Bu bölüm içindeki alt bölümler

 • 2001 [39]

  Kocatepe Tıp Dergisi'nin 2001 yılı cilt ve sayıları bu alt bölümde listelenir.
 • 2002 [24]

  Kocatepe Tıp Dergisi'nin 2002 yılı cilt ve sayıları bu alt bölümde listelenir.
 • 2003 [27]

  Kocatepe Tıp Dergisi'nin 2003 yılı cilt ve sayıları bu alt bölümde listelenir.
 • 2004 [46]

  Kocatepe Tıp Dergisi'nin 2004 yılı cilt ve sayıları bu alt bölümde listelenir.
 • 2005 [46]

  Kocatepe Tıp Dergisi'nin 2005 yılı cilt ve sayıları bu alt bölümde listelenir.
 • 2006 [36]

  Kocatepe Tıp Dergisi'nin 2006 yılı cilt ve sayıları bu alt bölümde listelenir.
 • 2007 [36]

  Kocatepe Tıp Dergisi'nin 2007 yılı cilt ve sayıları bu alt bölümde listelenir.
 • 2008 [31]

  Kocatepe Tıp Dergisi'nin 2008 yılı cilt ve sayıları bu alt bölümde listelenir.
 • 2009 [12]

  Kocatepe Tıp Dergisi'nin 2009 yılı cilt ve sayıları bu alt bölümde listelenir.
 • 2010 [12]

  Kocatepe Tıp Dergisi'nin 2010 yılı cilt ve sayıları bu alt bölümde listelenir.
 • 2011 [30]

  Kocatepe Tıp Dergisi'nin 2011 yılı cilt ve sayıları bu alt bölümde listelenir.
 • 2012 [29]

  Kocatepe Tıp Dergisi'nin 2012 yılı cilt ve sayıları bu alt bölümde listelenir.
 • 2013 [30]

  Kocatepe Tıp Dergisi'nin 2013 yılı cilt ve sayıları bu alt bölümde listelenir.
 • 2014 [69]

  Kocatepe Tıp Dergisi'nin 2014 yılı cilt ve sayıları bu alt bölümde listelenir.
 • 2015 [52]

  Kocatepe Tıp Dergisi'nin 2015 yılı cilt ve sayıları bu alt bölümde listelenir.
 • 2016 [24]

  Kocatepe Tıp Dergisi'nin 2016 yılı cilt ve sayıları bu alt bölümde listelenir.
 • 2017 [9]

Güncel Gönderiler

 • CERRAHİ UYGULANAN ORAK HÜCRELİ ANEMİLİ ÇOCUKLARDA PREOPERATİF VE POSTOPERATİF YÖNETİM: TEK MERKEZ DENEYİMİ 

  ACIPAYAM, Can; TUNCEL, Defne Ay; İLHAN, Gül; EKEN, Halil İbrahim; KOYUNCUER, Ali; OKTAY, Gönül (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2017)
  AMAÇ: Orak hücre anemisinde (OHA) cerrahi işlemler sıkça gereklidir. OHA’li hastaların postoperatif komplikasyonlar için nispeten daha yüksek riske sahip olduğu kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, ameliyat olan OHA’lı ...
 • OBSTETRİK ACİLLERDE ADLİ VAKALAR 

  ÖZORHAN, Elif Yağmur; ÖZTÜRK ALTINAYAK, Serap; EJDER APAY, Serap (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2017)
  Darp, cinsel saldırılar, ateşli silah ve patlayıcı yaralanmaları, her türlü kazalar gibi insan sorumluluğu nedeniyle ortaya çıkan tüm olgular adli olgu niteliği taşımaktadır. Tıbbi bir müdahalenin de kusur yönünden ...
 • OBSTETRİK YARALANMAYA BAĞLI ANAL İNKONTİNANSLI BİR OLGUNUN ‘ANTERİOR OVERLAPPİNG SFİNKTEROPLASTİ’ İLE BAŞARILI TEDAVİSİ 

  BALSAK, Deniz; TÖZ, Emrah; YILDIRIM, Yusuf; TINAR, Şivekar (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2017)
  Anal inkontinans, gaz ve dışkının istem dışı kaçırılması- dır. Fekal inkontinans vajinal doğumun çok korkulan bir komplikasyonudur. Bu durum sfinkter yırtılması, pudental sinir hasarlanması ya da her ikisi ile ...
 • PRİMER BÖBREK TÜMÖRÜNÜ TAKLİT EDEN AKCİĞERİN SKUAMÖZ HÜCRELİ KARSİNOMASININ BÖBREK METASTAZI: PET BT BULGULARI 

