Güncel Gönderiler

 • Ortadoğu Solunum Yetmezliği Sendromu Koronavirüsü 

  Nemli, Salih Atakan; Demirdal, Tuna (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Coronavirüsler zarflı, tek zincirli pozitif RNA virüsleri olup, genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olurlar. 2012 yılıda Arap Yarımadası’nda ciddi akut solunum yetmezliği ile seyreden hastalarda yeni bir ...
 • Seboreik Dermatitte Güncel Yaklaşım 

  Doğruk Kaçar, Seval; Özuğuz, Pınar (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Seboreik dermatit (SD) sebase bezlerin yoğun olduğu bölgelerde kronik tekrarlayan eritemli skuamlı plaklarla seyreden inflamatuvar bir deri hastalıktır. Halen pek çok bilinmeyenin olduğu patogenezde özellikle ...
 • Superior Mezenter Arter Embolisinde Erken Tanı ve Embolektomi 

  Aydın, İbrahim; Yücel, Ahmet Fikret; Pergel, Ahmet; Karakaya, Ahmet; Oğullar, Sabri; ŞAH, Dursun Ali; Özer, Ender (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Akut mezenter arter embolisi, acil girişim gerektiren, nekroz geliştiğinde yaygın ince barsak rezeksiyonu ve sonrasında gelişen kısa barsak sendromu nedeniyle ya- şam kalitesini düşüren, morbidite ve mortalitesi ...
 • Hiponatreminin Nadir Bir Sebebi: Sefaperazon-Sulbactam 

  Ulu, Memnune Sena; Kurban, Fatih; Bozkurt, Erhan; Akgür, Suat; Yüksel, Şeref (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Hiponatremi , serum sodyum düzeyinin 136 mmol/L nin altında olması olarak tanımlanır. Hastanede yatan hastalarda en sık görülen elektrolit bozukluğudur. İlaçlar hiponatremi nedenlerinden biridir. Sefaperazon-sulbaktam, klinik ...
 • Bruselloz Tanılı 94 Çocuk Hastanın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi 

  Kara, Soner Sertan; Aslan, Mehtap Hülya; Volkan, Burcu; Özel, Metin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Amaç: Bu çalışmada hastanemizde bruselloz tanısı konulan çocuk hastaların sosyodemografik, klinik ve laboratuvar özelliklerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmada Eylül 2009-Aralık 2014 ...
 • Ratlarda Postnatal Dönemde Testis Dokusu ile Kan Testis Bariyerinin Gelişiminin Histomorfometrik ve İmmunohistokimyasal Değerlendirilmesi 

  Songur, Ahmet; Karateke, Hüsniye; Tosun, Murat; Gönül, Yücel; Turamanlar, Ozan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Amaç: Erkek üreme sisteminin temel görevi sperm üretip, oluşturduğu bu spermleri dişi vajinasına iletmeye yardımcı olmaktır. Bu süreçte, testisler, sperm ve primer erkek cinsiyet hormonu olan testosteronu üretirken; ...
 • Retroçekal Akut Apandisitte Cerrahi: Açık mı? Laparaskopik mi? 

  Uysal, Erdal; Kirdak, Türkay; Dokur, Mehmet; Bakır, Hasan; Gürer, Ahmet Orhan; Aksoy, Başar; İkidağ, A. Mehmet; Yüzbaşıoğlu, Mehmet Fatih (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Amaç: Akut apandisit, akut batına sebep olan en yaygın hastalıktır. Cerrahlar giderek artan oranda laparoskopik cerrahi tedaviyi akut apandisitte de tercih etmektedir. Ancak jeneralize peritonit, komplike apandisitlerde ...
 • Klinik Örneklerde Mycobacterium Tuberculosis Saptanmasında PCR-ELISA Yönteminin Değerlendirilmesi 

  Karakayalı, E. Müge; Özkütük, Nuri (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Amaç: Tüberküloz (TB) dünyada en önemli ölüm nedenlerinden biridir. Mycobacterium tuberculosis komplex’in (MTBC) neden olduğu hastalığın erken tanısı TB’un kontrolünde önemlidir. Bu amaçla son yıllarda TB’un hızlı ...

Daha Fazla