Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

  • Yönetimde Etkili Bir Yaklaşım: Duygu Yönetimi 

    Töremen, Fatih; Çankaya, İbrahim (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2008)
    Duygu yönetimi, çağımızda giderek karmaşıklaşan, rutinleşen, formal ilişkiler çerçevesinde sınırlı hale gelen, bireyler açısından duygusal doyumsuzluk içeren örgüt içi ilişkilerde, önemli bir sosyal sermaye ve ...