Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • Neccâr Zâde Rızâ Divânı’nda Beşiktaş Semti 

  Özdemir, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Neccârzâde Rızâ, klasik edebiyatımızın şâirlerinden biri olup 18. yy. sonlarında İstanbul’da yaşamıştır. Tekke kültürüyle yetişen şâirin aynı zamanda iyi bir dînî eğitim aldığı anlaşılmaktadır. Neccârzâde, Hz. Peygamber’e ...
 • Nesnenin Etki Alanı 

  Akçataş, Ahmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Nesne, cümlede önemli bir yere sahiptir. Nesnenin etki alanı, cümlenin gücünü de gösterir. Cümlede nesneler, yüklemin sonucunu, öznenin etkisini ve tümleçlerin tamamlama yönünü belirler. Bu yüzden nesnenin etki alanını ...
 • Kendi Gök Kubbemiz’de Eski Şiirin Rüzgârları 

  Şengül, Abdullah (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Yahya Kemal, Divan edebiyatı kaynağından geniş bir şekilde yararlanmıştır. Onu Eski şiirin temsilcisi olarak göstermek doğru değildir. Şiirleri, gerek şekil, gerek muhteva açısından incelendiğinde görülür ki, Türk ve ...
 • Halk Dilinde Uşak’ta Bitki Adları ve Sağlık Deyişleri 

  Gülseren, Cemil (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Uşak, bitki çeşitliliği yönünden dikkati çekecek ölçüde zenginlik göstermektedir. Bununla beraber Uşak halkı onları gerektiğinde “em” yapmış, yerine göre de yem yapmış. Yemek pişirmiş, yemek yanında salata olarak ...
 • Uşak İl Merkezinde Görevli Sınıf Öğretmenlerinin İlkyardım Bilgi Seviyelerinin Araştırılması 

  Uşaklı, Hakan; Cengiz, Nihal (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  İlkyardım, herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişiye, durumunun kötüleşmesi amacıyla ilaçsız olarak yapılan ilk müdahaledir. İlköğretim okullarında öğrencilerin sağlığından birinci derecede ...
 • Gurbetçi Şâir Halil Gülel’in Şiirlerinin Tematik Yapısı Üzerine 

  Yeşilçiçek, Vedat (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Halil Gülel, bugün Almanya’da nüfusu 2.5 milyona yaklaşan Türk işçi topluluğunun duygularını, yalnızlığını ve yaşadığı sıkıntıları şiirle, nesirle anlatmaya çalışmıştır. Genellikle 11’li, zaman zaman 8’li hece ölçüsü ...
 • Çokkültürlü Yapıda Ulusal/Etnik Kimlikler (Kanada Örneği) 

  Vatandaş, Celalettin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Küreselleşmenin ana etkilerinden biri ülkeler arası nüfus hareketlerinin artması ve/veya yoğun nüfusların ortaya çıkmasıdır. Bu durum sosyal benzerliğin hedeflendiği ulusal kimlikte temel değişikliklere neden olmaktadır. ...
 • Computer Simulation Usages in Science and Biology Education 

  Türkmen, Lütfullah (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  The purpose of this study was to reveal the aspects of computerized simulations in science and biology courses mostly in primary and secondary education levels. At the beginning of newly developed computer simulations in ...
 • Yeni Bin Yılın Yeni eğitim Merkezleri (Oçem'ler) ve Otistik Bireylerin Eğitimi 

  Aksüt, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Bilginin öne çıkacağı ve insanın hizmetine sunulacağı umudu ile yeni bir bin yıla girdik. Bu çağda “Eğitimde Kaybedilecek Fert Yoktur” ifadesinin daha çok anlam kazanacağı düşüncesi ile, özel eğitime yönelik çalışmalardan ...
 • Osmanlıdan Cumhuriyete Banaz 

  Öntuğ, Mustafa Murat (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Banaz, eski çağlardan bu yana birçok kültüre ve medeniyete beşiklik yaparak, bu hususiyetleri bünyesinde kaynaştırmış bir şehirdir. Bu şehir 1076 yılında Türk hakimiyeti altına girmiş olmakla beraber, Batı Anadolu’nun ...
 • Anadolu Selçuklu Medreselerinin İdareci ve Hizmetli Kadrosu 

