Güncel Gönderiler

  • Öğretmen Adaylarının Değer Öğretimine İlişkin Görüşleri 

    Fidan, Nuray Kurtdede (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 2009)
    Bu araştırmada, Afyon Kocatepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi sınıf öğretmenliği ve sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü öğrencilerinin değer öğretimi hakkındaki görüşleri belirlenmeye çalışılmaktadır. Öğretmen adaylarının ...

Daha Fazla