Güncel Gönderiler

 • Nervus Opticus’un İntrakraniyal Seyrinin İncelenmesi Ve Histolojik Analizi 

  Songur, Ahmet; Tunahan, Süleyman; Acar, Tolgahan; Yağmurca, Murat; Baş, Orhan; Küçüker, Hüdaverdi; Üzün, İbrahim; Özen, Oğuz Aslan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-05)
  Amaç: Nervus opticus (Cr2) görme duyusu ile ilgili özel somatik afferent lifler içeren, yoğun lif sayısı ile karmaşık çaprazlara sahip ve önemli komşulukları olan kraniyal bir sinirdir. Kendisinden veya çevre ...
 • Artırıcı Tuzakları 

  Sözen, Mehmet Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-05)
  Son otuz yıldaki moleküler biyoloji alanında meydana gelen ilerlemeler pekçok yeni tekniğin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Bunlardan biri olan sirke sineği yani Drozofila’da geliştirilen artırıcı (enhanser) tuzağı ...
 • Proximal Jejunal Atresia Consist of Two Membranous Septa 

  Korkmaz, Mevlit; Büyükünal, Cenk (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-05)
  Intestinal atresia may show many operative findings whereas they have almost same clinical presentation. Careful intestinal exploration and proper surgical intervention effect postoperative mortality and morbidity. ...
 • İdrar Örneklerinden İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotiklere Duyarlılıkları 

  Ağca, Harun (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-05)
  Amaç: İdrar yolu enfeksiyonları toplum kökenli ya da nozokomiyal enfeksiyonlar içerisinde ilk sıralarda yer alır. Bu çalışmada idrar örneklerinden en sık izole edilen bakteriler ve bu bakterilerin duyarlılık ...
 • Hızlı Döngülü Bipolar I Hastalarının Afektif Mizaç Özellikleri 

  Coşkun, Kerem Şenol (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-05)
  Amaç: Günümüzde bipolar bozukluğun klinik seyri ile afektif mizaç arasındaki ilişkinin araştırılması ilgi çeken bir konudur. Afektif mizacın duygudurum bozukluklarının klinik görünümüne ve seyrine etkisi olduğu ...
 • TRUSG Eşliğindeki Prostat Rebiyopsisinde Kanser Öngörmede Etkili Klinik Parametreler 

  Özdamar, Yusuf Kürşat; Bölükbaşı, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-05)
  Amaç: TRUS eşliğindeki prostat biyopsisinde rebiyopsiyi karar vermede göz önüne alınması gereken faktörleri belirlemek amaçlandı. Gereç ve yöntem: Serum PSA yüksekliği ve /veya parmakla rektal incelemesinde anormallik ...
 • Vertebral Arter Fuziform Anevrizmasının Tetiklediği Fokal Nörolojik Defisit 

  Can, Çağdaş; Kalemci, Serdar (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-05)
  Vertebrobaziler arteriyel sistem medulla, serebellum, pons, beynin orta kısmı ve oksipital korteksi perfüze eder. Bu sistemdeki büyük damarların oklüzyonu sıklıkla kalıcı motor defisit ve ölüme neden olur. Vertebrobas ...
 • Duplication of the Gallbladder 

  Şahin, Şükrü; Haktanır, Alpay (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-05)
  Gallbladder duplication is a rare anatomic malformation, which can now be detected by preoperative imaging study. We report a case of an asymptomatic duplicated gallbladder with sludge ball. This anomaly is important ...
 • Torakotomi Sonrası Analjezi 

  Kokulu, Serdar (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-05)
 • Muş İlinde Tekrarlayan Gebelik Kayıpları İle Mthfr C677t ve A1298c ve Pai-1 4g/5g Polimorfizmleri Arasındaki İlişki ve Alel Frekansları 

  Bayram, Banu; Kılıççı, Çetin; Bozarı, Sedat; Önlü, Harun; Şahin, Fezan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011-05)
  Amaç: Bu çalışmada plazminojen aktivator inhibitör tip- 1 geni 4G/5G ile metilentetrahidrofolat redüktaz geni C677T ve A1298C polimorfizmlerinin Muş ilinde tekrarlayan gebelik kayıpları ile arasındaki ilişkinin belirlenmesi ...

Daha Fazla