Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • Kronik Bel Ağrısında Medikal Tedavi (Derleme) 

  Mordeniz, Cengiz; Sıvacı, Remziye (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Kronik bel ağrısı baş ağrısından sonra ikinci sırada en sık görülen nörolojik bir sorundur. 45 yaşından daha genç breylerde aktivite kısıtlamasının en sık nedenidir. Genellikle, kronik bel ağrısı daha çok omurganın travmatik, ...
 • Akut Motor ve Sensorial Aksonal Nöropati Sendromlu Bir Olgunun Rehabilitasyonu 

  Çakır, Tuncay; Toktaş, Hasan; Subaşı, Volkan; Solak, Özlem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Guillain-Barre Sendromu (GBS) demiyelinizasyon ile seyreden muhtemelen otoimmün mekanizmalarla oluşan akut bir polinöropatidir. GBS tanısı klinik, beyin omurilik sıvısı (BOS) bulguları ve elektronöromyografi (ENMG) ile ...
 • Sinus Pericranii: CT and Color Doppler Ultrasound Imaging Findings in a Case of Spontaneous Thrombosis 

  Gedik, Mehmet Ali; Haktanır, Alpay (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Sinus pericranii (SP) is an unusual venous anomaly characterized by communication of pericranial varicosities with an underlying dural sinus. We report a case of spontaneous thrombosis of sinus pericranii presenting ...
 • Nadir Görülen Bir İntrakranial Kalsifikasyon Olgusu: FAHR Sendromu 

  Kaçar, Emre (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Amaç: Hipokalsemi ve bilateral simetrik intrakranial kalsifikasyonlarla seyreden çok nadir görülen bir intrakranial patolojiyi literatür eşliğinde sunmayı amaçladık. Olgu: 32 yaşında erkek hasta baş ağrısı şikayeti ile ...
 • Vertebrobaziler Dolikoektaziye Bağlı Hıçkırık ve Hidrosefali: Olgu Sunumu 

  Kaçar, Emre (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Dolikoektazi arterlerin genişlemesi, büküntülenmesi ve uzaması olarak tanımlanır. En sık intrakranial vertebral ve baziler arterleri etkiler. Vertebrobaziler dolikoektazi genellikle asemptomatiktir. Semptomatik olgularda ...
 • İzole Tubal Torsiyon: Vaka Sunumu 

  Alanbay, İbrahim; Çoksuer, Hakan; Ercan, Mutlu; Karaşahin, Emre; Keskin, Uğur; Başer, İskender (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Objective: We present a case of isolated tubal torsion diagnosed preoperatively and managed promptly at the same session. Case: A 43-year-old woman complaining of sudden onset of pain in the suprapubic area which had ...
 • Prostat Kanserinin Bilateral Testis Metastazı: Olgu Sunumu 

  Pektaş, Fatih; Dilek, Fatma Hüsniye; Ateş, Mutlu; Karalar, Mustafa; Yıldırım, Bünyamin; Erdoğan, Ali; Tüzel, Emre (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Lösemi ve lenfomalar dışında metastatik testis tümörleri en sık prostat kanseri metastazı şeklindedir. Prostat kanserinin bilateral testis metastazı nadiren görülür. Bu olgu sunumunda prostat kanserinin bilateral ...
 • Gebelerde Rubella Bağışıklığının Değerlendirilmesi 

  Başkesen, Tolga; Ecemiş, Talat; Şanlıdağ, Tamer (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Amaç: Çalışmamızda gebelerin rubella yönünden bağışıklık durumlarını araştırarak, sonuçlarını değerlendirdik. Gereç ve Yöntem: Altı yıllık süreçte, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Seroloji ...
 • Karpal Tünel Sendromlu Olgulara Cerrahi Yaklaşımda Morfolojik Bakış 

  Karabekir, H.Selim; User, Neşe Nur; Yılmaz Küsbeci, Özge; Göçmen Mas, Nüket (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Amaç: Bu çalışma Karpal Tünel Sendromu (KTS) olan hastalara güvenli cerrahi yaklaşım şansı tanınabilmesi için bölgedeki karmaşık anatomik yapılanmanın anlaşılması amacıyla planlanmıştır. Materyal-Metod: Eylül 2002- ...
 • Preauriküler Lezyonda Anaerop Enfeksiyon 

  Çiftçi, İhsan Hakkı; Çiftçi, Sevgi; Keskin, Fahriye; Ayçiçek, Abdullah; Yoldaş, Özlem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Preauriküler sinüs, kulak katlantısının ön, üst kısmında, çoğunlukla sağ tarafta görülür. Birinci faringeal katlantının dorsal kısmının tam olmayan kapanması sonucu oluşur. Genellikle bulgu vermez. Enfekte olgular ...
 • Anejaculation due to Sacral Tarlov Cyst: A Case Report 

  Yılmaz Küsbeci, Özge; Tüzel, Emre; Güler, Cem; Yücel, Aylin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Persistent or recurrent difficulty, delay in, or absence of attaining orgasm following sufficient sexual stimulation was defined as inhibited ejaculation or anejaculation that causes personal distress. Efferent innervation ...
 • Osteoartritin Patogenezinde Rolü Olan Oksidatif Stres ve İnflamasyon Üzerine Hyalüronik Asidin Etkisi 

  Koçar Çelik, Sibel; Kahraman, Ahmet; Maralcan, Gökhan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Amaç: Osteoartrit (OA), deformite ve sakatlığa kadar giden bulgu ve semptomlara neden olarak hayatın yaşam kalitesini düşürmektedir. Hastanın yaşam kalitesini artırmak amacıyla uygulanan birçok tedavi semptomlara yöneliktir ...

Daha Fazla