Güncel Gönderiler

 • Genetiği Değiştirilmiş Gıdalara Genel Bir Yaklaşım 

  Pamuk, Şebnem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO), organizmanın gen diziliminin değiştirilmesi ya da gen aktarımı ile kendi doğasında bulunmayan bir özellik kazandırılmasıyla oluşan ürünlerdir. Bu ürünlere transgenik ürünler, ...
 • Türkiye Et Üretiminin Mevcut Durumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri 

  Türkyılmaz, Mehmet Kenan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Türkiye et üretimi 2008 yılı itibariyle 1603 bin ton olarak gerçekleşmiştir. Bu miktar üretimde bulunan hayvancılığın kendine özel birçok sorunu halen çözüm beklemektedir. Örneğin, hayvanların verim düzeyleri istenilen ...
 • Sığır Tüberkülozunun Teşhisinde Kullanılan Metotlar 

  Sayın, Zafer; Erganış, Osman (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Tüberküloz, mikobakteriumlar tarafından oluşturulan, oldukça ciddi sağlık problemlerine ve ekonomik kayıplara sebep olan zoonoz karakterde bir hastalıktır. Tüberküloz basilleri ve konağın yangı hücrelerinin ilişkisine bağlı ...
 • Türk Yerli Atları 

  Taşkın, Deniz; Koçak, Serdar (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Türkiye’de bulunan yerli atlar, Anadolu’nun göç yollan üzerinde olmasından dolayı çok sayıda at ırkının etkisi altında kalmıştır. Bu nedenle Türk yerli atlan genellikle gruplara ayrılarak İncelenmektedir. Bu derlemede, ...
 • Dişi Reprodüktif Sistemde Yeni Bir Nörotransmitter: Nitrik Oksit 

  Yılmaz, Oktay (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Dişi reprodüktif sistemi fizyolojik olarak pek çok faktörden etkilenebilmektedir. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, pek çok farklı kimyasalın reprodüktif sistem fizyolojisindeki etkilerini hem fonksiyon hem de hücre ...
 • Energy and Nutrient Requirements of Buffaloes 

  Bülbül, Tuba (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Buffaloes are ruminants that resistance to diseases and environmental challenges, capable of effectively converting the poor quality fibrous feeds to milk and meat due to the features of digestive system. However, application ...
 • Bir Köpekte Travmatik Hernia Diaframatika Olgusu 

  Korkmaz, Musa; Sarıtaş, Zülfikar Kadir; Pamuk, Kamuran (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Bu olgu sunumunda, bir yavru av köpeğinde karşılaşılan travmatik diyafram fitkı ve cerrahi sağaltımı değerlendirildi. Hayvan sahibinden alman bilgilere göre hayvana 2 gün önce araba çarptığı, olaydan sonra şiddetli solunum ...
 • A Skin Form Case of Sporadic Bovine Leukosis in a Simmental Breed Cow 

  Gür, Sibel; Birdane, Mehmet Fatih; Yapıcı, Orhan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  A four year-old Simmental bred cow was referred to faculty hospital complaint with skin lesions, anorexia, rapid weight loss, sharply decreased milk yield in last 25 days and skin lesions were become more widespread in 10 ...
 • Bir İngiliz Atında Cervical Vertebrae’daki Anomali Olgusu 

  Onuk, Burcu; Kabak, Murat; Yılmazer, Beste; Orhan, İsmail Önder (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Ondokuz Mayıs Üniversitesi kliniklerine gelen bir İngiliz atinin nekropsisi sırasında altıncı ve yedinci cervical vertebrae'da anomali fark edildi. Diseksiyon yöntemleri kullanılarak elde edilen boyun omurları incelendi. ...
 • Simental Irkı Bir Buzağıda Hypospadiasis ve Urogenital Anomali 

  Pamuk, Kamuran; Korkmaz, Musa; Sarıtaş, Zülfikar Kadir; Orhan, İsmail Önder (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Bu sunumda simental ırkı bir buzağıda karşılaşılan hypospadiasis ve urogenital anomali olgusu değerlendirilmektedir. Klinik muayene sırasında, testis’in scrotum’da septum scroti aracılığı ile birbirinden ayn birer kese ...
 • Bulanık Kümeleme Analizinin Koyun Yetiştiriciliğinde Kullanımı ve Bir Uygulama 

  Kılıç, İbrahim; Özbeyaz, Ceyhan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Bu araştırmada, koyun yetiştiriciliğinde bulanık kümeleme yönteminin uygulan¬ması amacı ile Karayaka ve Bafra (Sakız x Karayaka Gı) koyunlannm beden ölçülerine göre sınıflandırılması yapılmıştır. Araştırmada, Tanm İşletmeleri ...
 • Kayseri’de Satışa Sunulan Çiğ Süt Numunelerinde Listeria Monocytogenes Varlığının Klasik Kültür Yöntemi İle Belirlenmesi 

  Özkaya, Kemal; Yıldırım, Yeliz (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Bu çalışmada Kayseri’de açıkta satılan çiğ süt örneklerinde Listerin monocytogenes varlığını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaçla Mayıs-Eylül 2009 aylarında farklı sokak sütçüleri tarafından satışa sunulan toplam 50 adet ...
 • Sağlıklı Köpeklerin Dış Kulak Kanalından izole Edilen Mikroorganizmalar ve Antibiyotik Duyarlılıkları 

  Kuyucuoğlu, Yahya; Sarıtaş, Zülfikar Kadir (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Bu çalışma sağlıklı 141 köpeğin dış kulak kanalının mikrobiyolojik muayenesi ve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesi amacıyla planlandı. Köpek kulakların¬dan en yüksek oranda Staphylococcus aureus (%31.5) identifiye ...
 • The Effects of Flumethrin and Flumethrin+Vitamin C Application on Oxidative Stress Biomarkers in Chios Sheep 

  Küçükkurt, Ismail; İnce, Sinan; Aytekin, İsmail; Birdane, Yavuz O. (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  Present study was undertaken to study the effects of flumethrin and flumethrin+vitamin C treatment on oxidative stress biomarkers in Chios sheep. Twenty Chios sheep were divided into 2 equal groups. A pour on flumethrin ...
 • Antibiotic Resistance Of Coagulase Negative Staphylococci Isolated From Buffalo Milk And Some Milk Products 

  Pamuk, Şebnem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  The aim of this study was to determine the antibiotic resistance of coagulase- negative staphylococci (CNS) isolated from raw buffalo milk, tulum cheese and clotted cream in Afyonkarahisar province of Western Turkey. A ...
 • An Investigation on Certain Andrological and Biochemical Parameters in Rams under Afyonkarahisar Conditions 

  Yeni, Deniz; Avdatek, Fatih; Gündoğan, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2010)
  The objective of the present study was to describe some reproductive parameters, hormonal levels and some biochemical properties of blood serum of rams. Semen (via an artificial vagina) and blood were collected five times ...

Daha Fazla