Güncel Gönderiler

 • Klinikopatolojik Tartışmalar Serisi : Şiddetli Karın Ağrısı Ve Kilo Kaybıyla Gelen Yaşlı Bir Kadın 

  Demir, Serap; Fenkçi, Semin; Özmen, Figen; MRCP(UK, Çiğdem Gökçe (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-09)
  Bu klinikopatolojik tartışmada, yaşlı bir kadın hastada karın ağrısı ve kilo kaybının ayırıcı tanısı, daha sonra kesin tanı açıklanmıştır.
 • Sigmoid Kolon Serozasında Atipik Lokalizasyonlu Myoma Uteri 

  Yılmazer, Mehmet; Kaya, Cemil; Demirel, Cem; Erdoğan, Nural; Dinçer Cengiz, Sevim (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-09)
  Uterin leiomyomalar sıklıkla fizik muayenede saptanırlar. Genellikle uterus düz kas hücrelerinden köken alıp submüköz, intramural, subseröz yerleşim gösterirler. Ancak leiomyomalar serviks, broad ligament ve överde de ...
 • Overlook the Androgen Insensitivity Syndrome With a Familial Case Study 

  Fenkci, Veysel; Fenkci, Semin; Emral, Rifat (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-09)
  To objective of this study was to present androgen insensitivity syndrome is seldom seen, in a family with three affected individuals. A 16-year-old,a 17-year-old, and a 18-year-old phenotypic female three individuals ...
 • Afyon İl Merkezi İçme ve Kullanma Sularında Hijyenik Kalite Araştırması 

  Kenar L., Beytullah; Altındiş, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-09)
  Afyon il merkezine içme ve kullanma suyu sağlayan kuyu, dağıtım yeri, su deposu, ev, işyeri, sokak çeşmesi ve özel işletme sondaj suyu gibi farklı 30 kaynaktan 100 ml.lik özel bakteriyolojik steril su alma şişelerine hijyen ...
 • Afyon Bölgesi Yaşlı Populasyonda Hepatit B Ve Hepatit C Virüs Enfeksiyon Araştırılması 

  Altındiş, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-09)
  Çalışmamızda Afyon bölgesi yaşlı populasyonunda hepatit B virüs (HBV) ve hepatit C virüs (HCV) enfeksiyon göstergelerini araştırmak amacıyla karaciğer rahatsızlıkları dışı nedenlerle hastanemiz check-up ünitesine başvuran, ...
 • Erlerde HBSAG Pozitifliği 

  Tosun, Selma Yegane; Özbakkaloğlu, Beril; Şahin, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-09)
  Genç erişkin yaş grubu olan askerlerde HBsAg pozitifliğinin araştırılması. Manisadaki askeri birliklerde eğitim gören erlerden kan örnekleri alınarak solid faz dot-EIA metoduyla HBsAg pozitifliği araştırılmıştır. Toplam ...
 • Tütün Toplama ve İşlemenin Bazı Biyokimyasal ve Hematolojik Parametreler ile Oksidatif Stres Göstergelerine Etkisi 

  Dündar, Yılmaz; Aslan, Recep; Cengiz, Nihal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-09)
  Bu çalışma, tütün tarımı sırasında yaş tütün yaprağı ile temasın kanın biyokimyasal, hematolojik ve oksidan-antioksidan bazı göstergelerine etkisini araştırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, Uşak ilinde tütün ...
 • Evaluation of DNA Damage Using Comet Assay in Children on Long- Term Phenobarbital Monotherapy for the Prevention of Recurrent Febrile Seizures 

  Dündaröz, Ruşen; Değim, Zelihagül; Aydın, Halil İbrahim (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-09)
  The majority of children who have febrile seizures will require no treatment other than parental reassurance. But, in some situations, the parents’ anxiety level remains very high even after reassurance, and long-term ...
 • Endometriosis Teşhisinde Transvajinal Ultrasonografi ve Transvajinal Renkli Doppler Ultrasonografinin Önemi 

  Yılmazer, Mehmet; Fenkçi, İbrahim Veysel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-09)
  Endometriosis kadınlarda en sık rastlanılan, pelvik ağrı ve infertiliteye neden olan benign jinekolojik rahatsızlıktır. Erken ve doğru teşhis uygun tedaviyi seçmekte esastır ancak endometriosisin teşhisi halen klinik bir ...
 • Nitrik Oksit, Nitrik Oksit Sentaz ve Sarımsak 

  Atmaca, Gülizar (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-10)
  ln this review, nitric oxide, nitric oxide synthase and effects of garlic have been reviewed. Nitric oxide is produced from L-arginine by the enzyme nitric oxide synthase. There are two major classes of nitric oxide synthase ...
 • Diflunisal’in Serbest Oksijen Radikallerine ve Karaciğer-Böbrek Histolojisine Etkileri 

  Tomatır, Ayşe Gaye; Başaran, Ayşe; Aral, Erinç; Güneş, Hasan Veysi; Tomatır, Erkan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-09)
  Antienflamatuvar analjieziklerden difunisal, ülkemizde yeni yeni kullanıma girmiş ve antienflamatuvar etkisini hangi yolla gösterdiği tam olarak belirlenmemiş, aspirine göre daha az yan etkilere sahip bir salisilik asit ...
 • Santral Venöz Kateter Malpozisyonu 

  Sızlan, Ali; Dündaröz, Ruşen; Yaşar, Mehmet; Sağlam, Mutlu (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001-09)
  Santral venöz kanülasyon bir çok endikasyonla yaygın şekilde kullanılmakta, bazen hayat kurtarıcı müdahalelere olanak sağlamaktadır. Bununla birlikte, fatal olabilen komplikasyonlara da yol açabilmektedir. En sık karşılaşılan ...

Daha Fazla