Now showing items 1113-1132 of 2040

   Citation
   Celal Bayar University, Department of Biochemistry, Ankara, Turkey Gazi University Medical Faculty, Department of Biochemistry, Ankara, Turkey [1]
   Celal Bayar University,Faculty of Engineering, Bioengineering Department [1]
   Celal Bayar Üniveristesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD. MANİSA [1]
   Celal Bayar Üniversitesi İşletme Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü [1]
   Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji AD, Manisa, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji AD, Manisa [1]
   Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Manisa [1]
   Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Manisa, İzmir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji AD, İzmir, Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji AD, Manisa [1]
   Celal Bayar üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü [1]
   Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Manisa Devlet Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuarı, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sekreteri ve Eğitim Bilimi Uzmanı, Manisa [1]
   Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi [1]
   Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi Üroloji A.D, Manisa "Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji A.D, Manisa [1]
   Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik AD, Manisa, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü, Yeşilyurt, İzmir [1]
   Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji A.D., Manisa [1]
   Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji AD, Manisa [1]
   Celal Bayar Ünv. Kırkağaç MYO, Adıyaman Ünv. Meslek Yüksek Okulu [1]
   Centro Ceramico Bologna, Bologna, CSM Instruments SA, Peseux, CH [1]
   Chemistry Department, KFUPM, Dhahran [1]
   Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme Bölümü [1]
   Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet Meslek Yüksek Okulu [1]
   Cumhuriyet Üniversitesi, Cumhuriyet MYO [1]