Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşleri 

  Fidan, Nuray Kurtdede (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2009)
  Bu araştırmada, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü öğrencilerinin değer öğretimi hakkındaki görüşleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Öğretmen adaylarının ...
 • Türkiye’de Türk Müziği Nazariyatı ve Solfej Dersine Yönelik Öğretmen ve Öğrenci Tutumlarının İncelenmesi 

  Türkmen, Uğur; Çağhan, Adar (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2009)
  Türk müziği eğitimi veren konservatuvarlar, eğitimciler ve öğrenciler için Türk Müziği Nazariyatı ve Solfej dersi gerek ders içeriği, gerekse öğrencilerin diğer derslerindeki başarılarını etkilemesi dolayısıyla büyük önem ...
 • Rus Eğitiminde Batılılaşma Çabaları Ve Reformlar 

  Ergün, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2009)
  Bu çalışmada, Rusya’nın Batılılaşmasının eğitim alanı ana hatlarıyla değerlendirilmeye çalışılmıştır. Tarihte mucizelerden ziyade normal gelişimi yakalamak önemlidir. Rusya’da herşeyin Büyük Petro ile başladığı anlatılır. ...
 • Küreselleşme, Eğitim ve Gelecek 

  Çınar, İkram (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2009)
  Bu çalışmada küreselleşme olgusu ve boyutlarına değinildikten sonra Türkiye için gelecekteki eğitim yöneliminin nasıl olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Eğitim bir gelecek tasarımı sonucu birey ve toplumu hedeflenen ...
 • Alt ve Üst Sosyo- Ekonomik Düzeydeki Ailelerin Beş- Altı Yaş Çocuklarının Erken Öğrenme Becerilerinin Bazı Değişkenler Yönünden İncelenmesi 

  Kandır, Adalet; Orçan, Maide (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2009)
  Bu araştırma, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden farklı sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerin beş- altı yaş çocuklarının erken öğrenme becerilerini bazı değişkenlere göre incelemek amacıyla yapılmıştır. Konya ...

Daha Fazla