Toplam kayıt 3921, listelenen: 2463-2482

 • Nadir Görülen Bir İntrakranial Kalsifikasyon Olgusu: FAHR Sendromu 

  Kaçar, Emre (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Amaç: Hipokalsemi ve bilateral simetrik intrakranial kalsifikasyonlarla seyreden çok nadir görülen bir intrakranial patolojiyi literatür eşliğinde sunmayı amaçladık. Olgu: 32 yaşında erkek hasta baş ağrısı şikayeti ile ...
 • Nadir Şah Afşar’ın Ölümünden Sonra İran’da Hakimiyet Mücadeleleri ve Osmanlı Devleti’nin İran Politikası 

  Ateş, Abdurrahman (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2006)
  Bu çalışmada Afşar hanedanının kurucusu Nadir Şah’ın 1747’de ölümü sonrası, İran’da Afşar hanedanı üyeleri arasındaki hakimiyet mücadeleleri ile İran’ın muhtelif bölgelerinde meskun han, vali ve aşiret reisleri arasında ...
 • Nahcivan Özerk Cumhuriyeti (Azerbaycan) Arazisinde Yayılış Gösteren Nepeta L. Türleri 

  Mammadova, Zümrüd; Mammadov, Ramazan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2014)
  Bu cinsten 11 adet Nepeta taksonu Nahcivan Özerk Cumhuriyeti çevresinde yayılış göstermektedir. Nahcivan florasında Nepeta taksonlarının yayılışı ve biyoekolojik özelliklerinin öğrenilmesi çalışmaları 2003–2010 yılları ...
 • Nahit Sırrı Örik’in Hikâyelerinde ve Romanlarında Yapı ve Tema 

  Kocabıyık, Özlem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının pek önemsenmemiş şahsiyetlerinden olan Nahit Sırrı Örik, roman, hikâye, eleştiri, tiyatro, anı, gezi yazısı, gibi pek çok edebi türde eser vermiş çok yönlü bir yazardır. İstanbul’da 1894 ...
 • Namık Kemal Ve Mehmed Akif’in ‘Batı’ Algıları 

  Gündoğdu, Şenol (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, 2014)
  Bu çalışma, Osmanlı/Türk/İslam modernleşmesinde önemli yerlere sahip olan Namık Kemal ve Mehmed Akif’in ‘Batı’ algılarını ele almaktadır. Ortak bir geçmiş üzerinden tanımlanan Batı ve Batı medeniyeti modernite sürecinde ...
 • Nane (Mentha Piperita) Ekstraktı ve Suyunun Yumurtacı Tavuklarda Performans, Yumurta Kalite Özellikleri, Hematolojik ve Biyokimyasal Parametreler Üzerine Etkisi 

  Rahman, Abdur (2017-05-31)
  Antibiyotikler, büyüme hızını arttırmak, hastalıkların görülme sıklığını azaltmak veya kontrol etmek ya da bağışıklık tepkisini artırmak için kullanılmaktadır. Yakın geçmişte, ilaç direnciyle ve insan sağlığı ile ilgili ...
 • Nanokristal WO3 Tozunun H2 Atmosferindeki İndirgenme Davranışı 

  Çetinkaya, Şenol (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2017)
  Bu çalışma, nanokristal WO3 tozunun H2 atmosferindeki pirometalurjik indirgenme davranışını incelemeyi amaçlamaktadır. WO3 indirgenme kinetiği, 800, 900 ve 1000 K’de 370 cm3/dk H2 gaz akışında çalışılmıştır. İndirgenme ...
 • Nanoteknoloji İle Çevredostu Fotokatalitik ve Antimikrobiyal Seramik Malzemelerin Üretilmesi 

  Gürbüz, Mevlüt; Solaş, Arman; Küçük, Ali; Göktaş, Aydın; Doğan, Aydın (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2009)
  Bu çalışmada seramik sektörü için nanoteknolojiyi kullanarak çevreyle dost antimikrobiyal ve kendi kendini temizleyen (fotokatalitik) fonksiyonel seramik ürünler üretilmesi ve geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu uygulama için ...
 • Nar (Punica granatum L.) Tohumlarının Çimlenmesine Katlama Süresi ve Ekim Zamanının Etkisi 

  Yücedağ, Cengiz; Cemal Gültekin, Hazin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2009)
  Bu çalışmada, nar (Punica granatum L.) tohumlarının çimlenme oranı üzerine ekim zamanı ve soğuk-ıslak kat¬lama işlemlerinin etkisi belirlenmiştir. Bu amaçla, tür tohumları bir aylık aralıklarla sekiz farklı tarihte (1 ...
 • National Institutes Of Health ve Science Citation Index’te Yer Alan Birer Dergide Son 5 Yılda Yayınlanmış Yazılar Üstünden Deneysel Hayvan Çalışmalarına Genel Bir Bakış 

