Güncel Gönderiler

 • Submandibüler Bölgede Tesbit Edilen Sinüs Pilonidalis Olgusu 

  Yaşar, Ş. Mehmet; Yıldırım, Aydın; Kayahan, Cengiz; Özışı, Tahir (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-01)
  45 Yaşında erkek hastada sağ submandibüler bölgede 1-1,5 cm ebatlarında ki kitle total olarak ekstirpe edildi. Lezyonun histopatolojik incelemesinde; sinüs pilonidalis tanısı kondu. Bizim düşüncemize göre; submandibüler ...
 • Ailevi Akdeniz Ateşi : Beş Vakanın Takdimi 

  Tunga, Mustafa; Şen, Tolga Altuğ; Erbek, Nail (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-01)
  Bu makalede polikliniğimize kronik karın ağrısı şikayeti ile başvuran ve Ailevi Akdeniz Ateşi tanısı alan beş vakanın klinik ve laboratuvar özellikleri değerlendirilerek,kronik böbrek yetmezliği gibi ciddi komplikasyonları ...
 • Obes Olgularda Dermatoglifik Analizler : İlk Bulgular 

  Çakmak, Ecir Ali; Erem, Cihangir; Fıstık, Tevhide; Solak, Mustafa; Şimşek, Solmaz; Tufan, Ülkü; Savaşkan, Hasan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-01)
  Bu çalışma, obes olgularda görülebilecek dermatoglifık düzensizliklerin neler olabileceğinin saptanması ve bu düzensizliklerin frekanslarının belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Dermatoglifık örnekler olarak parmak ucu ...
 • Assessment of DNA Damage Induced by Carbamazepine in Epileptic Women 

  Dündaröz, Ruşen; Aydın, Halil İbrahim; Güngör, Tayfun; Gök, Faysal; Denli, Metin; Baltacı, Volkan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-01)
  Pregnancy is one of the most difficult problems to be solved in epileptic female patients. The main concern with antiepileptic drugs (AEDs) during pregnancy is the Teratogenicity. Carbamazepine (CBZ) is one of the most ...
 • Analysis of DNA Damage Using the Comet Assay in Female Patients Treated With Fluoxetine Against Depression 

  Dilbaz, Nesrin; Dündaröz, Ruşen; Değim, Zelihagül; Aydın, Halil İbrahim; Denli, Metin; Baltacı, Volkan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-01)
  Depression during pregnancy is not uncommon. One of the main concern with psychotropic drugs during pregnancy is teratogenicity. Although fluoxetine is one of the most frequently prescribed antidepressant, its safety in ...
 • Sağlıklı Yenidoğanlarda Kordon Kanı TSH ve Tiroid Hormon Düzeyleri 

  Erbağcı, Ayşe Binnur; Pençe, Sadrettin; Yılmaz, Necat; Pençe, Halime Hanım (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-01)
  Kordon kanı intrauterin yaşama ait özellikler ve doğum travmasının etkileri yanı sıra yenidoğanın sağlık ve hastalık durumunu da yansıtmaktadır. Fetal gelişim ve doku farklılaşmasında rol oynayan tiroid hormonları ve Tiroid ...
 • Tüberkülozlu Olgularda HIV, Hepatit b ve Hepatit c Enfeksiyonu Sıklığı 

  Altındiş, Mustafa; Gök, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-01)
  Önemli bir halk sağlığı sorunu olan tüberküloz, HIV enfeksiyonunun ortaya çıkışı ile tüm dünyada yeniden bir alevlenme göstermiştir. Çalışmamızda, tüberküloz tanısı almış kişilerde HIV yanısıra Hepatit B ve Hepatit C ...
 • Fiberoptik Bronkoskopinin Tanı Değeri 

  Orman, Ayşe; Meral, Akin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-01)
  Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniğine çeşitli yakınmalarla başvuran 63 olguya Fiberoptik bronkoskopi (FOB) uygulandı. Tanı yöntemleri, forceps biyopsi, lavaj sitolojisi, transbronşial ince ...
 • Kan Bankasında Bekleme Süresinin Eritrosit Sedimantasyon Hızı ve Fibrinojen Seviyesine Etkileri 

  Dündar, Yılmaz; Recep, Aslan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-01)
  Çalışma, transfîizyon için alınmış ve kan bankasında bekletilen kanların kullanılabilirlik düzeyinde bekleme süresince oluşabilecek azalmanın rutin ve basit laboratuar testlerinden eritrositsedimantasyon hızı (ESR) ve ...
 • Hipotiroidizm ve Hipertiroidizmli Hastalarda Serum Beta-Karoten ve Vitamin A Düzeyleri 

  Kahraman, Ahmet; Önder, Ekin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-01)
  İnsanlarda serum beta-karoten ve vitamin A düzeyleri ile triiyodotironin uptake, total tiroksin ve serbest tiroksin indeksi arasındaki ilişki incelendi.Hipotiroidili hastalarda serum beta¬karoten (200±7 |4g/dl) ve vitamin ...
 • Elektrik Çarpması İle Öldürülen Sıçanların Beyinlerinde Ölüm Sonrası Adenozin Nükleotitler Düzeylerindeki Değişiklikler 

  Pençe, Sadrettin; Kurtul, Naciye; Pençe, Halime Hanım; Cengiz, Beyhan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-01)
  Bu çalışmada Spraque-Dawley türü sıçanlar; ölümün, ölüm nedeninin ve ölüm zamanının tespitine yönelik yaklaşım olarak; boyun dislokasyonu ve elektrik çarpması ile öldürüldü. Beyinlerinde adenosine triphosphate (ATP), ...
 • The Use of Bone Injection Gun in The Loading of Phenytoin an Experimental Study in Dogs 

  Dündaröz, Ruşen; Sızlan, Ali; Değim, Tuncer; Yaşar, Mehmet; Denli, Metin; Özışık, Tahir (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-01)
  Status epilepticus can cause irreversible cerebral injury if it prolongs and it is essential to terminate seizure rapidly. Antiepileptic drugs should be introduced to the patients intravenously (IV), but it is almost ...
 • Ameliyathanelerde Sterilizasyon ve Havalandırma İlkeleri 

  Altındiş, Mustafa; Karaaslan, Dilek (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-01)
  Ameliyat sonrası gelişen enfeksiyonlar, halen önemli bir mortalité ve morbidité nedenidir. Bu enfeksiyonlar dezenfeksiyon ve sterilizasyon ilkelerine uyulması ile önlenebilmektedir. Bu yazıda enfeksiyon kontrolünde uyulması ...
 • Türkiye’de ve Afyon’da Sağlık Hizmetleri 

  Öz-Alp, Şan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-01)
  2000 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün hazırladığı “Afyon Sanayi Potansiyeli ve Yatırım Alanları Araştırması” Afyon’la ilgili temel göstergeleri toplaması yönünden önemli ...
 • Sağlık Eğitimi 

  Öz-Alp, Şan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-01)
  Türkiye’de toplam 74 üniversitede sağlıkla ilgili 48 tıp fakültesi, 15 diş hekimliği, 9 eczacılık, 2 sağlık eğitimi ve 4 sağlık yönetimi (idaresi) fakültesi bulunmaktadır. 69 il ve 11 ilçeye yayılmış bu bölümlerde 70 binin ...

Daha Fazla