Güncel Gönderiler

 • Oral Kavite Kanserlerinde Evreleme, Prognostik Faktörler ve Evreleme Sistemi Üzerine Değerlendirmeler 

  Haksever, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-05)
  Oral kavite kanserleri baş boyun kanserleri arasında larinks kanserlerinin ardından ikinci sırada yer alır. Kanser tedavisi planlanırken hastalığın evresi çok önemlidir. Oral kavite kanserleri için halen kullanılan ...
 • Substernal Guatr; Bir Olgu Sunumu 

  Başol, Nurşah; Taş, Ufuk; Ayan, Murat; Esen, Mehmet; Yasemen, Aslı; Kablan, Ali; Alatlı, Tufan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-05)
  Substernal guatr, göğüs boşluğu içinde yer kaplayıcı niteliğe sahip olan ve primer mediasten orjinli olabileceği gibi, büyük çoğunlukla servikal guatrın büyüyerek üst mediastinuma uzanım göstermesiyle de oluşabilen ve ...
 • Nörolojik Bozuklukları Taklit Eden Konversiyon Bozukluğu: Olgu Sunumu 

  Koldaş Doğan, Şebnem; Ay, Saime; Evcik, Deniz (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-05)
  Konversiyon bozukluğu (KB) herhangi bir organik bir sebep olmadan bireyin motor ve/veya duyu fonksiyonlarında kayıp ile karakterizedir. Burada sol alt ekstremitede kuvvetsizlik, yürümede zorluk ve parestezi şikayetleri ...
 • Spinal Anestezi Sonrası Gelişen İntrakraniyal Hipotansiyon 

  Kokulu, Serdar; Sıvacı, Remziye; Bakı, Elif; Polat, Nagihan; Ela, Yüksel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-05)
  ntrakraniyal hipotansiyon, ortostatik baş ağrısı ile ortaya çıkan beyin omurilik sıvısı (BOS) basıncı düşüklüğü ile karakterize bir tablodur. 30 yaşında, 165cm boyunda ve 64kg ağırlığında olan kadın hastanın spinal ...
 • Çoklu Patolojili Meningoensefalosel Olgusu 

  Turamanlar, Ozan; Kırpıko, Oğuz; Özen, Oğuz Aslan; Sancatar, Murat (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-05)
  Meningoensefalosel, kalvaryumdaki bir defektten, kraniyal içeriklerin, kafatasının normal sınırlarının ötesine geçip çıkması olarak tanımlanabilir. Sağ maksiller bölgede şişlik şikayeti olan altı günlük bir erkek bebeğin ...
 • Tırnak Batması Tedavisi Sonuçlarımız 

  Sargın, Serdar (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-05)
  Amaç: Bu çalışmamızda tırnak batması olan hastalarda Winograd tarafından tanımlanan cerrahi yöntem ile elektrokoterizasyon kombine tedavisinin sonuçlarını değerlendirdik. Gereç ve Yöntem: Haziran 2010 ve Ağustos 2012 ...
 • Çocuklarda Distal Hipospadias Cerrahisi: Deneyimlerimiz 

  Karavelioğlu, Afra (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-05)
  Amaç: Bu çalışmada kliniğimizde distal hiposipadias nedeni ile tedavi edilen olguların incelenmesi ve sonuçlarımızın literatür eşliğinde tartışılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Son 2,5 yılda distal hiposipadias ...
 • Huzurevi Sakinlerinde Nazal MRSA Taşıyıcılığı 

  Kireçci, Ekrem; Özer, Ali; Gül, Mustafa; Tanış, Hüseyin; Sucaklı, Mustafa Haki (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-05)
  Amaç: Nazal MRSA taşıyıcılığı, birçok malzemenin ortak kullanıldığı hastane, huzurevi, yurt gibi kapalı ve kalabalık topluluklarda sıklıkla görülebilmektedir. Bu çalışmada, Kahramanmaraş huzurevi personeli ve huzurevi ...
 • Hastaların Hemşirelik Hizmetlerinden Memnuniyeti 

  Şişe, Şengül (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-05)
  Amaç: Bu çalışma, Afyon Kocatepe Üniversite Hastanesi’nde yatan hastaların hemşirelik bakımı algılayışlarını ve memnuniyet düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırmanın ...
 • Manisa’da Retrospektif Onikomikoz Çalışması: 2003-2010 

  Ecemiş, Talat; Değerli, Kenan; Türel Ertmercan, Aylin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-05)
  Amaç: Bu çalışma Manisa’da onikomikoz etkenlerini tespit etmek ve mikolojik tanı testlerini değerlendirmek amacıyla gerçekleştirildi. Gereç ve Yöntem: Yedi yıllık dönemde onikomikoz klinik ön tanısıyla mikoloji ...

Daha Fazla