Güncel Gönderiler

 • Evlerdeki Gizli Tehlike; Turşu Kur İçmeye Bağlı Özofagus Korozyonu 

  Tuncer, Ahmet Ali; Karavelioğlu, Afra; Bayraktaroğlu, Altınay; Baskın Embleton, Didem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015-04)
  Çocuklarda kostik madde içimi nedeni ile gelişen özofagus yanıkları ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde oldukça sık görülmektedir. Bu yazıda yerel ve ulusal firmalar tarafından üretimi olan ve halk arasında "turşu ...
 • İzole H Tipi Trakeo-Özofageal Fistül Olgusu 

  Esme, Hıdır; Duran, Ferdane Melike; Çalık, Mustafa; Düzgün, Nuri; Akın, Süleyman Emre (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015-04)
  H-tipi fistül, nadir görülen izole bir trakea- özofageal fistül (TÖF) şeklidir. Bu terim, trakea arka duvarı ve yemek borusu ön duvarı arasında 'H' şekli oluşturan oblik bir bağlantıdan gelir. Tipik olarak, tanı yaşamın ...
 • Kıllı Pigmente Verrüköz Tip, Seboreik Keratozun Yeni Bir Varyantı mı? 

  Özuğuz, Pınar; Doğruk Kaçar, Seval; Karaca, Şemsettin; Koçak, Cengiz; Değer, Ayşe Nur (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015-04)
  Senil keratoz olarak da bilinen seboreik keratoz (SK) çok sayıda oval, deriden kabarık, açık kahverengiden siyaha kadar farklı renklerde olabilen keskin sınırlı papül, plak ve nodüller şeklindedir. Etyolojisi ...
 • Kemikte Metastatik Nazofarenks Karsinomunun Aspirasyon Sitolojisi ve Hücre Bloğu Bulguları 

  Sönmez, Fatma Cavide; Yılmaz, Osman; Esen, Hacı Hasan; Çelik, Z. Esin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015-04)
  Nazofarenks karsinomu, nazofarenks epitelinden kaynaklanan ve tüm malign hastalıkların %0.2’ sini oluşturan nadir bir tümördür. Uzak metastazları akciğerleri, iskelet sistemi ve karaciğeri içerebilir. Sitolojik inceleme, ...
 • Bazal Hücreli Karsinomu Taklit Eden Jessnerin Lenfositik İnfiltrasyonu Olgusu 

  Acay, Akif; Zobacı, Ethem; Temel, Metin; Şahin, A. Fahri (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015-04)
  Jessnerin lenfositik deri infiltrasyonu sırtta, boyunda ve yüzde lokalize eritematöz papül ve plaklar şeklinde görülen, etyolojisi bilinmeyen bir deri hastalığıdır. Tek veya çok sayıda olabilen lezyonlar 3mm’den 3cm’ye ...
 • Bazal Hücreli Karsinomu Taklit Eden Jessnerin Lenfositik İnfiltrasyonu Olgusu 

  Acay, Akif; Zobacı, Ethem; Temel, Metin; Şahin, A. Fahri (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015-04)
  Jessnerin lenfositik deri infiltrasyonu sırtta, boyunda ve yüzde lokalize eritematöz papül ve plaklar şeklinde görülen, etyolojisi bilinmeyen bir deri hastalığıdır. Tek veya çok sayıda olabilen lezyonlar 3mm’den 3cm’ye ...
 • Epilepside Tedavi Stratejileri 

  Toklu, Zekiye (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015-04)
  Epilepsi tedavisini planlarken nöbetin tipi, epilepsi sendromu, nöbetlerin beklenen doğal seyri ve rekürrens riskinin belirlenebilmesi birincil önem taşımaktadır. Bunun yanında hastanın olası tutum ve davranışları, ...
 • Lignöz Konjonktivit 

  İnan, Sibel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015-04)
  Lignöz konjonktivit oldukça nadir görülen konjonktivitlerden olup hem hasta hem de hekim için üstesinden gelmesi zorluk oluşturan bir tablodur. Sıklıkla iki gözü de tutan lignöz konkonktivit odunumsu görünümümde yalancı ...
 • Akut Apandisit Tanısında Radyolojik Bulgular ile Lökosit Sayımının Karşılaştırılması 

