Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • Gebelik ve Tiroid Hormonları 

  Kaba, Metin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-09)
  Tiroid hormonları gebelik oluşumu, devamı ve fetal gelişim için gereklidir. Maternal tirotropin plasentadan geçmez. Serbest tiroksin ve serbest trioiodotironin plasentadan geçer. Tüm fetüsler 12’inci gebelik haftasından ...
 • Alprazolam Kullanımına Bağlı Anksiyete Artışı 

  Baykan, Hayriye; Kul, Müslüm (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-09)
  Anksiyete bozuklukları toplumda en yaygın görülen, sosyal, mesleki ya da diğer günlük işlevlerde kayıplara yol açan ruhsal bozukluklardır. Anksiyete semptomlarının azaltılması amacıyla yaygın olarak kullanılan ...
 • Isolated Single Coronary Artery Originating From A Single Right Coronary Ostium in A Patient with Non ST-Segment Elevation Myocardial Infarction 

  Karaağaç, Kemal; Arıcan Özlük, Özlem; Yılmaz, Mustafa; Aslan, Burhan; Topal, Dursun (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-09)
  Single coronary artery is a rare congenital anomaly. In case of left main artery traveling between aorta and pulmonary artery sudden death can be occurred, although this does not usually effect coronary flow. We present ...
 • Epidural Spread Developed After Thoracic Paravertebral Block in Breast Cancer Surgery: A Case Report 

  Beyaz, Serbülent Gökhan; Ergönenç, Tolga; Altıntoprak, Fatih (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-09)
  The aim of this study was to determine that very rare anecdotal reports such as intra-neuronal and spinal cord injections, local anesthetic toxicity, and epidural spread of local anesthetic despite it is known that ...
 • Yirmi Haftalık Gebelikte Adneksiyal Kitle Torsiyonu: Olgu Sunumu 

  Uysal, Ahmet; Mun, Semih; Taner, Cüneyt Eftal; Uysal, Fatma (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-09)
  Gebelikte saptanan adneksiyal kitle oranı ultrasonografinin rutin bir tetkik olmasından sonra artmıştır. Gebeliklerin yaklaşık %0,05’inde adneksiyal kitleler tespit edilmekte ve takip ve tedavi yaklaşımı tartışmalıdır. ...
 • Koroner Arter Hastalığı ile Karotis İntima-Media Kalınlığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 

  Turgut, Leyla; Ergün, Elif; Asal, Neşe; Yılmaz, Ömer; Turan, Aynur; Koşar, Uğur (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-09)
  Amaç: 64 kesitli bilgisayarlı tomografi anjiografi (BTA) ile tespit edilen koroner arter hastalığı (KAH) ve ultrasonografi (US) ile izlenen ana karotis arterdeki (ACA) intima-media kalınlığı (İMK) arasındaki ilişkiyi ...
 • Serebellar İnfarktlarda Risk Faktörleri ve Klinik Özellikler 

  Petek Balcı, Belgin; Acar, Hürtan; Çokar, Özlem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-09)
  Amaç: Serebellar infarktlar beyin infarktları arasında % 1.5- 4.2, posterior dolaşım infarktları arasında ise % 47 oranında görülür. Bu çalışmada, superior serebellar arter (SSA), posterior inferior serebellar arter ...
 • Koroner Arter Hastalarında Hipertansiyonun İnflamatuar Reaksiyona Additif Etkisi 

  Taner, Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-09)
  Amaç: Stabil koroner arter hastalığında (KAH) hipertansiyonun (HT) inflamatuar sürece ilave katkısının olup olmadığını araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Hastalar üç gruba ayrıldı; Grup I sadece KAH olan, Grup II ise KAH’a ...
 • Lomber Disk Hernisi ve Benign Eklem Hipermobilite Sendromu 

  Karakaşlı, Sema; Tüfekçi, Osman (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-09-13)
  Giriş: Benign eklem hipermobilitesi pek çok kas iskelet hastalıkları ile bir arada bulunabilen bir sendromdur. Lomber disk hernisi de bunlardan biridir. Bu çalışmanın amacı, lomber disk hernisi ile benign hipermobilit ...
 • Çalışan ve Çalışmayan Kadınlarda Gebelik Komplikasyonlarının Karşılaştırılması 

  Şişe, Şengül; Fenkçi, İ. Veysel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-09)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı, çalışan ve çalışmayan gebe kadınlar arasında sosyodemografik özellikleri, genel sağlık durumu, gebelik öyküleri ve gebeliğin sonucu açısından farklılıkları belirlemektir. Gereç ve Yöntem: ...
 • Oral Kavite Kanserlerinde Evreleme, Prognostik Faktörler ve Evreleme Sistemi Üzerine Değerlendirmeler 

