Güncel Gönderiler

 • Psoriazis ve Eşlik Eden Hastalıklar 

  Uçmak, Derya; Meltem Akkurt, Zeynep; Arıca, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Psoriazis kronik inflamatuar bir hastalıktır. Psoriazis ile ilgili yapılan çalışmalarda bu inflamatuar durumun klinik yansımasının artık deriye sınırlı olmadığı, eşlik eden bazı inflamatuar hastalıkların psoriaziste ...
 • Primer Sikatrisyel Alopesiler: Sınıflandırma ve Tanı 

  Akkurt, Zeynep Meltem; Uçmak, Derya; Uçak, Haydar; Sula, Bilal; Türkcü, Gül; Arıca, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Sikatrisyel alopesi, kalıcı saç kaybına yol açan çeşitli hastalıkları içerisine alan kapsamlı bir terimdir. Primer sikatrisyel alopesilerde travma veya benzeri bir dış etkenden bağımsız olarak kıl folikülünde kalıcı ...
 • Tinea İnkognitolu 4 Olgu Sunumu 

  Duman, Nilay (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Tinea inkognito, topikal immunsupresif ajanlarla yanlış tedavi sonucunda atipik klinik bulgularla karakterize bir dermatofitozdur. Diğer dermatozlarla karışabilen çok çe- şitli klinik prezentasyonlara sahiptir ve bu da ...
 • Adrenal Myelolipom - Dört Vakanın Değerlendirilmesi 

  Sönmez, Fatma Cavide; Esen, Hacı Hasan; Toy, Hatice; Külahcı, Özgür (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Adrenal myelolipom, genellikle tek taraflı, düzgün sınırlı, değişken boyutlarda olan, adrenal bezin nadir, benign ve hormonal olarak inaktif bir tümörüdür. Neoplazm yağ doku ve kemik iliğine ait myelopoetik hücrelerden ...
 • Simulasyon Uygulamalarının Öğrencilerin Beceri Düzeylerine Etkisi 

  Gürol, Ayşe; Balcı Akpınar, Reva; Ejder Apay, Serap (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Bu çalışma, öğrencilerinin parenteral ilaç uygulamaları ve arterial kan basıncı ölçülmesine yönelik becerilerine simülasyon uygulamalarının etkisini incelemek amacıyla yapıldı. Yarı deneme modelinde gerçekleştirilen ...
 • İlimiz Dinar İlçesinde Demans Görülme Sıklığı 

  Oruç, Serdar; Coşkun, Kerem Şenol; Koyuncu, Gökhan; Öztürk, Şenol; Yaman, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Giriş: Bu çalışmada Afyonkarahisar ili Dinar ilçesindeki 65 yaş ve üzeri popülasyonda demans sıklığının araştırılması, sosyodemografik özelliklerin demans sıklığı üzerine olan etkilerinin belirlenmesi ve elde edilen ...
 • Abdominal Myomektomide Periservikal Turnikenin İntraoperatif Kanama Üzerine Etkisi 

  Fidan, Ulaş; Öztürk, Mustafa; Ulubay, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Giriş: Uterusun kanlanmasının temel kaynağı uterin arterlerdir. Uterin arterler, uterusun lateral isthmik seviyesinden uterusa girer ve ikiye ayrılır. Asendan dal, uterus korpusunu beslerken desendan dal, üst vajinal ...
 • Trafik Kazalarında Çocukluk Çağında Mortalite ve Morbiditenin Değerlendirilmesi 

  Baskın Embleton, Didem; Ertoran, İrem; Önen, Nur; Özkan, Abdurrahman; Mersin, Hakan; Tekeli, Murat Cemil (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2016)
  Amaç: Trafik kazaları önemli bir ölüm ve sakatlık nedeni olmaya devam etmektedirler. Çalışmada, trafik kazası sonucu hastaneye başvuran çocuklarda morbidite ve mortalite nedenleri araştırılarak bu nedenlere yönelik ...

Daha Fazla