Toplam kayıt 1, listelenen: 1-1

  • Türkiye Sosyalist Solu Ve Milliyetçilik (1960-1971) 

    Buçukcu, Öner (Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Entitüsü, 2017)
    1960-1971 arası dönem sosyalizmin siyasal olarak yükselişinin yanı sıra entelektüel / düşünsel zeminde de belirginleşmeye başladığı bir aralığı ifade etmektedir. Bu süre zarfında sosyalizmin kamusal görünümü artacak, çok ...