Güncel Gönderiler

 • Dural Ponksiyon Sonrası Baş Ağrısı 

  Salihoğlu, Tamer (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Dural ponksiyon sonrası baş ağrısı (DPSB) nörologlar tarafından beyin omurilik sıvısını incelemek amacıyla, anestezistler tarafından da spinal veya epidural anestezi uygulamaları için yaptıkları girişim sonrasında ortaya ...
 • Over Torsiyonuna Genel Bakış 

  Boynukalın, Fazilet Kübra; Güven, Süleyman; Güven, Emine Seda; Polat, Mehtap (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Over torsiyonu nadir görülen ancak ciddi sonuçlara yol açabilecek jinekolojik acillerden biridir. Over torsiyonu tanısı her zaman kolay olmamaktadır. Gri skala ultrasonografi (USG) her ne kadar over torsiyonu için özgün ...
 • Kemikte Metastatik Nazofarenks Karsinomunun Aspirasyon Sitolojisi ve Hücre Bloğu Bulguları- Olgu Sunumu 

  Sönmez, Fatma Cavide; Esen, Hacı Hasan; Yılmaz, Osman (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Nazofarenks karsinomu, nazofarenks epitelinden kaynaklanan ve tüm malign hastalıkların %0.2’ sini oluşturan nadir bir tümördür. Uzak metastazları akciğerleri, iskelet sistemi ve karaciğeri içerebilir. Sitolojik inceleme, ...
 • Küçük Hücreli Prostat Kanseri: Olgu Sunumu 

  Tatlı, Ali Murat; Uysal, Mükremin; Başsongur, Cumhur İbrahim; Arslan, Deniz; Coşkun, Hasan Şenol (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Prostatın küçük hücreli karsinomu oldukça nadir görülür. Klasik prostat adenokarsinomunun tersine klinik seyri agresiftir ve erken tanı konulmazsa prognozu kötüdür. Metastatik hastalıkta bile PSA seviyelerinin normal ...
 • Bir Eğitim Hastanesine İntihar Girişimi ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi 

  Polat, Selim; Helvacı Çelik, Fatma Gül; Köroğlu, Ayşe; Aslan, Murat; Hocaoğlu, Çiçek (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Amaç: Günümüzde, intihar girişimlerinin önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiği kabul edilebilir. Bu çalışmada, acil servise intihar girişimi nedeni ile başvuran olguların demografik özellikleri, intihar girişim ...
 • Elektif Kolonoskopi Öncesi Uygulanan Kolon Hazırlığı Talimatlarına Hastaların Uyumu; Anket Çalışması 

  Çakır, Tuğrul; Aslaner, Arif; Mayir, Burhan; Doğan, Uğur; Gündüz, Umut Rıza; Koşar, Mehmet Nuri; Oruç, Mehmet Tahir (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Amaç: Kolorektal hastalıklarının tanı ve tedavisi için kolonoskopi işlemi öncesi barsak hazırlığının yeterli olması çok önemlidir. Biz bu çalışmada; kolonoskopi işlemi öncesinde oral ve lavman yoluyla sağlanan kolon ...
 • Multipl Skleroz Hastalarının Hastalık Öncesi ve Sonrası Beslenme Alışkanlıklarının Karşılaştırılması 

  Bek, Sevil; Yurttaş, Afife (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Amaç: Bu araştırma multiple skleroz hastalarının hastalık öncesi ve sonrası besin çeşitliliğinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma İç Anadolu Bölgesinde bir ilde bir Multiple Skleroz Derneği’ne ...
 • Serebral Kavernomların Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları 

  Gökçe, Erkan; Beyhan, Murat; Acu, Berat; Aktaş, Fatma; Özmen, Zafer (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Amaç: Serebral kavernomlar, arasında normal beyin parankimi olmayan anormal genişlemiş kapiller kavitelerle karakterize vasküler malformasyonlardır. Bu çalışmada serebral kavernomların manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ...

Daha Fazla