Now showing items 1691-1710 of 2040

   Citation
   Namık Kemal Üniversitesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD., Tekirdağ, Afyon Kocatepe Üniversitesi Anesteziyolji ve Reanimasyon AD., Afyonkarahisar [1]
   Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü, Kipaş Denim, İstanbul [1]
   Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi AD, Tekirdağ, Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi AD, Ordu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anatomi AD, Afyonkarahisar [1]
   Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü [1]
   Namık Kemal Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Biyosistem Mühendisliği Bölümü, Arazi ve Su Kaynakları ABD, Tekirdağ [1]
   Necmettin Erbakan Üniversitesi Müh. ve Mim. Fak. Harita Müh. Bölümü [1]
   Necmettin Erbakan Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü [1]
   Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü [1]
   Nevsehir University, Department of Ceramic and Glass Design, Hacibektas, Nevsehir, Turkey Anadolu University, Department of Materials Science and Engineering, Eskisehir, Turkey [1]
   Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü [1]
   Nevşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Böl. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Böl. Afyonkarahisar, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Bölümü [1]
   Nevşehir Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,Seramik-Cam Tasarımı Bölümü, Nevşehir. Anadolu Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü, Eskişehir [1]
   NevşehirUniversity, Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology, Afyon Kocatepe University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology, Gazi University, Gazi Education Faculty, Department of Biology [1]
   Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü [1]
   Niğde Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu, Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi [1]
   Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü [1]
   Niğde Üniversitesi I.I.B.F., İktisat bölümü Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü Dumlupınar Üniversitesi İ.İ.B.F., İktisat bölümü [1]
   Niğde Üniversitesi ÎİBF İşletme Bölümü, Niğde Üniversitesi SBE İşletme ABD [1]
   Niğde Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü [1]
   Niğde Üniversitesi İİB Fakültesi İşletme Bölümü [1]