  Haksever, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-05)
  Oral kavite kanserleri baş boyun kanserleri arasında larinks kanserlerinin ardından ikinci sırada yer alır. Kanser tedavisi planlanırken hastalığın evresi çok önemlidir. Oral kavite kanserleri için halen kullanılan ...
 • Substernal Guatr; Bir Olgu Sunumu 

  Başol, Nurşah; Taş, Ufuk; Ayan, Murat; Esen, Mehmet; Yasemen, Aslı; Kablan, Ali; Alatlı, Tufan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-05)
  Substernal guatr, göğüs boşluğu içinde yer kaplayıcı niteliğe sahip olan ve primer mediasten orjinli olabileceği gibi, büyük çoğunlukla servikal guatrın büyüyerek üst mediastinuma uzanım göstermesiyle de oluşabilen ve ...
 • Nörolojik Bozuklukları Taklit Eden Konversiyon Bozukluğu: Olgu Sunumu 

  Koldaş Doğan, Şebnem; Ay, Saime; Evcik, Deniz (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-05)
  Konversiyon bozukluğu (KB) herhangi bir organik bir sebep olmadan bireyin motor ve/veya duyu fonksiyonlarında kayıp ile karakterizedir. Burada sol alt ekstremitede kuvvetsizlik, yürümede zorluk ve parestezi şikayetleri ...
 • Spinal Anestezi Sonrası Gelişen İntrakraniyal Hipotansiyon 

  Kokulu, Serdar; Sıvacı, Remziye; Bakı, Elif; Polat, Nagihan; Ela, Yüksel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-05)
  ntrakraniyal hipotansiyon, ortostatik baş ağrısı ile ortaya çıkan beyin omurilik sıvısı (BOS) basıncı düşüklüğü ile karakterize bir tablodur. 30 yaşında, 165cm boyunda ve 64kg ağırlığında olan kadın hastanın spinal ...
 • Çoklu Patolojili Meningoensefalosel Olgusu 

  Turamanlar, Ozan; Kırpıko, Oğuz; Özen, Oğuz Aslan; Sancatar, Murat (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-05)
  Meningoensefalosel, kalvaryumdaki bir defektten, kraniyal içeriklerin, kafatasının normal sınırlarının ötesine geçip çıkması olarak tanımlanabilir. Sağ maksiller bölgede şişlik şikayeti olan altı günlük bir erkek bebeğin ...
 • Tırnak Batması Tedavisi Sonuçlarımız 

  Sargın, Serdar (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-05)
  Amaç: Bu çalışmamızda tırnak batması olan hastalarda Winograd tarafından tanımlanan cerrahi yöntem ile elektrokoterizasyon kombine tedavisinin sonuçlarını değerlendirdik. Gereç ve Yöntem: Haziran 2010 ve Ağustos 2012 ...
 • Çocuklarda Distal Hipospadias Cerrahisi: Deneyimlerimiz 

  Karavelioğlu, Afra (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-05)
  Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde distal hiposipadias nedeni ile tedavi edilen olguların incelenmesi ve sonuçlarımızın literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Son 2,5 yılda distal hiposipadias ...
 • Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı 

  Kireçci, Ekrem; Özer, Ali; Gül, Mustafa; Tanış, Hüseyin; Sucaklı, Mustafa Haki (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-05)
  Amaç: Nazal MRSA taşıyıcılığı, birçok malzemenin ortak kullanıldığı hastane, huzurevi, yurt gibi kapalı ve kalabalık topluluklarda sıklıkla görülebilmektedir. Bu çalışmada, Kahramanmaraş huzurevi personeli ve huzurevi ...
 • Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti 

  Şişe, Şengül (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-05)
  Amaç: Bu çalışma, Afyon Kocatepe Üniversite Hastanesi’nde yatan hastaların hemşirelik bakımı algılayışlarını ve memnuniyet düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın ...
 • Manisa’da Retrospektif Onikomikoz Çalışması: 2003-2010 

  Ecemiş, Talat; Değerli, Kenan; Türel Ertmercan, Aylin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-05)
  Amaç: Bu çalışma Manisa’da onikomikoz etkenlerini tespit etmek ve mikolojik tanı testlerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Gereç ve Yöntem: Yedi yıllık dönemde onikomikoz klinik ön tanısıyla mikoloji ...

Daha Fazla