  Balık, İbrahim (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Dönemin önemli eğitim kurumlarından biri olan medreseler, eğitim öğretim faaliyetlerinin yanında sosyal aktivitelere de yer vermişlerdir. Bu yüzden Anadolu Selçuklu Medreselerinde eğitimci personelle birlikte başka görevlilerde ...
 • Türk Modernleşme Tarihinde Muhafazakar Siyasi Düşünce 

  Akkaş, Hasan Hüseyin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Türk toplumunda muhafazakarlık, sahip olduğu sosyo-politik ve sosyo-ekonomik referansları dikkate alınmadan kullanılan ve bu yüzden de yeterince anlaşılmayan bir kavramdır. Bu bilgisizliğin yanında özellikle akademik ...
 • Ürgüp'ün Taşkınpaşa (Damsa) Köyü'nde Karamanlı Devri Eserleri 

  Çiftçioğlu, İsmail (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Beylikler Dönemi’nin en güçlü siyasî teşekküllerinden biri olan Karamanlılar’da; ilim, kültür ve imar faaliyetleri oldukça ileri seviyede idi. Hükümdarlar başta olmak üzere; bazı emîrler, ileri gelen devlet adamları, ayrıca ...
 • Misyonerlik Faaliyetleri ve Uşak'ta Montanizm'e Dair Çalışmalar 

  Şişman, Adnan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Misyonerler tarafından desteklenen millî nitelikteki ayaklanmalar, Osmanlı Devleti’nin yıkılmasında önemli bir rol oynamıştır. Montanist merkez Pepuza’nın, Uşak, Karahallı, Karayakuplu Köyü’nde olduğunu ortaya çıkarmaya ...
 • Sınıf Öğretmenlerinin Kişilik Profilleri 

  Yapıcı, Şenay (IŞIK) (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Sınıf öğretmenlerinin dışadönük/içedönük, duyumsama/sezgisellik, düşünme/hissetme ve yargılama/algılama boyutlarıyla ilgili kişilik profillerini belirlemek amacıyla, Uşak il merkezinde 1998-99 öğretim yılında görev yapan ...
 • Web Sitelerinin Analizi Yoluyla İnternet’e Dayalı (Online) Eğitim Veren Üniversitelerin Değerlendirilmesi 

  Ulukan, Cemil; Baraz, Barış (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  İnternet üzerinden uzaktan eğitim veren kuruluşların sayısı son yıllarda hızla artmaya başlamıştır. Bu tür kuruluşların web siteleri aracılığıyla sunmuş oldukları bilgilerin niteliği, niceliği ve düzenlenmesiyle ilgili ...
 • Bilimin Doğası ve Eğitimdeki Önemi 

  Türkmen, Lütfullah; Yalçın, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Bilimin ne olduğu dün olduğu gibi bugün de bir çok bilim adamı, felsefeci ve eğitimci tarafından tartışılmaktadır. Son yıllardaki genel konsensus ise bilimin insan oğlu tarafından evreni açıklamaya çalışan bir aktivite ...
 • Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı 

  Şakar, Nurhan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Milli Eğitim Bakanlığı ile Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü arasında 28.02.2000 tarihinde İngilizce Öğretmeni Yetiştirme Protokolü imzalanmıştır. Türkiye’de öğretmen yetiştirme görevini üstlenen eğitim fakülteleri, sistemin ...
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı Üzerine Düşünceler 

  Özav, Lütfi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Eğitim Fakültelerindeki yeniden yapılanma ile birlikte, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programında da değişiklik yapılmıştır. Yeni düzenleme ile birlikte, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Programına yan alan olarak Türkçe ...
 • Tarım Alanlarının Amaç Dışı Kullanımı ve Afyon Örneği 

  Yılmaz, Özer (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2001)
  Geleceğimizin güvencesi olan tarım toprakları, yerleşim (kentleşme) ve endüstriyel kirliliğin tehdidi ile yüz yüzedir. Çok geç olmadan bu kirlilik ve amaç dışı kullanımları engelleyecek önlemler alınmalıdır. Kentleşme ...

Daha Fazla