Güncel Gönderiler

 • Parotis Bezinin Kavernöz Hemanjiomu 

  Bildirici, Kısmet; Peker, Betül (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Parotis bezi neoplazmları nadirdir ve insanda görülen tümörlerin %2’sinden daha azını meydana getirir. Hemanjiomlar, erişkinlerde sadece %2 oranında görülürken bebek ve çocuklarda parotis tümörlerinin yaklaşık %50’sini ...
 • Rinolitler 

  Dereköy, F.Sefa; Yücel, Aylin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-05)
  Rinolitler, burun boşluğunda yer alan taşlaşmış yabancı cisimlerdir. Burun tıkanıklığı, burun akıntısı ve kötü koku bu hastalardaki başlıca şikayetlerdir. Aileleri tarafından, ağız kokusu ve tekrarlayan burun akıntısı ...
 • Intraosseous Infusion of Diazepam Using Spinaf Needle 

  Dündaröz, Ruşen; Sızlan, Ali; Değim, Tuncer; Yaşar, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-05)
  Seizure can cause serious brain damage if it prolongs. It is general need to terminate seizure as soon as possible using anticonvulsant drugs via intravenous (IV) route. But, it is very difficult to achieve secure IV line ...
 • Decreased Serum Nitric Oxide Level in Experimental Frostbite Injury: A Preliminary Study 

  Tercan, Mustafa; Türkoz, Yusuf; Çekmen, Mustafa; Özyazgan, İrfan; Evereklioğlu, Cem; Bekericioğlu, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-05)
  The pathogenesis of frostbite, a kind of ischemia-reperfusion injury, is not clear in spite of various researches. The present study was aimed to assess the determination of nitric oxide in frostbite injury. Frozen rabbit ...
 • Global İskemi ve Reperfüzyonda Beyin Gsh-Px Aktivitesi: Glutamat Salınım İnhibisyonunun Etkisi 

  Serteser, Mustafa; Özben, Tomris (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-05)
  Glutatyon Peroksidaz (GSH-Px) enzim aktivitesi geçici olarak hipoperfüzyona tabi tutulan ratlann değişik beyin bölgelerinde ölçülmüştür. Serebral hipoperfüzyon, bilateral Arteria Carotis Communis’in 30 dakika geçici oklüzyonu ...
 • Akut Açlığın Bazı Statik ve Dinamik Solunum Fonksiyon Testlerine Etkisi 

  Atmaca, Gülizar (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-05)
  Bu çalışmada, akut açlığın solunum fonksiyon testlerine etkisi araştırıldı. Çalışmamızda 13 sağlıklı kadın denek kullanıldı. Açlık öncesi ve 12 saat açlık sonrası VC, MVV ve FVC manevraları ile elde edilen solunum fonksiyon ...
 • Diabetik Ayak Tedavisinde Manyetik Rezonans Görüntülemenin Rolü 

  Yıldız, Cemil; Baykal, Barbaros; Parkan, Adnan; Ateşalp, A. Sabri (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-05)
  Diabetus mellitusa bağlı nöropati, periferik vasküler patolojiler ve enfeksiyonun birlikte oluşturduğu önemli komplikasyonlardan biriside diabetik ayaktır. Teşhis ve tedavisi özelliklidir. Bu çalışmada gangrensiz diabetik ...
 • Melatonin 

  Namıduru, E. Sibel; Meram, İclal; Tarakçıoğlu, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-05)
  Melatonin yaklaşık 50 yıl önce keşfedilmiş olup ve son yıllarda önemi daha çok anlaşılmış pineal bezden salınan bir hormondur. Vücut sıvılarındaki düzeyi gece maksimum düzeyde artarken, gündüz düşer. Yüksek diffüzyon ...
 • Fitokimyasallar ve Sağlıklı Yaşam 

  Dündar, Yılmaz (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-05)
  Sebze, meyve, tane, tahıl ve baklagiller sağlığı koruyan ve yaşama zindelik katan binlerce kimyasal madde içermektedir. Tek başlarına besin özelliği taşımayan bu maddeler “fitokimyasallar” olarak adlandırılmaktadır. Bugün, ...
 • Metformine Treatment in Polycystic Ovary Syndrome (Pcos) 

  Fenkçi, Î.Veysel; Yilmazer, Mehmet; Fenkçi, Semin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-05)
  Polikistik Over Sendromu (PKOS) üreme çağındaki kadın popülasyonunun en sık görülen heterojen hastalıklarından biridir. PKOS’u kronik anovulasyon, yükselmiş androjen seviyeleri, hiperandrojenizm bulgulan, büyümüş kistik ...
 • Analysis of DNA Damage Using the Comet Assay in Female Patients Treated With Phenytoin for Epilepsy 

  Dündaröz, Ruşen; Değim, Tuncer; Değim, Zelihagül; Aydın, Halil İbrahim; Baltacı, Volkan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-05)
  Women with epilepsy have been encouraged to consider marriage and child bearing in recent years. Antiepileptic drugs are mostly used such as phenytoin, but its effect on fetus health and its long term effects on DNA have ...
 • Tabakhane İşçilerinde Kan Glutatyon ve Malondialdehit Seviyelerinin Araştırılması 

  Eryavuz, Abdullah; Dündar, Yılmaz; Aslan, Recep; Cengiz, Nihal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-05)
  Meslek hastalıkları ve iş ortamından kaynaklanan sorunlar insan sağlığında önemlidir. Ham deriyi mamul hale getiren tabakhaneler, yoğun biçimde kimyasal madde kullanılması nedeniyle çalışanların sağlığı açısından riski ...

Daha Fazla