Güncel Gönderiler

 • Bir Buz ağıda Akut Böbrek Yetmezliği 

  Başer, Durmuş Fatih; Varol, Kemal; Sarıtaş, Z. Kadir; Sevimli, Alper; Civelek, Turan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013)
  Olgu, anüri şikayeti ile kliniğimize başvuran dört aylık bir simental erkek buzağıda hematolojik, biyokimyasal, kan gazı, periton sıvısı ve idrar analizi bulguları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Buzağının kan serumu ve ...
 • Bir Köpekte Vajinal Fibrosarkoma 

  Bozkurt, Mehmet Fatih (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013)
  Bu olguda melez, erişkin, dişi bir köpeğin vajinasından alınan kitlede görülen fibrosarkoma histopatolojik ve immunohistokimyasal olarak incelenmiştir. Kitle, 10x5x3 cm boyutlarında, 75 g ağırlığında, multilobüler, yer yer ...
 • Bir Köpekte Hematik Mumifikasyon Olgusu 

  Baki Acar, Duygu; Birdane, Muhammed Kürşad; Elitok, Bülent (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013)
  Sunulan makalede abdominal gerginlik şikayetiyle kliniğimize getirilen Kurzhaar ırkı bir av köpeğinde saptanan hematik mumifikasyon olgusu ve tanı sonrası uygulanan tedavi değerlendirilmiştir. Yapılan transabdominal ...
 • Gebe Bir Kedide Abdominal Kas Rupturu Olgusunda Prostetik Materyal Uygulanması 

  Gürler, Hande; Nisbet, H. Özlem; Gültiken, Nilgün (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013)
  Ventral herni küçük hayvanlarda abdominal bölgenin travmaya maruz kalması sonucunda sıklıkla şekillenmektedir. Bu olgu sunumunda abdominal bölgede şişlik şikâyetiyle getirilen gebe bir kedide abdominal kaslardaki ruptur ...
 • Waste to Wealth Strategies: Recycling Poultry Manure 

  Yardımcı, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013)
  One of the main problems of poultry industry is recycling the wastes in an environment friendly and sustainable way. Some processing ways of poultry manure are anaerobic processing, aerobic processing, dehydration and ...
 • Efficacy of Herbal Remedies in the Treatment of Cardiovascular Diseases in Human and Animals 

  Elitok, Bülent (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013)
  Cardiovascular diseases are the most important causes of death and organ failure in industrialized countries. There is widespread use of herbal treatments in patients suffering from cardiovascular diseases all over the ...
 • Timokinon: Nigella Sativa’nm Biyoaktif Komponenti 

  Bacak Güllü, Elif; Avcı, Gülcan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013)
  Nigella Sativa (NSJ/dan izole edilen timokinon (TQ) özellikle antioksidan, antihiperlipidemik, antidiyabetik, antiinflamatuar, gastroprotektif, hepatoprotektif gibi pek çok yararlı etkilere sahiptir. Bu derlemede TQ’nun ...
 • İnsan-Hayvan Etkileşimlerinin Hayvan Refahına Etkisi 

  Bozkurt, Zehra; Kılıç, İbrahim; Gücüyen Hacan, Özlem; Lenger, Ö.Faruk (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013)
  İnsan-hayvan etkileşimlerinin, hayvan refahı ve verimlilik üzerine etkisi çok önemlidir. Demografik özellikler, hayvanların zihin yeteneklerine ilişkin kanıtlar, dini ve kültürel inanışlar, değerler ve normlar hayvan ...
 • Afyonkarahisar İlinde Sığırlarda Enzootik Bovine Löykoz Virus (EBLV) Enfeksiyonunun Araştırılması 

  Acar, Abuzer; Gür, Sibel (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013)
  Bovine Löykoz Virus (BLV) tüm dünyada yaygın bir Retroviral enfeksiyondur. Bu çalışmada, Afyonkarahisar ilinde enzootik form araştırıldı. Bu amaçla merkezden ve 17 ilçeden 6.631 erişkin sığır örneklendi. Sinanpaşa, Sandıklı, ...
 • Akut İshalli Neonatal Buzağılarda Venöz Asit-Baz Durumu ve Renal Fonksiyon Arası Korelasyon 

  Başer, Durmuş Fatih; Civelek, Turan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013)
  Sunulan çalışmada akut ishalli neonatal buzağılarda venöz asit-baz durumu ve renal fonksiyon arası ilişki irdelenmiştir. Çalışma materyalini, yaşları 1-30 gün arasında değişen, farklı ırk ve cinsiyette akut ishalli 50 ve ...
 • Gıda Kısıtlamasının Radarda Doku Lipid Peroksidasyonu ve Glutatyon Düzeylerine Etkilerinin Araştırılması 

  Kahraman, Tahir; Üstün, Ramazan; Bayıroğlu, Fahri; Aslan, Recep (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013)
  Gıda kısıtlamasının metabolik hızı azaltarak, lipid peroksidasyonu düşürdüğü öne sürülmektedir. Oksijen metabolizmasının bu ara indirgenme ürünlerinin düzeyleri, hücresel savunma mekanizmasını oluşturan antioksidan ...
 • Determination of Relationship between Some Ud der and Body Traits of Holstein Cows by Canonical Correlation Analysis 

  Alıç Ural, Deniz; Barutçu, İlkay (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013)
  The purpose of the research was to obtain the relationship between some udder and body traits. In an attempt to perform the study, canonical correlations among height at withers (HW), shinbone perimeter (SP), body length ...
 • Afyonkarahisar’da Tüketime Sunulan Kokoreçlerin Mikrobiyolojik Kalitesinin Belirlenmesi 

  Kara, Recep; Aslan, Savaş; Yaman, Hilmi; Akkaya, Levent (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2013)
  Kokoreç ülkemizde günlük olarak üretilen ve tüketilen geleneksel bir üründür. Yapılan bu çalışmada, Afyonkarahisar’da tüketimine sunulan kokoreçlerin mikrobiyolojik kalitesini belirlemek amacıyla 10 farklı satış noktasından ...

Daha Fazla