Güncel Gönderiler

 • Distal Simetrik Polinöropati Şeklinde Prezente Olan Basınç Felçleri İle Beraber Olan Herediter Nöropati Olgusu 

  Yoldaş, Tahir Kurtuluş; Dönmez Keklikoğlu, Hava (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-05)
  Basınç felçleri ile beraber olan herediter nöropati (HNPP), heterojen bir fenotipe sahiptir. HNPP’de karekteristik olarak minör travmaları takiben ortaya çıkan tekrar eden mononöropatiler oluşur. Klinik bulguların bir ...
 • Langerhans Hücreli Histiyositozis (Olgu Sunumu) Radyoloji ve Sintigrafi Bulguları 

  Arslanoğlu, Atilla; Arslan, Nuri (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-05)
  Langerhans Hücreli Histiyositozis (LHH), daha önceleri Histiyositozis X olarak adlandırılan, terminolojide karışıklıklara neden olan, aynı histopatolojiye sahip farklı klinik semptomlara neden olan bir hastalıklar grubudur. ...
 • Önkolda Penetran Travma 

  Atay, Tolga; Çetin, Gökben Nesrin; Tomruk, Önder; Baydar, Metin Lütfi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-05)
  Kas iskelet sistemi travmaları tek başına nadiren hayatı tehdit edici olurlar. Erken ve uygun tedavi yapıldığı takdirde ölüm ve sakat kalma riski azalır. Oniki yaşındaki erkek çocukta ilginç bir penetran travma sonrasında ...
 • Olgu Sunumu: Erişkin Hastada Submandibular Kistik Lenfanjiyom 

  Civelek, Necla (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-05)
  Lenfanjiyomlar esas olarak baş ve boyun bölgelerini etkileyen lenfatik kanalların konjenital malformasyonlarıdır. Bu lezyonlar genellikle iki yaş altı çocuklarda görülmektedir. Erişkin yaşlarda ise tablo oldukça nadirdir. ...
 • Toplayıcı Kanal Karsinomu: Bir Olgu Sunumu 

  Çiriş, İ. Metin; Bozkurt, Korkut; Başpınar, Şirin; Çandır, Özden (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-05)
  Toplayıcı kanal karsinomu (TKK), renal hücreli karsinomun nadir bir varyantıdır. TKK ilk tanı anında bölgesel lenf nodlarına, akciğere, adrenal beze, karaciğere, metastaz yapar ve prognozu kötüdür. Biz bu çalışmada TKK ...
 • Laser Doppler Flowmetrinin Önemi ve Kullanım Alanları 

  Karaçaylı, Ümit; Günaydın, Yılmaz (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-05)
  Laser Doppler flowmetri (LDF) hareket halindeki nesneden yansıyan radyasyonun, frekansında oluşan Doppler kaymasının ölçülmesi temeline dayanan bir tekniktir. Doku kan akımının sürekli ve non invaziv ölçümü, düşük güçlü ...
 • Kavernöz Hemanjiom Tedavisi Sonrası Cushing Sendromu Gelişen Olguda Geçici Hipertansiyon 

  Altuğ Şen, Tolga; Melek, Hamide; Köken, Reşit; Narcı, Adnan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-05)
  Kortikosteroidler değişik hastalıkların tedavisinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Kullanımları sırasında bazı hastalarda geri dönüşümlü hipotalamo-pituiteradrenal yolunun baskılanmasına neden olabilmektedirler. Sağ göz ...
 • Ratlarda Sisplatin İle İndüklenmiş Böbrek Hasarına Karşı Melatonin ve Gingko Bilobanın Koruyucu Etkileri 

  Yağmurca, Murat; Baş, Orhan; Şahin, Önder; Nacar, Ahmet; Yüksel, Şeref; Narcı, Adnan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-05)
  Amaç: Sisplatin solid tümörlerin tedavisinde yaygın olarak kullanılan antikanserojen bir ilaçtır. Bu ilacın kullanımını kısıtlayan en önemli yan etkisi nefrotoksisitedir. Bu çalışmanın amacı sisplatin ile indüklenmiş böbrek ...
 • Dispeptik Hastalarda Gaita Antijen Testinin Tanı Değerinin Üre Soluk Testi İle Karşılaştırılarak Araştırılması 

  Özdemir, Mehmet; Kalem, Fatma; Dostbil, Zeki; Taştekin, Güngör (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-05)
  Amaç: H. pylori, gastrit, peptik ülser, gastrik kansere sebep olabilen ve midede sık rastlanan bir bakteridir. Bu çalışmanın amacı dispeptik hastalarda yeni kullanıma giren H. pylori gaita antijen (HpSA) testinin tanı ...
 • Telomerase Activity and Sialic Acid Levels in Human Glioma Cell Lines 

  Coşan, Didem; Başaran, Ayşe (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-05)
  Objective: The telomerase enzyme complex comprises among other proteins, two main subunits; TERT and TR component. Polysialic acid chains modify the adhesive function of NCAM molecules, presumably by making it easier to ...
 • Dietilnitrozamin Verilen Katlarda Alfa Lipoik Asidin Koruyucu Etkilerinin Araştırılması 

  Karaca, E.Gülçin; Bayşu Sözbilir, Nalan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-05)
  Amaç: Çalışmada, dietilnitrozaminin karaciğer üzerindeki toksik etkilerinin belirlenmesi ve bu toksik etkilere bağlı olarak meydana gelebilecek oksidatif strese karşı a-lipoik asidin koruyucu etkisinin araştırılması ...
 • Ailevi Epilepsilerde Fenotipik Özelliklerin Değerlendirilmesi 

  Yaman, Mehmet; Yeni, S. Naz; Şahin, Şevki; Karaağaç, Naci (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-05)
  Amaç: Epilepsi fenotipik ve genotipik olarak heterojen bir hastalıktır. Bu çalışmada ailevi epilepsilerde aynı ailedeki hastaların birbirleri ile klinik ve laboratuar özellikleri açısından benzerlik ve farklılıklarının ...
 • Afyonkarahisar İli Kan Donörlerinde Beş Yıl Süre ile Enfeksiyon Etkenlerinin Araştırılması 

  Altındiş, Mustafa; Kalaycı, Raike; Koçoğlu, Funda; Aktepe, Orhan Cem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007-05)
  Kan transfüzyonlannın en sık karşılaşılan komplikasyonu, transfüzyonla bulaşan enfeksiyonlardır. Ülkemizde kan merkezlerinde HBsAg, anti-HCV, anti-HIV 1/2 ve VDRL (veya RPR) zorunlu donör tarama testleri olarak uygulanmaktadır. ...

Daha Fazla