Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

 • Sınıf Yönetimi için Bir Sosyal Ağ Uygulaması Geliştirilmesi 

  Gündüz, Cemil (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
  Günümüzün en sık kullanılan internet araçlarından birisi şüphesiz sosyal ağ siteleridir. Sosyal ağlar ilk ortaya çıktıklarından bu yana eğitsel bağlamda kullanımları tartışılır olmuştur. Özellikle oyunlar, uygulamalar gibi ...
 • Bor Atığı Katkılı Polimer Kompozitlerin Aşınma ve Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi 

  Özorak, Cihan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013)
  Bu tez çalışmasında, bor atığı katkılı polimer kompozitlerin aşınma ve mekanik özellikleri incelenmiştir. Matriks malzeme olarak epoksi reçine kullanılmış olup takviye elemanı olarak da 75 m boyutunda bor atığı kullanılmıştır. ...
 • Ratlarda Etilen Glikolun İndüklediği Ürolitiazise Karşı Royal Jelly’nin Antiürolitiatik Etkilerinin Araştırılması 

  Aslan, Zeyneb (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
  Bu çalışmada ratlarda etilen glikolün oluşturduğu ürolitiazise karşı Royal Jelly’nin antiürolitiatik etkileri incelendi. Bu amaçla wistar albino cinsi erkek ratlardan 5 çalışma grubu oluşturuldu. 1. grup Kontrol grubu ...
 • Tuz Stresi Altındaki Kanola Fidelerinde Lipoik Asit ve Salisilik Asit Uygulamalarının Bazı Biyokimyasal Parametreler ve Proteom Değişimleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması 

  Akçalı, Nermin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
  Bu araştırmada, hidroponik olarak büyütülen kanola (Brassica napus L. cv. Sary) fidelerinde NaCl toleransının arttırılmasında dışsal uygulanan lipoik asit (LA) ve salisilik asidin (SA) koruyucu potansiyelleri incelenmiştir. ...
 • Ortaokul Öğrencilerinin Güvenli İnternet Kullanım Durumlarının Belirlenmesi 

  Beder, Abdulkadir (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Toplumun her kesiminden insanın özellikle de çocukların internet kullanımındaki artış, internetin ne derece güvenli kullandığı sorusunun önemini arttırmıştır. Yapılan bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin güvenli internet ...
 • Bağımsız Süspansiyonlu Halk Otobüsünde Ağırlık Merkezi Değişiminin Dönme Karakteristiğine Etkisinin Analizi 

  Ötnü, Gökhan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Motorlu taşıtlardaki aktif sürüş güvenliğine verilen önemin artması sonucunda son yıllarda üzerinde araştırma yapılan en önemli konulardan birisi de fren sistemleridir. Frenleme performansı doğrusal ve yanal eğilim gibi ...
 • Kesirli Lineer Fark Denklemleri 

  Karakaya, Münevvere Mine (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Bu tez, dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölümde çalışmamız için gerekli olan temel kavramlar verilmiştir. Üçüncü bölümde, kesirli fark denklemlerinin bir ailesi verilerek çözümleri ...
 • Kimyasal Katkıların Harç Fazına Etkilerinin Araştırılması 

  AKYÜZ, Kadir (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Beton üretiminde dayanım, dayanıklılık ve viskozite özelliklerinin iyileştirilmesi amacıyla kimyasal ve mineral katkıların kullanımı günümüzde hızla artmaktadır. Bu açıdan bu çalışma da, normal harçda mineral ve kimyasal ...
 • Afyonkarahisar İl Merkezindeki 12. Sınıf Öğrencilerinin Isı ve Sıcakık Konusundaki Kavram Yanılgıları 

  Carfi, Gökhan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Bu tez çalışmasında yapılan anketin amacı, 12. sınıf öğrencilerinin ısı ve sıcaklık konusundaki bilgilerini ölçmek ve kavram yanılgılarını belirlemek olmuştur. Bu çalışma, 2013 – 2014 eğitim ve öğretim yılında ...
 • Çoklu Otomatik Kılavuzlu Araçlar ile Rota Planlarının Tasarımı ve Geliştirilmesi 

