Güncel Gönderiler

 • Modern Anatominin Kurucularından Hasan Mazhar Paşa 

  Turamanlar, Ozan; Özen, Oğuz Aslan; Akçer, Sezer; Toktaş, Muhsin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-05)
  Hasan Mazhar Paşa, 1845 yılında Afyonkarahisar’da doğdu. Türkiye’de modern anatominin kurulmasında söz sahibi olan kişidir. O ve bir grup arkadaşı, ülkemizde Türkçe tıp eğitimini başlattılar. Mazhar Paşa birçok tıp ...
 • Selektif Boyun Diseksiyonu ve Etkinliği 

  Ulu, Şahin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-05)
  Baş boyun epidermoid karsinomlarında, servikal lenf nodları metastazının varlığı prognozda büyük önem taşımaktadır. Metastatik lenf nodları varlığının tespiti ve diseksiyonu en az primer tümör bölgesine müdahale etmek ...
 • Böcek Isırığı Sonrası Gelişen Diffüz Alveoler Hemoraji 

  Kalemci, Serdar; Can, Çağdaş; Çelik, Ahmet Orhan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-05)
  Diffüz alveolar hemorajinin çoklu etyolojik nedeni vardır. Sistemik hastalıklardan, çevresel toksinlere, immünolojik nedenlerden, kardiyak patolojilere kadar perspektif genişletilebilir. Böcek ısırıkları sonrası en sık ...
 • Mesane Kanserinin Penil Metastazı: Diffüzyon-ağırlıklı Görüntüleme ile Tanı 

  Taşdelen, Neslihan; Kılıçkesmez, Özgür; Gürses, Bengi; Türk, Yaşar; Sarıca, Kemal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-05)
  Penil metastaz nadir görülen bir durumdur. Genelde orijin genitoüriner malignitelerdir. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) preoperatif görüntülemede kullanılabilecek bir tanı metodudur. Son dönemde tümöral görüntülemede ...
 • Profilaktik Anti Epileptik Kullanımı Sonrası Gelişen Toksik Epidermal Nekrolizis 

  Altaş, Murat; Aras, Mustafa; Yılmaz, Atila; Sarıkaya, Gökhan; Urfalı, Boran; Serarslan, Yurdal; Yılmaz, Nebi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-05)
  Toksik epidermal nekroliz (TEN) ya da Lyell sendromu, derinin tüm tabakalarını içine alan yaygın epidermal eksfoliasyon, ateş, konjonktivit, rinit, öksürük, boğaz ağrısı, miyalji ve mukozal membran tutulumu ile ...
 • Hışıltılı Çocuklarda Predispozan Faktörlerin İncelenmesi 

  Şen, Tolga Altuğ; Alpay, Faruk (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-05)
  Amaç: Hışıltı (wheezing) kısmi hava yolu obstrüksiyonu sonucu oluşan müzikal bir sestir. Çalışmamız 0-6 yaş grubu çocuklarda hışıltıya neden olan faktörlerin sıklığının incelenmesi, çocukların kilo ve doğum haftalarının ...
 • Çöliak Ganglion Blokajının Uzun Dönem Sonuçları: Bilgisayarlı Tomografi Eşliğinde Perkütan Anterior Yaklaşımın Efektivitesi 

  Ünlü, Ebru; Akmangit, İlkay (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-05)
  Amaç: Çöliak bölgeye invazyonu olan intraabdominal karsinomlu hastaların uzun dönem takip sonuçlarına göre çöliak ganglion blokajı işleminin etkinliğini araştırmak. Gereç Ve Yöntem: Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi ...
 • Hastanemizdeki Spinal Anestezi Uygulamalarının Retrospektif Değerlendirilmesi 

  Eryeğen, Hakan; Ela, Yüksel; Kokulu, Serdar; Doğan Bakı, Elif; Sıvacı, Remziye Gül (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-05)
  Amaç: Spinal anestezi uygulanan hastaların retrospektif bulguları tarayıp, komplikasyon nedenlerini ortaya koymayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesinde spinal anestezi ...
 • Acil Serviste Göğüs Travmalı Çocuk Hastaların Geriye Dönük İncelenmesi 

  Çevik, Mahmut; Çavuş, Umut Yücel; Büyükcam, Fatih; Yılmaz, Muhittin Serkan; Afacan, Mustafa Ahmet; Kesim, Ahmet; Köroğlu, Derya Balcı; Karakılıç, Muhammed Evvah (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2012-05)
  Amaç: Travma, hayatın ilk dört dekatın da başta gelen ölüm nedenidir. Bütün travmaya bağlı ölümlerin %25’inden göğüs travması sorumludur. Gereç ve Yöntem: Bu çalışmada acil servise başvuran göğüs travması olan 65 çocuk ...

Daha Fazla