Güncel Gönderiler

 • Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Aile Katılımının Önemi: Öğretmen- Aile - Çocuk ve Kurum 

  Cömert, Dilfiruz; Güleç, Havise (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004)
  Okulöncesi dönemde çocuklarımızın eğitim hedeflerini saptarken çocuğu tek başına düşünmek mümkün değildir, çocuk ailesi ile bir bütündür. Eğitimci olarak başarılı bir okulöncesi eğitimini amaçlıyorsak içine annebabayı da ...
 • İlköğretim 1. Kademe Ders Kitaplarının Öğrenci Düzeyine Uygunluğu 

  Yapıcı, Mehmet (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004)
  Bu çalışmada, Uşak Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında vermiş olduğum “Konu Alanı Ders Kitabı İncelemesi” dersinde, öğrencilerin, ders kitaplarını “hermeneutik” ve “içerik analizi” yöntemlerini kullanarak ...
 • Türk Siyasi Elitleri Arasında Kadının Temsili 

  Arslan, Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004)
  Elitler toplumsal kaynakların sahibi/yöneticisi olmaları ve karar alma sürecini yönlendirici konumda bulunmaları nedeniyle, birey ve toplum hayatında önemli bir yere sahiptirler. Çalışmanın temel amacı, Türk toplumunun ...
 • Son 5000 Yıllık Dönemde Meydana Gelen Sıcaklık Salınımları ile Güneş Lekeleri Arasındaki İlişkiler 

  Özdemir, M. Ali; Bozyurt, Okan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004)
  Dünya ikliminde değişime neden olan faktörler arasında atmosferokyanus ilişkisi, volkanik aktiviteler, planeter faktörler, coğrafi konum belirtildiği halde, güneş aktiviteleri ve onun sonucu olan güneş lekelerindeki d ...
 • Keban Barajından Su Kaçakları ve Sunduğu Doğal Potansiyel 

  Özdemir, M. Ali; Özgen, Nusret (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004)
  Dünyanın ve Türkiye’nin sayılı büyük barajlarından biri olan Keban barajı, Doğu Anadolu’nun Yukarı Fırat havzasında, Elazığ’ın 40 km kuzeybatısında Fırat nehrinin dar ve derin boğazında, Permo-Karbonifer yaşlı kalk ...
 • Saruhanoğulları’nın Demirci Kolunun Siyasi ve Kültürel Faaliyetleri Hakkında Bir Tetkik 

  Eravcı, Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004)
  Saruhanoğullarının Demirci kolu, Osmanlı Sultanı Yıldırım Bayezid’in Manisa merkezli yönetimin topraklarını ilhak etmesiyle vasal beylik olarak ortaya çıktı. Fetret döneminin kaos ortamından faydalanan Yakub bey beyliğin ...
 • Nedret Gürcan Bibliyografyası 

  Şengül, Abdullah; Bulut, Döndü (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004)
  Nedret Gürcan1 günümüz şair, gazeteci ve yazarlarındandır. Şiire 1948’de başlamıştır. Bu tarihten itibaren Varlık, Yeditepe, Kaynak, Şairler Yaprağı, Mülkiye, Yücel gibi dergilerde yayımlanmış şiirleri ve basılmış kitapları ...
 • Osman Attilâ’nın Şiirlerinde Tema-I ‘Ben’e Yönelik Temalar 

  Şengül, Abdullah (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004)
  Cumhuriyet devri şair ve yazarları arasında yer alan Osman Attilâ, elli altı yıllık ömrünün büyük bir kısmında şiirle uğraşmıştır. Halkevleri ve Ülkü Mecmuası onun için okul olmuştur. Şiirlerinde “ben”e yönelik temalar ...
 • Türkiye Türkçesinde Kişi Adı Olarak Meyve Adları 

  Boz, Erdoğan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2004)
  Bu araştırmada, ad verme geleneğimizde yer eden meyve adı olarak kişi adları üzerinde durulmuştur. Bunun için öncelikle Türk Dilinin en eski temel birkaç eserindeki meyve adları tespit edilmiş, ardından mevcut ad özlükleri ...

Daha Fazla