Now showing items 1962-1981 of 2040

   Citation
   Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyodiagnostik Anabilim Dalı, Ankara, Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara [1]
   Uludağ Üniversitesi [1]
   Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi [1]
   Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji AD, Bursa, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya AD, Bursa [1]
   Uludağ Üniversitesi ÜBF İşletme Bölümü Muhasebe Finansman Ana Bilim Dalı [1]
   Uludağ Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü [1]
   Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Uludağ Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü [1]
   Uludağ Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Tekstil Mühendisliği [1]
   Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK), Boğaziçi Üniversitesi, UBYO, Uluslararası Ticaret Bölümü [1]
   Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK), Boğaziçi Üniversitesi, Uluslararası Ticaret Bölümü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü [1]
   Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK), Sakarya Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü [1]
   University of Afyon Kocatepe, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Surgery [1]
   University of Kafkas, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Surgery., University of Kafkas, Faculty of Veterinary Medicine, Department of Physiology [1]
   University of West Hungary, Faculty of Agricultural and Food Sciences [1]
   Uşak Eğitim Fakültesi [1]
   Uşak Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü [1]
   Uşak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi [1]
   Uşak University, Engineering Faculty, Department of Chemical Engineering [1]
   Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi [1]
   Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı,Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü,Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalı [1]