Now showing items 1775-1794 of 2040

   Citation
   Pamukkale University, Education Faculty, Science Education [1]
   Pamukkale Üniversitesi [1]
   Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A. D. Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji A. D. [1]
   Pamukkale Üniversitesi, Denizli Meslek Yüksekokulu, Tekstil Programı, Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Tekstil Mühendisliği Bölümü [1]
   Pamukkale Üniversitesi, Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü [1]
   Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü [1]
   Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak., Matematik Bölümü [1]
   Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü [1]
   Pamukkale Üniversitesi, I.I.B.F., İşletme Bölümü [1]
   Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F. İşletme Bölümü [2]
   Pamukkale Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü [1]
   Pamukkale Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Afyon [1]
   Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, 20160 Denizli. 3 Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, 20160 Denizli. 4 Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü, 20160 Denizli. 5Denizli Büyükşehir Belediyesi, DESKİ Genel Müdürlüğü [1]
   Pamukkale Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Denizli Büyükşehir Belediyesi, DESKİ Genel Müdürlüğü [1]
   Pamukkale Üniversitesi, Tarih Bölümü [1]
   Pamukkale Üniversitesi,.Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Denizli 2 Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültei, Tıbbi Biyoloji A.B.D, Eskişehir 3 Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji ve Embiryoloji A.B.D., Eskişehir 4 Pamukkale Üniv., Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji A.B.D., Denizli [1]
   Pamukkale Ünv., Teknik Eğitim Fak., Makine Eğitimi Bölümü, Gazi Ünv., Teknik Eğitim Fak., Makine Eğitimi Bölümü [1]
   Pathophysiological Research Laboratory, Department of Clinical Laboratory Sciences of the Affiliated Hospital, Morphometric Research Laboratory, North Sichuan Medical College, Nanchong, Sichuan [1]
   Pendik Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Farmakoloji Bölümü, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı [1]
   Polis Akademisi, İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu [1]