  KAYAHAN ULU, Esra Meltem; AÇIKGÖZ, Abdullah; ULU, Muhammed Bahattin; ERDOĞAN, Serpil; ÇAVUŞ, Hikmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2017)
  Bu olguda akciğerin skuamöz hücreli karsinomunun böbrek metastazı sunuldu. 51 yaşında erkek olgu primer akciğer lezyonunun tedavisini takiben 2 yıl sonra asemptomatik hematüri ile başvurdu. Araştırmalar sonucunda ...
 • ACİL SERVİSTE NÖBETİN NADİR VE ÖLÜMCÜL SEBEBİ: HEMORAJİK İNFARKT İLE KOMPLİKE SEREBRAL VENÖZ SİNÜS TROMBOZU 

  KARAKAYA, Zeynep; ÖZDİNÇ, Şerife; AKYOL, Pınar Yeşim; DİKİCİ ERSAN, Aysen; KARAKAYA, Olcay; URNAL, Rıfat (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2017)
  Serebral venöz sinüs tromboz (SVST) nadirdir. Tüm yaş gruplarını etkileyebilir ancak daha çok genç kadınlarda görülür. Klinik semptom ve bulguların çeşitliliği nedeni ile tanısı kolay de- ğildir. Baş ağrısı, fokal ...
 • YOĞUN BAKIM ÜNİTEMİZE KABUL EDİLEN İNTOKSİKASYON OLGULARININ RETROSPEKTİF ANALİZİ 

  ÇANAKÇI, Ebru; KAYA, Yasemin; KARATAŞ, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2017)
  AMAÇ: Zehirlenmeye yol açan etkenler yaşanılan bölgeye, toplumun gelenek ve göreneklerine, sosyoekonomik düzeyine göre değişiklik gösterebilir. Bu nedenle her ülkenin, hatta her bölgenin zehirlenme ile ilgili etyolojik ...
 • HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN HASTANE ATIKLARININ YÖNETİMİNE İLİŞKİN BİLGİ DÜZEYLERİ 

  DOĞAN, Pınar; GÖKTAŞ, Sonay (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2017)
  AMAÇ: Araştırma, eğitimlerinin büyük bir bölümünü uygulamada geçiren ve atık ayrıştırılmasında etkin görev alan hemşirelik öğrencilerinin bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildi. GEREÇ VE YÖNTEM: ...
 • CERRAHİ TEKNİK: ENDOSKOPİK SFİNKTEROTOMİYE BAĞLI PERİAMPULLAR RETROPERİTONEAL PERFORASYONDA TRANSDUODENAL T-TÜPTEKNİĞİ 

  YILMAZ, Sezgin; ERŞEN, Ogün; ADEMOĞLU, Serkan; AKICI, Murat; KOYUN, Ayşe (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2017)
  Endoskopik retrograd kolanjiopankreatografi (ERCP) profesyonelleşmek için uzun bir öğrenme eğrisi bulunan ileri endoskopik tekniktir. ERCP işleminde standart endoskopik tekniklere göre ciddi komplikasyonlar gelişme ...
 • GEBELİKTE UYKU KALİTESİNİN TRİMESTER İLE İLİŞKİSİ 

  ÇELİK, Fatih; KÖSE, Mesut (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2017)
  AMAÇ: Gebelikte meydana gelen fiziksel ve hormonal değişiklikler, anksiyete, büyüyen fetusun diafragmaya yaptığı bası sonucu artan abdominal rahatsızlıklar vb. nedenlerden dolayı uyku kalitesi etkilenmektedir. Buna bağlı ...
 • Psoriazis ve Eşlik Eden Hastalıklar 

  Uçmak, Derya; Meltem Akkurt, Zeynep; Arıca, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Psoriazis kronik inflamatuar bir hastalıktır. Psoriazis ile ilgili yapılan çalışmalarda bu inflamatuar durumun klinik yansımasının artık deriye sınırlı olmadığı, eşlik eden bazı inflamatuar hastalıkların psoriaziste ...
 • Primer Sikatrisyel Alopesiler: Sınıflandırma ve Tanı 

  Akkurt, Zeynep Meltem; Uçmak, Derya; Uçak, Haydar; Sula, Bilal; Türkcü, Gül; Arıca, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Sikatrisyel alopesi, kalıcı saç kaybına yol açan çeşitli hastalıkları içerisine alan kapsamlı bir terimdir. Primer sikatrisyel alopesilerde travma veya benzeri bir dış etkenden bağımsız olarak kıl folikülünde kalıcı ...
 • Tinea İnkognitolu 4 Olgu Sunumu 