  Şimşir, Ercan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
  Endüstrinin gelişmesi ile birlikte üretilen ürünün taşınması, taşındığı kısımdan tekrar geri alınması ve taşınan malın stok takibi büyük önem taşımaktadır. İşletmelerde taşınma yönetiminin etkin bir şekilde uygulanabilmesi ...
 • Et ve Balıklarda Tazelik İndikatörü Olarak Nanobiyosensörlerin Geliştirilmesi 

  Mindivanli, Ömer (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışmada, et ve balık tazelik ölçümlerinde kullanılmak üzere amperometri esaslı bir elektrokimyasal enzim nanobiyosensörü geliştirilmesi amaçlanmıştır. Önce %99,9 saflıktaki 2cm’lik altın (Au) tel kral suyu (aqua regia) ...
 • Dış Cephe Mantolama Malzemelerinin Performanslarının Karşılaştırılması 

  Özgüven, Sevcan (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışmada, dış cephe mantolama malzemelerinin fiziksel ve mekanik özeliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ülkemizdeki yapılara 2017 yılına kadar enerji kimlik belgesi alabilmek için ısı yalıtımı yaptırılması zorunludur. ...
 • Düşük Çimentolu Yüksek Alüminalı Dökülebilir Refrakterlerde Bağlayıcı Fazın Optimizasyonu 

  Öztürk, Çetin (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
  Bu çalışmanın temel amacı düşük çimentolu yüksek alüminalı dökülebilir Refrakterlerde bağlayıcı fazın MA spineli ve SiC ilavesi ile optimizasyonunu araştırmak ve temel refrakterlik özelliklerindeki değişimleri belirlemektir. ...
 • Terslenebilir Halkaların Bir Genelleştirmesi 

  Büyükçavuşoğlu, Hande (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
  Bu araştırma, dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölümde, çalışmamız için gerekli olan temel kavramlar, bazı halka sınıfları ve bir halka üzerindeki polinom halkaları hatırlatılmıştır. ...
 • Genelleştirilmiş Mccoy Halkaları 

  Kılıç, Nurten (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
  Bu araştırma dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm giriş kısmına ayrılmıştır. İkinci bölümde, çalışmamız için gerekli olan temel kavramlar, bazı halka sınıfları ve bir halka üzerindeki polinom halkaları hatırlatılmıştır. ...
 • Epi-Yakınsaklık 

  Tortop, Şükrü (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
  Bu çalışma, beş ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, giriş kısmı için ayrılmıştır. İkinci bölümde, çalışma için gerekli kavramların tanımları ve bazı teoremler verilmiştir. Üçüncü bölümde, klasik yakınsaklık kavramları ...
 • Vites Kademesindeki Artışın Taşıta Olan Etkisinin Analizi 

  Aysal, Faruk Emre (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
  Otomotiv endüstrisinde son yıllarda sürüş ve yakıt verimini arttırmak üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Motorda üretilen gücün tekerleklere kadar ulaştırılmasını sağlayan güç aktarma organları içerisinde şanzımanlar, ...
 • 232TH, 235U, 238U Ve 239PU Hedef Çekirdeklerinin (N,F) Reaksiyon Tesir Kesitlerinin İncelenmesi 

  Aktaş, Seda (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
  Nükleer fisyon hem silah endüstrisini hem de nükleer santrallerini ilgilendiren önemli bir konudur. Fisyon kaynağı olan fisile malzeme üretimi ve kullanıldıktan sonra saklanmasını etkileyen faktörlerin bilinmesi gerekmektedir. ...
 • Mobil Cihazların (Tablet Pc) Eğitim/Öğretime Etkisinin Belirlenmesi 

  Poyraz, Mehmet Yasir (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
  Bu araştırmada Tablet PC’lerin Eğitim/Öğretime etkisinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç çerçevesinde oluşturulan ölçekler yardımıyla veri toplama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Tablet PC’lerin eğitim öğretime ...
 • Maksimum Tipli X_N=Max{A,(X_(N-1)^P)/(X_(N-K)^P )} Fark Denkleminin Dinamiği 

  Çakır, Ali (Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014)
  Bu çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde rasyonel ve maksimum tipli fark denklemleri ile ilgili yapılmış çalışmaların literatür özeti verilmiştir. İkinci bölümde fark denklemleri ile ilgili temel tanım ve ...

Daha Fazla