Bu bölüm içindeki alt bölümler

Güncel Gönderiler

  • Milli Mücadele Yıllarında Afyonkarahisar 

    Polat, Zelkif (Afyonkarahisar Valiliği, 2004)
    Milli Mücadele yıllarında Afyonkarahisar'ın sosyo-ekonomik durumu ile Yunan işgallerinin oluşturduğu psikolojik ortamdaki direniş faaliyetleri ele alınmıştır.

Daha Fazla