  Duman, Nilay (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Tinea inkognito, topikal immunsupresif ajanlarla yanlış tedavi sonucunda atipik klinik bulgularla karakterize bir dermatofitozdur. Diğer dermatozlarla karışabilen çok çe- şitli klinik prezentasyonlara sahiptir ve bu da ...
 • Adrenal Myelolipom - Dört Vakanın Değerlendirilmesi 

  Sönmez, Fatma Cavide; Esen, Hacı Hasan; Toy, Hatice; Külahcı, Özgür (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Adrenal myelolipom, genellikle tek taraflı, düzgün sınırlı, değişken boyutlarda olan, adrenal bezin nadir, benign ve hormonal olarak inaktif bir tümörüdür. Neoplazm yağ doku ve kemik iliğine ait myelopoetik hücrelerden ...
 • Simulasyon Uygulamalarının Öğrencilerin Beceri Düzeylerine Etkisi 

  Gürol, Ayşe; Balcı Akpınar, Reva; Ejder Apay, Serap (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Bu çalışma, öğrencilerinin parenteral ilaç uygulamaları ve arterial kan basıncı ölçülmesine yönelik becerilerine simülasyon uygulamalarının etkisini incelemek amacıyla yapıldı. Yarı deneme modelinde gerçekleştirilen ...
 • İlimiz Dinar İlçesinde Demans Görülme Sıklığı 

  Oruç, Serdar; Coşkun, Kerem Şenol; Koyuncu, Gökhan; Öztürk, Şenol; Yaman, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Giriş: Bu çalışmada Afyonkarahisar ili Dinar ilçesindeki 65 yaş ve üzeri popülasyonda demans sıklığının araştırılması, sosyodemografik özelliklerin demans sıklığı üzerine olan etkilerinin belirlenmesi ve elde edilen ...
 • Abdominal Myomektomide Periservikal Turnikenin İntraoperatif Kanama Üzerine Etkisi 

  Fidan, Ulaş; Öztürk, Mustafa; Ulubay, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Giriş: Uterusun kanlanmasının temel kaynağı uterin arterlerdir. Uterin arterler, uterusun lateral isthmik seviyesinden uterusa girer ve ikiye ayrılır. Asendan dal, uterus korpusunu beslerken desendan dal, üst vajinal ...
 • Trafik Kazalarında Çocukluk Çağında Mortalite ve Morbiditenin Değerlendirilmesi 

  Baskın Embleton, Didem; Ertoran, İrem; Önen, Nur; Özkan, Abdurrahman; Mersin, Hakan; Tekeli, Murat Cemil (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Amaç: Trafik kazaları önemli bir ölüm ve sakatlık nedeni olmaya devam etmektedirler. Çalışmada, trafik kazası sonucu hastaneye başvuran çocuklarda morbidite ve mortalite nedenleri araştırılarak bu nedenlere yönelik ...
 • Ortadoğu Solunum Yetmezliği Sendromu Koronavirüsü 

  Nemli, Salih Atakan; Demirdal, Tuna (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Coronavirüsler zarflı, tek zincirli pozitif RNA virüsleri olup, genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olurlar. 2012 yılıda Arap Yarımadası’nda ciddi akut solunum yetmezliği ile seyreden hastalarda yeni bir ...
 • Seboreik Dermatitte Güncel Yaklaşım 

  Doğruk Kaçar, Seval; Özuğuz, Pınar (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Seboreik dermatit (SD) sebase bezlerin yoğun olduğu bölgelerde kronik tekrarlayan eritemli skuamlı plaklarla seyreden inflamatuvar bir deri hastalıktır. Halen pek çok bilinmeyenin olduğu patogenezde özellikle ...
 • Superior Mezenter Arter Embolisinde Erken Tanı ve Embolektomi 

  Aydın, İbrahim; Yücel, Ahmet Fikret; Pergel, Ahmet; Karakaya, Ahmet; Oğullar, Sabri; ŞAH, Dursun Ali; Özer, Ender (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Akut mezenter arter embolisi, acil girişim gerektiren, nekroz geliştiğinde yaygın ince barsak rezeksiyonu ve sonrasında gelişen kısa barsak sendromu nedeniyle ya- şam kalitesini düşüren, morbidite ve mortalitesi ...

Daha Fazla