Güncel Gönderiler

 • Radikal Mastektomi ve Aksiller Lenf Nodu Diseksiyonu Uygulanan Ratlarda Ankaferd Adlı Hemostatik Ajanın Postoperatif Seroma Oluşumuna Etkisi 

  Yavaş, Yavuz; Yılmaz, Sezgin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-05)
  Amaç: Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser tipi olup tedavisinde sıklıkla modifiye radikal mastektomi uygulanmaktadır. Modifiye radikal mastektominin en önemli komplikasyonlaından biri seroma oluşumudur. Seroma ...
 • 20-25 Yaş Arası Sağlıklı Gençlerde Gri ve Beyaz Cevher Hacimlerinin İncelenmesi: Planimetrik Çalışma 

  Acer, Niyazi; Ertekin, Tolga; Küçük, Ayşegül; Babaoğlu, Cumhur; Çankaya, M. Niyazi; Çamurdanoğlu, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-05)
  Amaç: İnsan beyninde cinsiyete ilişkin varyasyonlar birçok araştırıcı tarafından incelenmiştir. Bu çalışmaların çoğunda erkek beyin hacminin bayanlardan daha büyük olduğu bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı MR görüntüleri ...
 • Ekspiratuar Valf Sisteminden Kaynaklanan Bir Hiperkarbi Olgusu 

  Eroğlu, Fisun (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-05)
  Genel anestezi altında hiperkarbiyi saptamak güçtür. Anestezi altında hiperkarbinin en sık nedeni; karbondioksit absorbanının zamanında değiştirilmemesi ve valf sistemindeki arıza sonucu ekspire edilen gaz karışımındak ...
 • Perkütan Nefrolitotomi Deneyimimiz 

  Tüzel, Emre; Akdoğan, Bülent; Güler, Cem; Yıldırım, Bünyamin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-05)
  Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde üst üriner system taşı nedeniyle perkütan nefrolitotomi (PNL) uygulaması yapılan hastaların sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Mart 2006 ile Eylül 2008 tarihleri ...
 • Heterotopik Gebelik: Olağandışı bir Akut Batın Nedeni 

  Çelik, Fatih; Arıöz, Dağıstan Tolga; Polat, Coşkun (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-05)
  Heterotopik gebelik, intrauterin ve ektopik gestasyonun aynı zamanda oluşmasıdır. Sekiz haftalık gebeliği olduğu bilinen hasta bulantı, kusma ve batında yaygın defans ile başvurmuştu. Yapılan acil ultrasonografide 7 ...
 • Pron Pozisyonda Laringeal Maske: İki Olgu Nedeniyle 

  Ceylan, Berit Gökçe (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-05)
  Klasik laringeal maske (LMA)’nın tüm havalandırma özelliklerini taşıyan LMA-Fastrach kör ya da fiberoptik kılavuzluğunda yapılan trakeal entübasyon için bir ara yol olarak dizayn edilmiştir. Yazımızda, pron pozisyonda lomber ...
 • Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine Başvuran Çocuk Kırıklarının Epidemiyolojik Değerlendirmesi 

  Atay, Tolga; Tomruk, Önder; Çetin, Gökben Nesrin; Baydar, Metin Lütfi; Seçkin, Hakan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-05)
  Amaç: Çalışmamızda Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine başvuran çocuk kırıklarının sıklık ve dağılımı incelendi. Hastalar ve Yöntem: Çalışmaya acil servisimize başvuran ve kırık tanısı ...
 • Femur Diafiz Kırıklarında Genişleyebilir İntramedüller Çivi Sonuçlarımız 

  Atay, Tolga; Aydoğan, Fazıl Cüneyt; Kırdemir, Vecihi; Baykal, Yakup Barbaros; Aslan, Ahmet; Baydar, Metin Lütfi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2015-05)
  Amaç: Genişleyebilir intrameduller çiviler, günümüzde kullanılan tekniklerin olumlu özelliklerinden hareketle tasarlanıp geliştirilmiştir. Multiplanar stabilizasyon, daha az skopi kullanımı, endosteal kanlanmaya en düşük ...
 • Overyan Dermoid Kisti Taklit Eden Saplı Leiomyom ve Kronik Apandisit Saptanmış İki Olgunun Sunumu 

  Cebesoy, Fatma Bahar; Dikensoy, Ebru; Yazıcıoğlu, Çağlar; Kutlar, İrfan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-05)
  Dermoid tumörler bazen pelvik patolojiler ile karıştırılabilmektedir. Hatta ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi bile ayrıcı tanı için yeterli olmayabilmektedir. Biz burada dermoid kist ile ayırıcı tanısı yapılamamış ...
 • Primer Obstrüktif Megaüreterde Eksizyonel Daraltma ve Üreteroneosistostomi: Olgu Sunumu 

  Yıldırım, Bünyamin; Tüzel, Emre; Akdoğan, Bülent (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-05)
  Çocuklarda normal üreter çapı nadiren 5 mm’den büyüktür ve çapı 7 mm’yi aşan üreterler megaüreter (MGÜ) olarak adlandırılır. Megaüreterler, reflülü, obstrükte, reflülü obstrükte ve reflülüsüz non-obstrükte olmak üzere ...

Daha Fazla