Now showing items 1999-2018 of 2040

   Citation
   Yakın Doğu Üniversitesi, Bankacılık ve Finansman Bölümü [1]
   Yale Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü : Kral Suud Üniversitesi [1]
   Yalova Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Polimer Mühendisliği Bölümü [1]
   Yalova Üniversitesi, Yalova Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Bölümü [1]
   Yaşar Üniversitesi, İİBF Ekonomi Bölümü [1]
   Yaşar Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, İletişim ve Halkla İlişkiler Programı ** Yaşar Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü [1]
   Yaşar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Yaşar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü [1]
   Yeditepe University, Faculty of Medicine, Department of Radiology, İstanbul, Yeditepe University, Faculty of Medicine, Department of Urology , İstanbul [1]
   Yeditepe Üniversitesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü [1]
   Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Mezunu [1]
   Yönetim ve Organizasyon Doktora Program [1]
   Yrd. Doç. Dr., Selçuk Üniversitesi İkt. ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi. Yrd. Doç. Dr., Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi İ.İ. B. F. Öğretim Üyesi [1]
   Yuzuncuyıl University Faculty of Veterinary Medicine , Department of Parasitology [1]
   Yuzuncuyıl University Faculty of Veterinary Medicine , Department of Veterinary History Ethics [1]
   Yüksel Kaplan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Tokat [1]
   Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyometri ve Genetik ABD [1]
   Yüzüncü Yıl Üniversitesi İstatistik Bölümü [1]
   Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Van 'Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD, Düzce Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, Van [1]
   Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Veteriner Hekimliği Tarihi ve Deontoloji Anabilim Dalı [1]
   Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Veteriner Fakültesi., Eczacılık Fakültesi., Tıp Fakültesi [1]