Güncel Gönderiler

 • Gebelik ve Tiroid Hormonları 

  Kaba, Metin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-09)
  Tiroid hormonları gebelik oluşumu, devamı ve fetal gelişim için gereklidir. Maternal tirotropin plasentadan geçmez. Serbest tiroksin ve serbest trioiodotironin plasentadan geçer. Tüm fetüsler 12’inci gebelik haftasından ...
 • Alprazolam Kullanımına Bağlı Anksiyete Artışı 

  Baykan, Hayriye; Kul, Müslüm (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-09)
  Anksiyete bozuklukları toplumda en yaygın görülen, sosyal, mesleki ya da diğer günlük işlevlerde kayıplara yol açan ruhsal bozukluklardır. Anksiyete semptomlarının azaltılması amacıyla yaygın olarak kullanılan ...
 • Isolated Single Coronary Artery Originating From A Single Right Coronary Ostium in A Patient with Non ST-Segment Elevation Myocardial Infarction 

  Karaağaç, Kemal; Arıcan Özlük, Özlem; Yılmaz, Mustafa; Aslan, Burhan; Topal, Dursun (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-09)
  Single coronary artery is a rare congenital anomaly. In case of left main artery traveling between aorta and pulmonary artery sudden death can be occurred, although this does not usually effect coronary flow. We present ...
 • Epidural Spread Developed After Thoracic Paravertebral Block in Breast Cancer Surgery: A Case Report 

  Beyaz, Serbülent Gökhan; Ergönenç, Tolga; Altıntoprak, Fatih (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-09)
  The aim of this study was to determine that very rare anecdotal reports such as intra-neuronal and spinal cord injections, local anesthetic toxicity, and epidural spread of local anesthetic despite it is known that ...
 • Yirmi Haftalık Gebelikte Adneksiyal Kitle Torsiyonu: Olgu Sunumu 

  Uysal, Ahmet; Mun, Semih; Taner, Cüneyt Eftal; Uysal, Fatma (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-09)
  Gebelikte saptanan adneksiyal kitle oranı ultrasonografinin rutin bir tetkik olmasından sonra artmıştır. Gebeliklerin yaklaşık %0,05’inde adneksiyal kitleler tespit edilmekte ve takip ve tedavi yaklaşımı tartışmalıdır. ...
 • Koroner Arter Hastalığı ile Karotis İntima-Media Kalınlığı Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi 

  Turgut, Leyla; Ergün, Elif; Asal, Neşe; Yılmaz, Ömer; Turan, Aynur; Koşar, Uğur (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-09)
  Amaç: 64 kesitli bilgisayarlı tomografi anjiografi (BTA) ile tespit edilen koroner arter hastalığı (KAH) ve ultrasonografi (US) ile izlenen ana karotis arterdeki (ACA) intima-media kalınlığı (İMK) arasındaki ilişkiyi ...
 • Serebellar İnfarktlarda Risk Faktörleri ve Klinik Özellikler 

  Petek Balcı, Belgin; Acar, Hürtan; Çokar, Özlem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-09)
  Amaç: Serebellar infarktlar beyin infarktları arasında % 1.5- 4.2, posterior dolaşım infarktları arasında ise % 47 oranında görülür. Bu çalışmada, superior serebellar arter (SSA), posterior inferior serebellar arter ...
 • Koroner Arter Hastalarında Hipertansiyonun İnflamatuar Reaksiyona Additif Etkisi 

  Taner, Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-09)
  Amaç: Stabil koroner arter hastalığında (KAH) hipertansiyonun (HT) inflamatuar sürece ilave katkısının olup olmadığını araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Hastalar üç gruba ayrıldı; Grup I sadece KAH olan, Grup II ise KAH’a ...
 • Lomber Disk Hernisi ve Benign Eklem Hipermobilite Sendromu 

  Karakaşlı, Sema; Tüfekçi, Osman (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-09-13)
  Giriş: Benign eklem hipermobilitesi pek çok kas iskelet hastalıkları ile bir arada bulunabilen bir sendromdur. Lomber disk hernisi de bunlardan biridir. Bu çalışmanın amacı, lomber disk hernisi ile benign hipermobilit ...
 • Çalışan ve Çalışmayan Kadınlarda Gebelik Komplikasyonlarının Karşılaştırılması 

  Şişe, Şengül; Fenkçi, İ. Veysel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013-09)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı, çalışan ve çalışmayan gebe kadınlar arasında sosyodemografik özellikleri, genel sağlık durumu, gebelik öyküleri ve gebeliğin sonucu açısından farklılıkları belirlemektir. Gereç ve Yöntem: ...

Daha Fazla