirelerin iş motivasyonuna yansımasının belirlenmesidir. Giriş: Ortak uğraşı alanı hasta ...
 • Cerrahi Hemşirelerin Mesleki Profesyonellik ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışları 

  Öz, Merve (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışma, cerrahi kliniklerde çalışan hemşirelerin profesyonel değerleriyle, ÖVD arasındaki ilişkiyi saptamak amacıyla tanımlayıcı olarak planlanmıştır.Literatürde hemşirelerin profesyonellik özelliklerinin araştırıldığı, ...