Now showing items 1513-1532 of 2040

   Citation
   Kafkas University Faculty of Medicine, Department of Surgery, Kars/TURKEY. Haydarpasa Numune Training and Research Hospital, 2ndDepartment of General Surgery, Istanbul/ TURKEY [1]
   Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji AD, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı [1]
   Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı [1]
   Kafkas Üniversitesi, Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO, Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı [1]
   Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kars. Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Kars. Kafkas Üniversitesi, Kars Meslek Yüksek Okulu, Kars [1]
   Kafkas Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, Gebze Teknik Üniversitesi, Temel Bilimler Fakültesi, Fizik Bölümü [1]
   Kafkas Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı [1]
   Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi,Í.Í.B.F. İşletme Bölümü [1]
   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı AD, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Kahramanmaraş, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi, Aile Hekimliği AD, Kahramanmaraş [1]
   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman Mühendisliği Ana Bilim Dalı [1]
   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü [1]
   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, S.B.E., İktisat ABD. [1]
   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü [1]
   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kahramanmaraş/Türkiye, Çukurova Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Adana/Türkiye [1]
   Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, İstanbul Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü [1]
   Kaleseramik Porselen İzolatör Fabrikası, Çanakkale Kalebodur Seramik San. A.Ş. TÜBİTAK MAM, Malzeme Enstitüsü, Gebze, Kocaeli [1]
   Kaleseramik, Çanakkale, Kalebodur Seramik San. A.Ş, Çanakkale/ÇAN [1]
   Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı [1]
   Kara Harp Okulu [1]
   Kara Harp Okulu, Endüstri Sistem Mühendisliği Bölümü [1]