Güncel Gönderiler

 • Tüketicilerin Genetiği Değiştirilmiş Gıdalara Karşı Tutumlarının ve Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi 

  Özmert, Sema; Yaman, Hilmi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011)
  Genetiği değiştirilmiş organizmalar (GDO) ile ilgili olarak yapılan bu anket çalışmasına farklı yaş grubu, eğitim düzeyi ve mesleklerdeki kişiler katılmıştır. 207'sl bayan, 233'ü bay olmak üzere toplam 440 kişi çalışmaya ...
 • Japon Bıldırcınlarında [Coturnix Coturnixjapónica) Farklı Işık Kaynaklarının Büyüme Dönemi Performansına Etkisi 

  Dereli Fidaivf, Evrim; Nazlıgül, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011)
  Bu araştırma, farklı ışık kaynaklarının (halojen ampul, LED ampul ve tungsten telli ampul) Japon bıldırcınlarında büyüme dönemi performans özelliklerine etkilerini ortaya koymak amacıyla düzenlenmiştir. Araştırmada, İki ...
 • DNA Damage of Cumulus Cells in a Cow With Brucellosis 

  Yeni, Deniz; Baki Acar, Duygu; Avdatek, Fatih; Gündoğan, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011)
  The purpose of this study was to determine the effect of Brucellosis on DNA integrity in cow cumulus cells by comet assay. The DNA damage was determined using by comet assay method in cumulus cells separated from Grade A ...
 • Diabetes Mellitus'ta serbest Radikallerin Rolü 

  Türkmeıvf, Ruhi; Özdemir, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011)
  Diabetes mellitus (DM); yaşam boyu süren, sürekli izlem ve sağaltım gerektiren, akut ve kronik komplikasyonları nedeniyle hastanın yaşam kalitesini oldukça azaltan, morbiditesi, mortalitesi ve topluma ekonomik yükü yüksek, ...
 • Brusella Hastalığı 

  Kuyucuoğlu, Yahya (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011)
  Brusellozis'in coğrafikdağılımıyeni odakların ortaya çıkmasıyla sürekli değişmektedir. Hastalık.dünyada özellikle hayvancılık ekonomisindeki etkilerinin yanı sıra önemli bir zoonoz olması İle de halk sağlığını tehdit ...
 • Kefir: A Fermented Milk Product and Production Methods 

  Yaman, Hilmi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011)
  Traditional kefir can not be prepared without"kefir grains". It is agreed that the presence of kefir grains are always necessary to produce a "traditional" kefir. These must be recovered in gelatinous form from kefir after ...
 • Fertility Compairing With Respect to Oestrus Signs at the Time of Artificial Insemination in Cows 

  Yenis, Deniz; Avdatek, Fatih; Acar, Duygu Baki; Gündoğan, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011)
  The present study was conducted to compare the effect of oestrus signs on fertility and to investigate which of the oestrus signs have positive effect on pregnancy success in Brown Swiss (BS) and Simmental (S) cows under ...
 • Veteriner Fakültelerinde Kalite, Verimlilik ve Etkinlik için Bir Güvence Sistemi: Akreditasyon 

  Yardımcı, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2011)
  Akreditasyon, sürdürülebilirlik kavramının öneminin fark edilmesiyle birlikte ekonomik, yönetimsel ve eğitsel alanlarda gelişen ve yerleşen bir kalite belirtecidir. Günümüzde birçok alanda makulden mükemmele uzanan bir ...

Daha Fazla