Güncel Gönderiler

 • Anal Bölgede Yerleşim Gösteren Bazal Hücreli Kanser (Olgu Sunumu) 

  Yılmaz, Sezgin; Aktepe, Fatma; Polat, Coşkun; Akbulut, Gökhan; Dilek, Osman Nuri (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-01)
  Bazal hücreli kanser en sık rastlanan cilt kanseridir ve güneşe maruz kalan alanlarda belirgin olarak daha fazla bulunur. Perianal bölgede bulunması da oldukça nadir görülen bir durumdur. Tüm anorektal kanserler içerisinde ...
 • Anal Kanal Pilonidal Sinüsü (Olgu Sunumu) 

  Demirel, A.Hakan; Kuşdemir, Ahmet; Kaptanoğlu, Buğra; Barlas, Mutlu; Bayram, Erkut (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-01)
  Anal kanala yerleşik nadir bir pilonidal sinüs antitesi tanımlanacaktır. Endoanal tip primer pilonidal sinüse oldukça nadir rastlanılmaktadır. 28 yaşında anal akıntı, kızarıklık şikayetleri ile başvuran erkek hasta 18 ay ...
 • Kırk Yaş Üzeri Semptomatik Hale Gelen Bir Cortriatriatum Olgusu 

  Kaya, Dayimi; Esen, Ali Metin; Barutçu, İrfan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-01)
  Coıtriatriatum sol atriyumıın membranöz bir yapı ile iki odacığa ayrılması ile karakterizedir. Proksimal odacık pulmoner venlerle bağlantılı iken distal odacık mitral kapak yoluyla sol ventrikül ile bağlantılıdır. İzole ...
 • Gelişmekte Olan Ülkelerde Helicobacter Pylori İçin “Test Ve Tedavi” Yöntemi Tamamen Kabul Edilebilir mi? 

  Ellidokuz, Ender; Uslan, İhsan; Soytürk, Müjde; Akpınar, Hale; Tankurt, Ethem; Şimşek, İlkay; Gönen, Ömür (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-01)
  Dispepside Helicobacter Pylori (Hp) eradikasyonunun rolü halâ tartışmalıdır. Avrupa Hp Çalışma Grubu 2000 yılında, kronik dispepsi yakınması ile birinci basamak sağlık kuruluşuna ilk kez başvuran ve gastroözofageal reflü ...
 • Kolorektal Polip ve Kanser Lokalizasyonu Arasındaki İlişki 

  Ellidokuz, Ender; Kundak, Işıl; Akpınar, Hale; Okan, Abdullah; Bektaşer, Cüneyt; Füzün, Mehmet; Tankurt, Ethem; Şimşek, İlkay; Gönen, Ömür (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-01)
  Kolorektal polip ve kanserlerin dağılımı yaşla değişmektedir. Yaş arttıkça proksimale doğru sıklığının arttığı ileri sürülmüştür. Bu çalışmanın amacı, aynı coğrafik bölgede saptanan kolorektal polip ve kanserlerin ...
 • Effect of Paclitaxfl Administration on Electrocardiographic Parameters Reflecting Ventricular Heterogenity 

  Barutlu, İrfan; Sezgin, Alpay Turan; Güllü, Hakan; Topal, Firgun (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-01)
  Son birkaç dekr.ddir tubulin dinamiklerini bozarak etki eden ve prototip bir taksan bileşiği olan paklitaxel, küçük hücreli olmayan akciğer kanseri, over ve meme kanseri, baş ve boyun kanserleri dahil olmak iizere birçok ...
 • İşenen İdrar Volümlerinin Üroflovmetri Parametreleri Üzerine Etkileri 

  Ulu, Bahattin; Demirbaş, Murat; Güler, Cem; Şamlı, M.Murat; Dinçel, Çetin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-01)
  ÜrofIovmetri yapılan sağlıklı erkeklerin, idrar hacimlerinin üroflovmetri parametreleri üzerine etkisi araştırılmıştır. Haziran 2002’de yaşları 21-52 arası olan toplam 30 sağlıklı gönüllü erkeğe, idrara az,orta ve çok ...
 • Isolated Perfused Rabbit Ear Model For The Assessment Of Transdermal Drug Delivery 

  Büyükafşar, Kansu; Demirel, Emine; Özoğul, Candan; Akay, Cemal; Değim, Tuncer (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-01)
  Isolated perfused rabbit ear model together with full thickness human skin and PDMS membrane were used to investigate the penetration properties of naproxen and the enhancer activity of capsaicin. The effect of capsaicin ...
 • The Treatment of Lateral Epicondylitis with Iontophoresis of Ibuprofen and Low Level Laser 

  Taşcıoğlu, Funda; Öner, Cengiz; Armağan, Onur (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-01)
  The aim of this study was to compare the short-term efficacy of ibuprofen iontophoresis and low energy laser in the treatment of lateral epicondylitis. Sixty patients with lateral epicondylitis were randomly assigned to ...
 • Göğüs Ağrısı ve Normal Koroner Arterler 

  Barutçu, İrfan; Esen, Ali Metin; Melek, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-01)
  Normal epikardiyal koroner arterler ve göğüs ağrısı yada benzeri semptomlar koroner anjiyografik değerlendirme sırasında sıklıkla karşılaşılan bir bulgudur. Bu hastaların bazılarında gerçek miyokardiyal iskemi bulgulan ...
 • Homosistein ve Serebral Vasküler Hastalıklar 

  Demirkırkan, M. Kemal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-01)
  Endüstriyel toplumlarda ölüm ve sakatlığın önde gelen nedeni aterosklerozdur. Hipertansiyon, Diabetes Mellitus, Hiperkolesterolemi, sigara içimi, ileri yaş bilinen risk faktörlerinin yanında son yıllarda yüksek serum ...
 • Benign Prostat Hiperplazisinde Minimal İnvazif Tedavi Seçenekleri 

  Demirbaş, Murat; Dinçel, Çetin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-01)
  Benign prostat hiperplazisi cerrahi tedavisinde transüretral rezeksiyon [TUR(P)], altmış yıldan beri en çok tercih edilen yöntem olmuştur. Buna karşın TUR(P) ile görülen %18 morbidite ve %0.2 mortalite nedeni ile TUR(P)’a ...
 • Nazal Obstrüksiyona Yol Açan Alt Konka Hemanjiomu 

  Yılmaz, Mustafa Deniz; Dilek, Hüsniye; Dereköy, Sefa; Altuntaş, Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-01)
  Nazal kavitenin selim non-epitelyal tümörleri nadir görülen tümörlerdir. Bunlar içinde hemanjiomlar önemli yer tutar. Nazal kavitede hemanjiomlar en sık septıımum ön kısmında Kisselbach Pleksusu’nun üzerinde yerleşirler. ...
 • Jugular Phelebectasia 

  Yılmaz, Mustafa Deniz; Kahveci, Orhan Kemal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2003-01)
  Phlebeclasia is a term describing an isolated saccular or fusiform dilatation of a vein without tourtuosity. Jugular phelebectasia is an entity that is being increasingly recognized in recent years. There is a controversy ...

Daha Fazla