Now showing items 1277-1296 of 2040

   Citation
   Eczacibasi Building Products Co. VitrA Innovation Center Bozuyuk/Bilecik-Turkey [4]
   Education Faculty of Demirci, Celal Bayar University [1]
   Een-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Edebiyatı Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni, Afyon Salim Pancar İlköğretim Okulu [1]
   Ege University, Engineering Faculty, Department of Electrical and Electronics Engineering, Bornova, İzmir, Turkey Dokuz Eylul University, Center for Fabrication and Application of Electronic Materials, Buca, Izmir, Turkey Dokuz Eylul University, Department of Metallurgical and Materials Engineering, Buca, Izmir, Turkey Dokuz Eylul University, Graduate School Natural and Applied Sciences, Metallurgical and Materials Engineering, Buca, Izmir, Turkey Dokuz Eylul University, Graduate School Natural and Applied Sciences, Nanoscience and Nanoengineering, Buca, [1]
   Ege Üniv. Mühendislik Fak. Biyomühendislik Bölümü, Celal Bayar Üniv. Fen-Ed. Fak. Biyoloji Bölümü [1]
   Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü [1]
   Ege Üniversitesi, Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Bölüm Baskanlığı [1]
   Ege Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü [1]
   Ege Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Bölümü [1]
   Ege Üniversitesi, ÎÎBF, İşletme Bölümü, Ege Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü, [1]
   Ege Üniversitesi, Nükleer Bilimler Enstitüsü [1]
   Eğitim Bilimleri Enstitüsü [1]
   Erciyes University, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Internal Medicine [1]
   Erciyes Üniv., Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü [1]
   Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, Kayseri. Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü [1]
   Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi [1]
   Erciyes Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Temel Bilimler Bölümü [1]
   Erciyes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi [2]
   Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü, Nevşehir Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme [1]
   Erciyes Üniversitesi, İ.İ.B.F., Maliye Bölümü. Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü [1]