Güncel Gönderiler

 • Atatürk Dönemi Ekonomi Politikaları 

  Özçelik, Özer; Tuncer, Güner (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  Avrupa’nın hasta adam olarak nitelendirdiği, özellikle ekonomik alanda çökmüş olan Osmanlı İmparatorluğu’nun enkazından Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde siyasi bağımsızlığını kazanmış Türkiye Cumhuriyeti Devleti ...
 • Grafik Temel Tasarım Eğitiminde Etching Tekniği İle Basılmış Gravür Baskılarının Yeri 

  Kalafat Alpaslan, Tutku Dilem (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  Bu araştırmayla yüksek öğrenim düzeyinde verilen grafik tasarım eğitimine, gravür baskı tekniğinin katkıları araştırılmış etki ve sonuçları ortaya konulmaya çalışılmıştır. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, ...
 • Binbir Gece Televizyon Dizisi ve Toplumumuzda Kadın 

  Pişkin, Günseli (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  Bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sosyal yaşam ve değişimlerle kitle kültürü ve bu kültüre ait ürünler arasında kopmaz bir ilişki vardır. Televizyonda yayınlanmakta olan çok izlenen soap opera dizisi Binbir Gece’nin ...
 • Türk Müziğinde Çokseslilik Tartışmaları 

  Türkmen, Uğur (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  Türk Müziğinde çokseslilik tartışmaları uluslararası müzikle (Klasik Batı Müziği) tanıştığımız günden bu yana devam etmektedir. Mesleki müzik eğitimi veren yeni kurumların açılması ve müzik eğitimi alan bireylerin artması, ...
 • Erzin’in Kuruluşu, Gelişmesi ve Fonksiyonel Özellikleri 

  Boyraz, Zeki (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  Erzin Akdeniz Bölgesinin Adana bölümünde, 25879 nüfuslu bir kasabadır. Hatay iline bağlı bir ilçe merkezi olan Erzin;14-15. yüzyılda Dörtyol Ovasının kuzeydoğusunda kurulmuştur. Bu araştırmada, Erzin kasabasının kuruluş ...
 • Çeltik İlçesi’nde Köy Konutları ve Temel Sorunları 

  Özav, Lütfi; Yılmaz, H. Hüseyin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  İdari olarak Konya iline bağlı bir ilçe olan Çeltik, İç Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Sakarya Bölümü’nde yer almaktadır. İlçe yönetim alanındaki kır konutlannda gelişen ekonomik koşullara bağlı olarak, yeni değişmeler ortaya ...
 • Bağlam İçerisinde Yürek ve Kalp Sözcükleri 

  Çetinkaya, Bayram (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  Pek çok dilde benzer kavramları karşılamak için farklı sözcüklerin kullanıldığı görülebilmektedir. Genellikle eş anlamlı olarak adlandırılan bu sözcükler, bağlam içerisinde benzerlik ve faklılıklarını gösterebilmektedir. ...
 • “Tur-” Yardımcı Fiilinin Kullanımı Hakkında 

  Mutlu, Hüseyin Kahraman (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  Eski Türkçe döneminden günümüzdeki yaşayan Türk yazı dillerine kadar farklı yapı ve işlevleriyle kullanılagelen bu gramer şekli, Türk dilinin temel yardımcı fiillerinden birisi olmuştur. Bu yapının işlevleri arasında ...
 • Değişen Değerler ve Yeni Eğitim Paradigması 

  Genç, Salih Zeki (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  Günümüz dünyası, çok hızlı bir değişim ve dönüşümün olduğu, bilginin üretilmesi, kullanılması ve aktarılmasına yönelik her alanda (sosyal, siyasal, ekonomik vb.) değişmelerin yaşandığı bir dönem içerisindedir. Bu dönemin ...
 • Yeni İlköğretim Matematik Programı (1-5) İle İlgili Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri 

  Halat, Erdoğan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  Bu çalışmanın amacı, ilköğretim I. kademe görev yapan sınıf öğretmenlerinin yeni matematik programını değerlendirmelerine ilişkin görüşlerini incelemek, cinsiyet ve yerleşke değişkenlerinin öğretmenlerin görüşleri üzerine ...
 • Afyonkarahisar’da Öz Demokrat Partisi (1948) 

  Akın, Fehmi (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  Afyonkarahisar’da 27 Ağustos 1948 tarihinde kurulmuş olan Öz Demokrat Partisi 5 Temmuz 1949’a kadar faaliyetini sürdürmüştür. Parti, Demokrat Parti’den ayrılanlar tarafından kurulmuş olup yaklaşık bir yıl sonra Millet ...
 • Osman Gazi’den Gazi Mustafa Kemal’e Anadolu Gazileri 

  Döğüş, Selahattin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  Bu çalışmamızda amacımız, Osmanlı devletinden Türkiye Cumhuriyeti kuruluncaya kadar ki süreçte, Anadolu’da canlılığını devam ettiren gaza ruhu ve ideolojisinin tarihi seyrini anlatmak ve M. Kemal’in de bu ruha olan inancını ...
 • “İktidar ve Siyasetin Gölgesinde Bürokrasi ve Demokrasi İlişkisi: İdealler, Zorunluluklar, Gerilimler 

  Bayram, Ahmet Kemal; Çınar, Kerim (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  Modem devlet, birçok farklı işlevi bünyesinde toplayan, yurttaşlarının yaşamları üzerinde doğmdan tasarrufta bulanabilen, sosyal yaşama nüfuz edebilen; toplumu yönlendirme, düzenleme ve ona müdahale etme imkânına sahip bir ...
 • “Kitab-ı Cem Sultan” ve Güney Batı Avrupa (Frengistan) 

  Eravcı, H. Mustafa (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 2007)
  Anonim bir eser olan “Kitâb-ı Cem Sultân” Cem Sultan’ın hayatı, Osmanlı ve Batı arasındaki siyasal ve diplomatik ilişkiler ve yazann seyahati esnasında gördüğü yerlerdeki bazı ilginç gelenekler ile ilgili bilgiler ihtiva ...

Daha Fazla