Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

  • Kalite ve Verimliliğin Eşzamanlı Sağlanmasında Kıyaslama (Benchmarking) 

    Görmüş, Alpaslan Şahin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 1999)
    Rekabet avantajını yakalayabilmeleri için işletmelerin, verimliliklerini artırmaları gerektiği yadsınamaz bir gerçektir. Verimliliği artırmanın en doğru yolu ise, kaliteyi geliştirmekten geçmektedir. Kalite doğru şekilde ...