Güncel Gönderiler

 • Mediyastinal Ganglionöroma: Olgu Sunumu 

  Doğan, Gökçen; Öcalan, Kubilay; Solak, Okan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-01)
  Ganglionöroma, sıklıkla sempatik gangliyon hücrelerinden, seyrek olarak da adrenal medulla, sempatik sinir ve periferik sinirlerden köken alan, nadir görülen, yavaş büyüyen, benign nörojenik bir tümördür. Olgu Sunumu: ...
 • Yüksek Riskli Hastada İnterskalen Blok Uygulanması 

  Baki, Elif Doğan; Ulusan, Vildan; Öztürk, Nilgün Kavrut; Asri, Şule (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-01)
  Brakiyal pleksus; üst ekstremitelerin duysal, motor ve sempatik innervasyonundan sorumludur. Üst ekstremitenin ve omzun anestezisi brakiyal pleksusun farklı yerlerden bloke edilmesi ile sağlanabilir. İnterskalen blok ...
 • Evde Bakım Hizmeti Verilen Hastaların Bası Yaralarındaki Yüzeyel Kolonizasyonun Mikrobiyolojik İncelenmesi 

  Dündar, Devrim; Keçeli Özcan, Sema; Atmaca, Erkan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-01)
  Amaç: Bası yarası enfeksiyonlarının tanısında doku biyopsisi alınması önerilmekle birlikte, bu yöntem her zaman uygulanamamaktadır. Evde bakım uygulanan hastalarda, biyopsi almadan patojen mikroorganizma kolonizasyonunu takip ...
 • Acil Servise Başvuran Künt Toraks Travma Vakalarının İncelenmesi 

  Afacan, Mustafa Ahmet; Büyükcam, Fatih; Çavuş, Umut Yücel; Kesim, Ahmet; Çevik, Mahmut; Yılmaz, Muhittin Serkan; Köroğlu, Derya Balcı; Karakılıç, Muhammed Evvah; Sırmalı, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-01)
  Amaç: Tüm travma olguları içinde baş-boyun ve ekstremite travmalarından sonra üçüncü sıklıkta göğüs travmaları görülmektedir. Bu çalışmada, acil servise toraks travması ile başvuran hastaların demografik özellikleri, ...
 • Laparoskopik Kolesistektomide Trokar Yerine Bupivakain Enjeksiyonunun Postoperatif Ağrıya Etkisi 

  Yılmaz, Kübra; Arıkan, Yüksel; Sıvacı, Remziye (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-01)
  Amaç: Laparoskopik kolesistektomi, açık cerrahi ile karşılaştırıldığında minimal invaziv işlem olması nedeniyle postoperatif ağrı üzerine daha az etkilidir. Biz çalışmamızda, trokar yerine lokal anestezik verilip ...
 • The Evaluation of Incidentally Found Thyroid Carcinomas during Laryngeal Surgery 

  Ulu, Şahin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-01)
  Aim: The purpose of this study is to evaluate the possibility of incidental thyroid carcinomas during laryngeal surgery. Materials and Methods: Seventy three patients who were treated surgically for squamous cell carcinoma ...
 • Daha Önce Açık Nefrolitotomi veya Perkütan Nefrolitotomi Yapılmasının Perkütan Nefrolitotomi Üzerine Etkisi 

  Günaydın, Mustafa Orhun; Beytur, Ali; Uğraş, Yahya Murat; Güneş, Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-01)
  Amaç: Daha önce açık böbrek taşı cerrahisi veya perkütan nefrolitotomi (PNL) operasyonu geçirmenin, yapılacak PNL tedavisine olan etkilerini saptamayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Toplam 163 hasta değerlendirildi. Hastalar ...
 • Kas İskelet Sistemi Yaralanmalarında Plateletten Zengin Plazma Tedavisi 

  Ulaşlı, Alper Murat (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-01)
  Kas iskelet sistemi yaralanmaları uzun dönem şiddetli ağrı ve fiziksel özürlülüğün en sık nedenlerinden biri olup, dünya genelinde yüz milyonlarca kişiyi etkilemektedir. Yara iyileşmesi konusunda yapılan çalışmalar, ...
 • Hipotiroidili Gebede Anestezik Yaklaşım 

  Sıvacı, Remziye; Doğan Bakı, Elif; Yoldaş, Murat; Büyükerkmen, Elif (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-01)
  Hipotiroidizm, genellikle artmış tiroid stimulan hormon (TSH) değeri ile subklinik formdan miksödeme kadar değişiklik gösteren bir tablodur. 34 yaşında, 70 kg, 160 cm boyunda ve 40. gebelik haftasında olan takipsiz ...
 • Mycosis Fungoides and Pregnancy: A Case Report 

  Öztürk, Mustafa; Dede, Murat; Çoksüer, Hakan; Keskin, Uğur; Ercan, Cihangir Mutlu; Başer, İskender; Akar, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-01)
  Aim: The aim of this case report was to examine the effect of mycozis fungoides on pregnancy, the pattern of mycozis fungoides during pregnancy and the literature review. Case: The patient was 30 and gravida 1 and parity ...

Daha Fazla