Güncel Gönderiler

 • Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çalışanlarında Kesici Delici Cisim Yaralanma Sıklığı 

  Uysal, Ü.; Ellidokuz, H.; Uçan, E.S. (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-01)
  Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi çalışanlarının kesici/ delici cisim yaralanma sıklığını belirlemek amacıyla yapılan araştırmada 625 kişi arasında çalışma yaşamı içinde %66.1 oranında yaralanma ...
 • Erkek Çocuklarda Kemik Yaşı ile Vücut-Kitle İndeksi İlişkisi 

  Şen, Tolga Altuğ; Tunga, Mustafa; Erbek, Nail; Doğan, İsmet; Kınık, Erol (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-01)
  Çalışmamızda erkek adölesanlarda kemik yaşı ile vücut-kitle indeksi (Body Mass index = BMI) arasındaki ilişkiyi göstermek amacıyla yaşları 8 ile 15 arasında değişen 80 çocuk seçilmiştir.Polikliniğimize başvuran erkek ...
 • Mermer İşçilerinde Tetanoz Antikor Düzeyleri 

  Altındiş, Mustafa; Aktepe, Orhan Cem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-01)
  Bu çalışma tetanoz enfeksiyonu için risk gruplarından sayılan mermer işçilerinde, tetanoza karşı antikor düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 76 mermer işçisi yanı sıra 65 kan donörü kontrol grubu olarak ...
 • Antianaerobik Antibiyotikler ve Anaerob Bakterilerin Antimikrobik Duyarlılık Testleri 

  Keşli, Recep (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-01)
  Anaerob bakteriler vücudun farklı bölgelerinde birçok sistemi içine alan endojen, polimikribiyal ve ciddi infeksiyonlara neden olmaktadırlar. Bu infeksiyonların etkin tedavisinde kullanılabilen antimikrobikler sınırlıdır. ...
 • Deri Sanayiinde Kullanılan Kimyasalların İşçi ve Çevre Sağlığı Üzerine Etkileri 

  Cengiz, Nihal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-01)
  Sayıları milyonlara ulaşmış kimyasal maddelerin nüfus artışı ile beraber tüketimi de artmıştır. Daha iyi bir yaşam standardı için kullanılan kimyasal maddelerin yararları yanında insan, bitki, hayvan sağlığı için ciddi ...
 • Flavonoidler 

  Kahraman, Ahmet; Serteser, Mustafa; Köken, Tülay (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-01)
  Son yapılan araştırmalar, yaygın olarak kullanılan gıdaların besinsel özelliği olmayan ve bazı kanser türleri ve kardiyovasküler düzensizlikler gibi kronik hastalıklara karşı. koruma sağlayabilen bileşikler içerdiğini ...
 • Ventriculoperitoneal Shunt With Hydrocele: A Case Report and Review of the Literature 

  Şamlı, Murat; Dinçel, Çetin; Karalar, Mustafa; Sargın, Ramazan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-01)
  Natural history of the processus vaginalis is not known clearly. It appears that raised intraabdominal pressure is associated with an increased incidence of patency of the processus vaginalis. We evaluated a male child who ...
 • Unusually Large Intraoral Submucosal Lipoma Running Head : Intraoral Lipoma 

  Demir, Yavuz; Aktepe, Fatma (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-01)
  Lipomas are well-circumscribed benign tumors and represent the most common mesenchymal neoplasm. It is very rare in intraoral cavity. A 25-year old male patient with an intraoral submucosal lipoma in the mandibular region ...
 • Effect Of Long Term Use Of Hair Dyes On The Dna Damage In Healthy Female Subjects 

  Denli, Metin; Dündaröz, Ruşen; Değim, Zelihagül; Değim, Tuncer; Akın, Mehtap; Baltacı, Volkan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-01)
 • The Effects of Cyclophosphamide on the Frequency of Micronucleus, Biochemical Parameters, Ovarian and Uterine Histology in Rats 

  Dikmen, Miriş; Başaran, Ayşe; Güneş, Hasan V.; Değirmenci, İrfan; Coşan, Didem; Kurt, Hülyam; Üstüner, M.Cengiz; Açıkalın, Ergin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2002-01)
  Cyclophosphamide(CTX) is one of the most effective cytotoxic and immunosuppressive agent. It has many toxic side effects, including risk of secondary malignancy and myelosuppression. This compound has been shown to produce ...

Daha Fazla