  Erkoç, Mustafa Fatih; Börekçi, Hasan; Sipahi, Mesut; Serin, Halil İbrahim; Akyüz, Yurdanur (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015-04)
  Amaç: Akut apandisit en sık karşılaşılan akut karın tablosudur. Tanısı esas olarak öykü ve fizik muayene bulguları ile konulmaktadır. Ancak bazı vakalarda fizik muayene bulguları yetersiz kalmakta ve arada kalınan ...
 • Santral Kornea Kalınlığının Ölçümünde Scheimpflug Fotoğraflama, Optik Kohorens Tomografi ve Ultrasonik Pakimetri Yöntemlerinin Karşılaştırılması 

  Doğan, Mustafa; Avcı, Nurgül; Durmaz, Mehmet; Kartal, Fatih Mehmet; Akay, Mehmet Barış; İnan, Sibel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015-04)
  Amaç: Santral kornea kalınlığının(SKK) ölçümünde ultrasonik pakimetri(UP), Scheimpflug fotograflama(SF) ve optik kohorens tomografi(OKT) yöntemleri ile elde edilen değerlerin karşılaştırılması. Gereç ve Yöntem: 43 ...
 • Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi İşleminde Sedasyon Uygulamalarında Ramsey Sedasyon Skalası ile Bispektral İndeks Monitörizasyonunun Karşılaştırılması 

  Polat, Nagihan; Ela, Yüksel; Kokulu, Serdar; Baki, Elif Doğan; Yılmaz, Sezgin; Sıvacı, Remziye Gül (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015-04)
  Amaç: Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERKP) pankreas, safra kesesi ve karaciğerin drenajını sağlayan kanalların görüntülenmesi işlemidir. Bu işlem esnasında bilinçli sedasyon amacıyla propofol sıklıkla k ...
 • Bitlis ve Tatvan Devlet Hastanesi’ne Başvuran Hastalarda HBsAg, Anti-HBs, Anti-HCV ve Anti-HIV Seroprevalansı 

  Dede, Gülay; Gülen, Gönül; Paşa, Özgür; Çanak, Fatih; Haykır Solay, Aslı (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015-04)
  Amaç: Günümüzde viral hepatitler ve HIV enfeksiyonu önemli sağlık sorunlarıdır. Bu çalışmanın amacı 1 Aralık 2012 ve 30 Kasım 2013 tarihleri arasında Bitlis Devlet Hastanesi ve Tatvan Devlet Hastanesine başvuran ...
 • Romatizmal Hastalıklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Yöntemlerine Başvuru 

  Solak, Özlem; Ulaşlı, Alper Murat; Çevik, Halime; Dikici, Aylin; Devrimsel, Gül; Erkol İnal, Esra; Üstün, Nilgün; Eroğlu, Selma; Toktaş, Hasan; Dündar, Ümit (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015-04)
  Amaç: İnflamatuar romatizmal hastalıklar kronik multisistemik hastalıklardır ve başlıcaları Romatoid Artrit (RA) ve Ankilozan Spondilit (AS)’tir. Bu hastalıklarda etkin tedaviler bulunmasına karşın, hastalar tamamlayıcı ...
 • Bel Ağrılı Hastalarda Klinik Muayene Bulguları ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları Arasındaki İlişkinin Araştırılması 

  Temiztürk, Fatih; Temiztürk, Şule; Özkan, Yasemin; Özgüzel, M. Hayri (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015-04)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı, bel ağrısı şikayeti olan hastaların klinik muayene bulguları ile manyetik rezonans görüntüleme(MRG) bulguları arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: 2009-2011 tarihleri arasında ...
 • Kolorektal Kanser Nedeniyle Opere Ettiğimiz Hastaların Değerlendirilmesi 

  Aydın, İbrahim; Şehitoğlu, İbrahim; Özer, Ender; Yücel, Ahmet Fikret; Pergel, Ahmet; Bedir, Recep; Güçer, Hasan; Şahin, Dursun Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015-04)
  Amaç: Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniği’nde kolorektal kanser (KRK) nedeni ile ameliyat edilen olguları sunmak ve güncel literatür eşliğinde tartışmak. Gereç ve Yöntem: Recep Tayyip ...
 • Yutma Güçlüğü ile Başlayan Atipik Miller-Fisher Sendromu Olgusu 

  Yevgi, Recep; Demir, Recep; Gümüşdere, Musa; Özdemir, Gökhan; Ulvi, Hızır (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015-04)
  Ataksi, arefleksi ve oftalmopleji ile karakterize Miller-Fisher sendromu (MFS), ilk kez 1956 yı- lında farklı bir klinik antite olarak tanımlandı. MFS, Guillain-Barre Sendromu (GBS)’nun bir varyantı olarak kabul edilir ...

Daha Fazla