Güncel Gönderiler

 • Bir Çocuk ve Doğum Hastanesinde Doğan Bebeklerin Özellikleri 

  Kutlu, Ruhuşen; Çivi, Selma; Marakoğlu, Kamile; Şahinli, Ayla Songül (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-01)
  Amaç: Yenidoğan fizyolojik, anatomik ve farmakolojik olarak erişkin bireyden oldukça büyük farklılıklar gösterir. Hastane bazlı bu çalışmada amacımız bir çocuk ve doğum hastanesinde doğan bebeklerin özelliklerini ...
 • Bir Doğum Evinde, Doğum Yapan Kadınların Doğurganlık Öyküleri ve Aile Planlaması Davranışları 

  Marakoğlu, Kamile; Çivi, Selma; Demiröz, Songül; Kutlu, Ruhuşen (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-01)
  Amaç: Bu çalışmada, Konya Faruk Sükan Çocuk ve Doğumevi Hastanesi’nde doğum yapan kadınların sosyodemografik özelliklerinin, doğurğanlık karekteristiklerinin ve aile planlaması davranışlarının araştırılması amaçlandı. Yöntem: ...
 • Our 19- Year Experience on Femoral Hernia and Bassini-Kischner Repair 

  Günerhan, Yusuf; Uzun, Mehmet Ali; Sulu, Barlas; Özkan, Ömer Faruk; Kayahan, Münire; Köksal, Neset (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-01)
  Amaç: Femoral herni onarımı yapılan son 19 yıldaki hastaların incelenmesi, Bassini-Kischner yöntemi uygulanan olguların literatür ışığında irdelenmesi. Gereç ve Yöntem: Nisan 1988-Mart 2007 yılları arsında ameliyat ...
 • Abdominal Lipomatozis: Olgu Sunumu 

  Karadağ, Demet; Özdemir, Süleyman; Uçar, Funda; Yinanç, Mehmet Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-01)
  Lipomatozis nadir görülen, etyolojisi tam olarak bilinmeyen, normal yağ dokunun vücudun çeşitli bölgelerinde birikimi ile karakterize nadir bir bozukluktur. Olgular tamamen asemptomatik olabileceği gibi abdomende organlara ...
 • Cornelia De Lange Sendromlu Bir Olguda Ektrodaktili: Olgu Sunumu 

  Yıldırım, M. Selman (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-01)
  Cornelia de Lange sendromu (CDL) karakteristik yüz özellikleri prenatal ve postnatal büyüme geriliği, mental retardasyon ile karakterizedir. Fasiyal özellikleri (synophrys, uzun kirpikler ve kaşlar ) muhtemel doğru ...
 • Akü Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde 2003-2007 Yılları Arasında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı 

  Çiftçi, İhsan Hakkı; Aşık, Gülşah; Aktepe, Orhan Cem; Şafak, Birol; Çetinkaya, Zafer; Altındiş, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-01)
  Araştırmanın amacı Ocak 2003- Nisan 2007 tarihleri arasında AKÜ Tıp Fakültesi rutin mikrobiyoloji laboratuarına başvuran hastalarda bağırsak parazitlerinin dağı- lımını ve sıklığını değerlendirmekti. Toplam 5802 örnek için ...
 • Hemşire ve Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinin MRSA’lı Hastaya Klinik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi 

  Özyürek, Pakize; Bulantekin, Özlem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-01)
  Metsiline Dirençli Stafilokok Aureus (MRSA) sağlık kuruluşları için önemli bir sorun oluşturmaktadır. Kaynak, sıklıkla MRSA ile kolonize veya infekte olan hastalar ve MRSA taşıyıcısı olan sağlık çalışanlarıdır. Çalışma, ...
 • Endometrial Patolojilerin Değerlendirilmesinde Transvajinal Ultrasonografi ve Histeroskopinin Yeri 

  Köken, N. Gülengül; Coşar, Emine; Şahin Kır, Figen; Arıöz, Dağıstan Tolga; Aral, İlknur; Cevrioğlu, A. Serhan; Yılmazer, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-01)
  Amaç: Çalışmamızda, retrospektif olarak poliklinik şartlarında transvajinal ultrasonografi (TVUSG) ile endometrial patoloji saptanmış veya endometrial patoloji düşünülen ve ardından histeroskopi uygulanmış olguların ...
 • Geleneksel Uygulamaların Karın Ağrısı Tanısı Üzerine Etkileri 

  Savcı, Ayşegül; Narcı, Adnan; Şen, Tolga Altuğ; Uygun, İbrahim; Özkaraca, Evrim (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-01)
  Amaç: Bu çalışma, acil servise karın ağrısı ile başvuran hastaların, tanı alana kadar kendilerinin ve ailelerinin uyguladıkları girişimler ve bu girişimlerin tanıları- na olan etkilerinin belirlenmesi amacı ile ...
 • Tip 2 Diabetes Mellitus Aile Hikayesi ile Artmış C-Reaktif Protein Düzeyi İlişkisi 

  Erdoğan, Ahmet Ferit; Özşahin, Kürşat; Ünsal, Aydan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-01)
  Amaç: Tip 2 diabetes mellitus aile hikayesi ile creactive protein arasında ilişkinin saptanması Gereç ve Yöntem: Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi Aile Hekimliği polikliniğine ayaktan başvuran tip2 diabetes mellitus ...
 • Rectus Abdominis Endometrioma Mimicking Acute Abdomen 

  Ulucanlar, Haluk; Ağaç, Aybala; Kutun, Suat; Demir, Abdullah (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-01)
  Endometriosis sık karşılaşılan bir jinekolojik durumdur. Karın duvarı endometriozisi de bir alt grubu oluş- turmaktadır ve preoperatif olarak kolaylıkla sütür granülomu, lipom, abse, kist, hematom ya da herni ile ...
 • Frontal Sinüs Mukoseli: Olgu Sunumu 

  Ayçiçek, Abdullah; Sargın, Ramazan; Yılmaz, M. Deniz; Temiz, Banu; Kenar, Fethullah; Yıldız, Hüseyin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-01)
  Mukoseller, epitelyal sınırlı, paranazal sinüs içini tamamen dolduran ve mukus içeren yapılardır. En sık frontal daha sonra etmoid, maksiller ve sfenoid sinüste görülürler. Büyüdükçe çevreye bası yaparak kemik erozyonuna ve ...

Daha Fazla