Güncel Gönderiler

 • İnsülin Direnci 

  Ulu, Memnune Sena; Yüksel, Şeref (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  İnsülin direnci (İR), önemli bir morbidite nedenidir. Hareketsiz yaşam tarzı ve beslenme alışkanlığının yanında, genetik özellikler de rol oynamaktadır. İR, obezite, hipertansiyon ve hiperlipidemi ile ilişkisi nedeniyle ...
 • Endoplasmik Retikulum Stresine Cevap Yolakları ve Tip 2 Diyabet Patogenezinde Endoplasmik Retikulum Stres Aracılı Beta Hücre Apoptosisinin Rolü 

  Çelik, Sefa; Şen, Serkan; Hazman, Ömer (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Tip 2 Diabetes Mellitus (T2DM) hastalarındaki beta hücre kayıplarının temel nedeninin apoptosis olduğu düşünülmektedir. Apoptosisin önemi; çeşitli biyolojik olaylarda gereksiz, hasarlı ya da zararlı hücrelerin inflamatuvar ...
 • Şiddetli Semilobar Holoprozensefalili Bir Olguda Fetal MRG Bulguları 

  Acu, Berat; Beyhan, Murat; Bekar, Ülkü; Güven, Mehmet Emrah; Altunkaş, Ayşegül; Pınarbaşılı, Tansu (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Holoprozensefali, embriyonel hayatın 35-42. günleri arasında telensefalon ve diensefalona bölünmesi gereken prozensefalonun çeşitli derecelerde yetersiz bölünmesi sonucu oluşan bir tablodur. Hastalık, şiddetine göre ...
 • Ankilozan Spondilit Tanılı Hastada Postoperatif Gelişen Spondilodiskit 

  Yalçın, Ümit; Doğan, Şebnem Koldaş; Çakır, Tuncay; Toraman, Naciye Füsun; Badil, Sevtap; Sezer, İlhan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Bu olguda ankilozan spondilit tanısı olan, koksartroz nedeniyle sağ total kalça protezi cerrahisi geçirdikten sonra spondilodiskit gelişen hasta sunulmuştur. Cerrahi sonrası bacaklarda kuvvetsizlik, hareketle artan ...
 • Travmatik Diafragma Rüptürü Olan Bir Vakada Rastlantısal Tespit Edilen Perikardial Rüptür ve Kalp Herniasyonu 

  Özalp, Tevrat; Badem, Serdar; Tokat, Cevdet; Çakmak, Abdulkadir; Varol, Kenan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Perikard ve kalp yaralanmaları travmatik diafragma rüptürüne nadir olarak eşlik eder. Trafik kazası geçiren 42 yaşındaki erkek hastaya diafragma rüptürü teşhisi kondu. Öncelikle laparatomi yapılan hastada, diafragma ...
 • Başarıyla Tedavi Edilen 2 Strangüle Rektal Prolapsus Olgusu Eşliğinde Uygun Cerrahi Yaklaşımın Gözden Geçirilmesi 

  Akıcı, Murat (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Rektal prolapsus, genç ve yetişkinlerin nadir görülen hastalıklarından biridir. Cerrahi tedavide amaç; sigmoid kolonun ve rektumun prolabe olmasının engellenerek onarılması, rektumun boşalmasını bozmadan ve konstipasyon ...
 • Bilateral Ektopik Meme’de Fibroadenom 

  Menteş, Öner; Akdeniz, Ali; Harlak, Ali; Lapsekili, Emin; Özcan, Ayhan; Tufan, Turgut (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Ektopik meme anomalileri toplumda sık gözlenen bir antitedir. Anomaliler sıklıkla süt hattının herhangi bir yerinde aksilladan inguinal bölgeye kadar olan hayali çizgide saptanmaktadır. Bunlar matür memede bulunan ...
 • Triküspid Kapağın Hemanjiomu 

  Diken, Adem İlkay; Yalçınkaya, Adnan; Hanedan, Onur; İrdem, Ahmet; Küçüker, Şeref (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Oldukça nadir görülen lezyonlar olan kalp kapak tümörleri kalbin primer neoplastik oluşumlarının %10 kadarını oluşturmaktadırlar. Literatürde triküspid kapakta yer alan hemanjioma oldukça nadir rastlanmaktadır. Olgumuz ...
 • Cerrahi Alan İnfeksiyonları ve Risk Faktörleri: Türkiye’de Doğu Anadolu Bölgesinde bir Devlet Hastanesinin Sonuçları 

  Çağlayan, Kasım; Bal, Ahmet; Balcı, Mehmet; Arslan, Ergin; Yılmaz, Neziha (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Amaç: Cerrahi alan infeksiyonları (CAİ) cerrahiden sonra görülen major bir problemdir. Hasta konforunun bozulmasına, morbidite ve mortalite artışa, hastanede kalış süresinin uzamasına ve hastane maliyetlerinde artışa ...
 • Akut Böbrek Hasarında Mortalitede Öncül Faktörler 

  Ayar, Yavuz; Sayılar, Emel Işıktaş; Ersoy, Alparslan; Düğer, Hakan; Ak, Çağatay; Göçken, Abdülkadir; Yavuz, Mahmut (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Amaç: Prokalsitonin (PCT), C-Reaktif Protein (CRP), serum amiloid A (SAA), albümin ve serum kolesterol değerleri enflamasyon, enfeksiyon ve malnütrisyonun erken belirteçlerindendir. Akut böbrek hasarının (ABH) ...
 • İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Yönteminin Tiroid Nodüllerinde Cerrahi Kararındaki Etkileri 

  Öter, Volkan; Namdaroğlu, Ozan Barış; Öter, Serdar; Eroğlu, Abdullah; Dolapçı, Mete; Cengiz, Ömer (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Giriş: Tiroid hastalıklarında sık kullanılan ameliyat öncesi tanı yöntemi olan İİAB’ nin histopatolojik inceleme ile korelasyonunu yaparak kendi klinik deneyimimiz eşliğinde bu yöntemin duyarlılığını ortaya koymayı ...
 • Deneysel Septik Şok Modeli Oluşturulan Ratlarda Eritropoetinin Karaciğer Dokusu Üzerine Etkisi 

  Öter, Serdar; Şahin, Adnan; Burukoğlu, Dilek; Sutken, Emine (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Giriş: Sepsis, inflamasyon ve enfeksiyon tablolarına karşı verilen sistemik bir yanıttır. Yoğun bakım ünitelerindeki en önemli ölüm sebeplerindendir. Materyal-Methot: Bu çalışmada ratlarda çekal ligasyon ve perforasyon ...
 • Hemoroidal Hastalıkta Başvuru Gecikmesine Neden Olan Faktörlerin İrdelenmesi 

  Yener, Ali Cem; Demirel, Arif Hakan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015)
  Amaç: Hemoroidal hastalıkta demografik, etiyolojik, psikososyal faktörlerin irdelenmesi ve başvuru gecikmesine olan etkilerinin araştırılması. Gereç ve Yöntem: Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel ...

Daha Fazla