Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

  • Muhafazakârlık, Aile ve Kadın (Çankırı Örneği) 

    Doğan, Şahin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
    Çankırı ilinde 221 kadın ve 221 erkek olmak üzere toplam 442 kişiye rastgele örnekleme yöntemi ile anket uygulaması yapılmıştır. Araştırmada önce cinsiyet temelli bir karşılaştırma yapılmıştır. Yapılan frekans analizi ...