Now showing items 1755-1774 of 2080

   Citation
   Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO. [1]
   Niksar Devlet Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Niksar, Tokat [1]
   Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Gebze İleri Teknoloji Enstitüsü [1]
   Okan Üniversitesi, UBYO Okan Üniversitesi, UBYO Okan Üniversitesi, MYO. [1]
   OMÜ, Ordu Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü [1]
   Ondokuz Mayis University Faculty of Medicine, Department of Emergency Medicine, Samsun, Erzurum Regional Training and Research Hospital, Service of Emergency, Erzurum, Samsun Research Training Hospital, Service of Emergency, Samsun [1]
   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü [1]
   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü [1]
   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı, Samsun, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Trabzon [1]
   Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi,Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı [1]
   Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü [1]
   Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü [1]
   Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ordu Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü [1]
   Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı., Ankara Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Anatomi Anabilim Dalı [1]
   Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı [1]
   Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji AD., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Cerrahi Anabilim Dalı [1]
   Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı., Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı [1]
   Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Dölerme ve Suni Tohumlama AD [2]
   Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji A.D Samsun Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.D. Samsun [1]
   Ondokuzmayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD, Samsun [1]