  Arıöz, Dağıstan Tolga; Coşar, Emine; Demirel, Reha; Ergül, Emre (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-09)
  Amaç: Bilimsel çalışmalarda son 20 yılda meydana gelen artış deneysel çalışmalardaki artışı da beraberinde getirmiştir. Ancak hayvanların deneylerde kullanımı belli yasal çerçevelerde mümkün olmaktadır. Bilimsel ...
 • Nazal Obstrüksiyona Yol Açan Alt Konka Hemanjiomu 

  Yılmaz, Mustafa Deniz; Dilek, Hüsniye; Dereköy, Sefa; Altuntaş, Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-01)
  Nazal kavitenin selim non-epitelyal tümörleri nadir görülen tümörlerdir. Bunlar içinde hemanjiomlar önemli yer tutar. Nazal kavitede hemanjiomlar en sık septıımum ön kısmında Kisselbach Pleksusu’nun üzerinde yerleşirler. ...
 • Near Net Shape Fabrication Of Pmn Scaffolds 

  Şakar-Deliormanlı, Aylin; Çelik, Erdal; Polat, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2009)
  Solid free form fabrication techniques are commonly employed in near net shaping of ceramics especially in the manufacture of microelectronics. Lead magnesium niobate (PMN) is an important relaxor ferroelectric material ...
 • Necati Cumali'nin Romanlarında ve Hikayelerinde Yapı ve Tema 

  Kocabıyık, Deniz (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Şiir, roman, hikâye, deneme, tiyatro, günce gibi pek çok edebi türde eser vermiş çok yönlü bir yazar olan Necati Cumalı, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının tanınmış şahsiyetlerindendir. Yunanistan’ın Florina şehrinde 1921 ...
 • Neccâr Zâde Rızâ Divânı’nda Beşiktaş Semti 

  Özdemir, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Neccârzâde Rızâ, klasik edebiyatımızın şâirlerinden biri olup 18. yy. sonlarında İstanbul’da yaşamıştır. Tekke kültürüyle yetişen şâirin aynı zamanda iyi bir dînî eğitim aldığı anlaşılmaktadır. Neccârzâde, Hz. Peygamber’e ...
 • Nedret Gürcan Bibliyografyası 

  Şengül, Abdullah; Bulut, Döndü (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004)
  Nedret Gürcan1 günümüz şair, gazeteci ve yazarlarındandır. Şiire 1948’de başlamıştır. Bu tarihten itibaren Varlık, Yeditepe, Kaynak, Şairler Yaprağı, Mülkiye, Yücel gibi dergilerde yayımlanmış şiirleri ve basılmış kitapları ...
 • Nedret Gürcan’ın Hayatı, Sanatı ve Eserleri 

  Bulut, Döndü (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
  Nedret Gürcan, 26 Haziran 1931 yılında Dinar’da dünyaya gelir. Şiire 1948 yılında başlar. Sürekli olarak Varlık, Yeditepe, Kaynak, Şairler Yaprağı, Mülkiye, Yücel gibi dergilerde şiirleri yayımlanır. İlk şiir kitabı 1953’te ...
 • Neo-Patrimonyalizm Yaklaşımına Karşı Yapılaşma Olarak Türk Modernleşmesi 

  Yıldırım, Yılmaz (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012)
  Neo-patrimonyalizm tezine göre, Türkiye’de kurumsal ve hukuksal modernleşmeye rağmen Osmanlı’dan devralınan güçlü devlet geleneği ve patrimonyal anlayış devam etmektedir. Dolayısıyla yaşanan değişim, modernleşme yerine, ...
 • Neoliberalizm Bağlamında Sürdürülebilir Kalkınmanın Merkez ve Çevre Ülkeler Açısından Değerlendirilmesi 

  Kılınç, Aygül (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-06)
  Neoliberalizm, son yıllarda politik, ekonomik ve sosyal alanda yaşanan küresel dönüşümün temel öğretisini oluşturur. Bu öğreti çerçevesinde ulus-devletin yapısı ve görevleri yeniden tanımlanmıştır. İktisadi yapıya ilişkin ...
 • Nervus Opticus’un İntrakraniyal Seyrinin İncelenmesi Ve Histolojik Analizi 

  Songur, Ahmet; Tunahan, Süleyman; Acar, Tolgahan; Yağmurca, Murat; Baş, Orhan; Küçüker, Hüdaverdi; Üzün, İbrahim; Özen, Oğuz Aslan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-05)
  Amaç: Nervus opticus (Cr2) görme duyusu ile ilgili özel somatik afferent lifler içeren, yoğun lif sayısı ile karmaşık çaprazlara sahip ve önemli komşulukları olan kraniyal bir sinirdir. Kendisinden veya çevre ...
 • Nervus Optıcus’un İntrakraniyal Seyrinin İncelenmesi ve Histolojik Analizi 

  Tunahan, Süleyman Hilmi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2006)
  N.opticus (Cr2) görme duyusunun taşındığı, yoğun lif sayısına sahip ve önemli komşulukları olan bir kraniyal sinirdir. İçeriğinde özel somatik afferent lifler bulunan ve karmaşık bir çaprazlaşmaya sahip olan bu sinir ...