Güncel Gönderiler

 • Euro’nun AB Ülkeleri Ve Türkiye Üzerindeki Etkileri 

  Odabaş, Hakkı; Özden, Kemal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-06)
  Avrupa Birliği’nin 11 üyesi 1 Ocak 1999 tarihinden itibaren tek para birimi olan Euro’ya geçmişlerdir. Bu gelişme şüphesiz dünyada önemli etkilere sebep olacaktır. Para Birliği ile, Avrupa Ekonomik Birliği’nin üçüncü şartı ...
 • Doğal İşsizlik Oranı Kavramına Yönelik Tartışmalar ve Politika Önerileri 

  İslatince, Hasan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-06)
  Orjinal Philips eğirisine bir alternatif olarak, Friedman ve Phelps uzun ve kısa dönemli iki ayrı zaman dilimi içeren Doğal işsizlik Oram hipotezini geliştirdiler. Modelin altında yatan varsayım, birimlerin adaptif ...
 • E-ticarette Kullanılan Sanal Ödeme Araçları ve Yöntemleri 

  Nakilcioğlu, İsmail H. (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002)
  Günümüzde iletişim ve bilgi teknolojilerinde ortaya çıkan gelişmeler uluslararası boyuttaki ticaretin ve ticari çalışmaların niteliğini ve yapısını biçimlendiren en önemli etken durumuna gelmiştir. Kısaca bilişim teknolojisi ...
 • İşletmelerde Döviz Riski Algılaması ve Yönetimi: Afyon’da Yerleşik İşletmeler Üzerine Bir Araştırma 

  Kula, Veysel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-06)
  Bu çalışma, özellikle kriz ortamlarında işletmeler için önemi daha da artan döviz riski yönetimini ele almıştır. Döviz riski; dönüşüm riski, işlem riski ve ekonomik risk şeklinde üç gruba ayrılmış olup, işletme nakit akışını ...
 • İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Endeksinin Box-Jenkins Yöntemi İle Modellemesi 

  Çevik, Osman (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-06)
  Bu çalışma İstanbul Menkul Kıymetler Borsası(İMKB) Endeksinin modellenmesi amacıyla yapılmıştır. Burada Ocak 1986- Şubat 2002 dönemine ait aylık İMKB Endeksi verileri göz önüne alınmıştır. Endeksin modellenmesi için 60 ...
 • Hizmet Kalitesini Sağlamada Vizyoner Liderlik Ve Örgütsel Öğrenme 

  Bektaş, Çetin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-06)
  Günümüzde işletmelerin rekabette başarılı olabilmeleri, mal ve hizmetlerin üretiminde müşteri beklentilerini dikkate almalarıyla mümkündür. Hizmet kalitesinin sağlanmasında ise, yöneticiler kalite yönetimi ve onun ilkelerini ...

Daha Fazla