Now showing items 1795-1814 of 2080

   Citation
   Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İstatistik Bölümü [1]
   Osmangazi Üniversitesi, Î.İ.B.F., İşletme Bölümü, Anadolu Üniversitesi, A.Ö.F., İktisadi ve İdari Programlar [1]
   Osmangazi Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü [2]
   Osmangazi Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, Sayısal Yöntemler [1]
   Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı [1]
   Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı [1]
   Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı [1]
   Osmangazi Üniversitesi, U.B.F., İşletme Bölümü. "Osmangazi Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü [1]
   Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Bahçe Meslek Yüksekokulu,Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü [1]
   Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Bahçe, Meslek Yüksekokulu, Çukurova Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü [1]
   Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Harita Mühendisliği Bölümü [1]
   Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Osmaniye Meslek Yüksek Okulu [1]
   Özel Aksaray Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği : 2Ankara Dr Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Sağlığı Hastanesi, Göz Hastalıkları Kliniği [1]
   Özel Dentatürk Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Bursa [1]
   Özel Fuar Hastanesi KBB Kliniği, Afyonkarahisar [2]
   Özel Mozaik Doğum ve Çocuk Hastanesi, Radyoloji AD, Hatay, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Hatay, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri AD, Hatay, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji AD, Hatay [1]
   Özel Park Hastanesi, K.B.B. Servisi, Afyonkarahisar [1]
   Özel Zafer Lisesi, Afyonkarahisar [1]
   Pamukkale University, Education Faculty, Science Education [1]
   Pamukkale Üniversitesi [1]