Now showing items 1124-1143 of 2040

   Citation
   Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD, Manisa, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, Yeşilyurt, İzmir [1]
   Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji A.D., Manisa [1]
   Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Manisa [1]
   Celal Bayar Ünv. Kırkağaç MYO, Adıyaman Ünv. Meslek Yüksek Okulu [1]
   Centro Ceramico Bologna, Bologna, CSM Instruments SA, Peseux, CH [1]
   Chemistry Department, KFUPM, Dhahran [1]
   Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü [1]
   Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Meslek Yüksek Okulu [1]
   Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet MYO [1]
   Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet MYO. [1]
   Cumhuriyet Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü [1]
   Cumhuriyet Üniversitesi, Î.İ.B.F., İşletme Bölümü Öğretim Üyesi [1]
   Cumhuriyet Üniversitesi, İİBF, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü., Adıyaman Üniversitesi, İİBF, Kamu Yönetimi Bölümü [1]
   Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü [1]
   Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü [1]
   Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas Meslek Yüksekokulu, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Bölümü [1]
   Cumhuriyet Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Otomotiv Bölümü, Fırat Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Otomotiv Bölümü [1]
   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı [1]
   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye Bölümü [1]
   Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Biga İ.İ.B.F., İşletme Bölümü. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Meslek Yüksekokulu [1]