Güncel Gönderiler

 • Üniversite Öğrencilerinde Demodex Sp. Yaygınlığının Araştırılması 

  Miman, Özlem; Şimşek, Kenan; Özselçuk, Sultan; Küçükkoçak, Emine; Karaca, Şemsettin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-09)
  İnsanda pilosebase ünitin zorunlu bir ektoparaziti Demodex sp’dir. Çalışmamız, üniversite öğrencilerinde Demodex sp. yaygınlığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, 62 kız 36 erkek olmak üzere toplam 100 öğrenci ...
 • İçme Sularında Protozoon Parazitlerin Dezenfeksiyonu 

  Miman, Özlem; Aktepe, Orhan Cem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-09)
  Hayatımızın vazgeçilmezi olan su, taşıyabildiği çeşitli organik - inorganik maddeler ve mikroorganizmalarla bir çok hastalığın meydana gelmesine sebep olmaktadır. Bu nedenle kullanıma sunulan suda sağlığa zararlı ...
 • Ektopik Ampulla Vateri’de Yerleşim Gösteren Duodenal Villöz Adenom: Olgu Sunumu 

  Tokyol, Çiğdem; Yılmaz, Sezgin; Can, Songül; Aktepe, Fatma (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-09)
  Duodenal villöz adenom duodenal neoplazilerin %1’ den azını oluşturan nadir görülen bir tümördür. Daha çok periampuller bölgede yerleşir. Olgumuz, üst gastrointestinal sistem kanaması bulguları ile acil laparatomiye alınan ...
 • Kolon Kanseri Nedeniyle Gelişen Gastrokolik Fistül Olgusu (Olgu Sunumu) 

  Yılmaz, Sezgin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-09)
  Gastrokolik fistüller gastrointestinal sistem kanserlerinin nadir komplikasyonlarından birisidir. Sadece kanserler değil aynı zamanda peptik ülser, perfore kolon divertikülleri, crohn hastalığı, perkütan endoskopik gastrostomi ...
 • Postoperatif Safra Fistülleri ve ERCP (İki Olgunun Sunumu) 

  Yılmaz, Sezgin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-09)
  Safra kanalı yaralanmaları kolesistektomi sonrası hastaların morbidite ve mortalite artışına neden olan ciddi komplikasyonlardandır. Cerrahi tedaviye ihtiyaç duyulan safra kanalı yaralanmaları % 11 oranında mortaliteye ...
 • Kistik Nefroma: Olgu Sunumu 

  Köseoğlu, Hikmet; Tuna, Burçin; Mungan, M. Uğur; Seçil, Mustafa; Yörükoğlu, Kutsal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-09)
  Kistik Nefroma sıklıkla orta yaş grubundaki kadınlarda asemptomatik, rastlantısal olarak saptanan nadir görülen benign bir neoplazidir. Olgu sunumumuzda rastlantısal saptanan renal kitle nedeni ile opere ettiğimiz 29 ...
 • Fundoplikasyonun Torasik Migrasyonu Nedeniyle Uygulanan Redo Cerrahi 

  Polat, Coşkun; Yazıcıoğlu, Burç; Uyar, Hilmi; Özkeçeci, Taner; Koşar, Mehmet Nuri; Arıkan, Yüksel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-09)
  Antireflü cerrahi günümüzde gastroözofageal reflü hastalığının tedavisi için gold standart olarak kabul edilmektedir. Özellikle de, laparoskopik antireflü cerrahinin başlaması ve işleme ait düşük morbidite oranı definitif ...
 • Primer Obstrüktif Megaüreterde Eksizyonel Daraltma Ve Üreteroneosistostomi: Olgu Sunumu 

  Tüzel, Emre; Yıldırım, Bünyamin; Akdoğan, Bülent (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2009-09)
  Çocuklarda normal üreter çapı nadiren 5 mm’den büyüktür ve çapı 7 mm’yi aşan üreterler megaüreter (MGÜ) olarak adlandırılır. Megaüreterler, reflülü, obstrükte, reflülü obstrükte ve reflülüsüz non-obstrükte olmak üzere ...
 • Heterotopik Gebelik: Olağandışı Bir Akut Batın Nedeni 

  Arıöz, Dağıstan Tolga; Çelik, Fatih; Polat, Coşkun (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2008-09)
  Heterotopik gebelik, intrauterin ve ektopik gestasyonun aynı zamanda oluşmasıdır. Sekiz haftalık gebeliği olduğu bilinen hasta bulantı, kusma ve batında yaygın defans ile başvurmuştu. Yapılan acil ultrasonografide 7 ...

Daha Fazla